13.029
199

Bestuurslid Rotterdam BIJ1

Grote mond maar ook een groot hart dat op de goede plek zit.
Lijdt aan ernstige vorm van verbale incontinentie. Gaat regelmatig en vol overtuiging op te lange tenen staan.

Waarom de ‘relschoppers’ van Geldermalsen terroristisch tuig zijn

En de trieste waarheid over de ruk naar rechts van het Nederlands parlement om de onderbuik van een deel van het volk te kietelen

Het wakker worden op 17 december 2015 is wakker worden in een vreemde wereld. Ik bevind me in een Nederland dat definitief niet meer voelt als een land waarin ik mij thuis voel. De beelden die op mijn netvlies stonden toen ik mijn bed indook, waren die van extreemrechts tuig dat met stenen en vuurwerk gooide. Écht lekker slapen deed ik dan ook niet.

De beelden die vrijdagochtend in het journaal waren, maken dat ik de dag begin zoals ik hem gisteren afsloot. Verbazen doet het me niet. Al lange tijd is het voor mij niet meer de vraag of het verzet zoals Geert het graag ziet nog verder uit de hand zou gaan lopen, maar wanneer. Ik vrees dat de beelden zoals ik ze vandaag zie, slechts een voorbode zijn van een lange reeks. Het willen beïnvloeden van het debat door gebruik te maken van geweld en intimidatie, begint zo langzamerhand een mooie Nederlandse traditie te worden.

#kominverzet
Ik ben vooral benieuwd of de aanstichter van het verzet met de gebruikelijke grote woorden afstand gaat nemen van zijn geradicaliseerde en gewelddadige achterban. Gewoon voor de vorm, zoals Rutte ook sorry zegt voor de gang van zaken rond de Teevendeal. Dus niet omdat hij het echt meent, want natuurlijk zijn de gewelddadigheden in Geldermalsen en eerder in Woerden en op andere plekken precies wat Wilders beoogde met zijn oproep om in verzet te komen. 

Het is ontluisterend om te merken dat niemand in Den Haag dat hardop durft te zeggen of de leider van de PVV openlijk op het matje durft te roepen om hem verantwoordelijk te stellen voor het zwaar verziekte maatschappelijke klimaat in Nederland. Het zal ook niet gaan gebeuren, want het ferm afwijzen van dit geweld en de aanstichter bij de naam noemen, zou zo maar eens stemmen kunnen gaan kosten. De trieste waarheid is dat alle partijen in het Nederlands parlement een flinke ruk naar rechts hebben gemaakt om daarmee de onderbuik van een deel van het volk te kietelen. 

PVV
Dat PVV en democratie geen door God geschapen eenheid is, mag zo langzamerhand tot een feit worden gerekend. De aanhangers van deze partij zijn ook niet toevallig de relschoppers maar vanwege het met geweld ondermijnen van de rechtstaat zijn het eigenlijk ordinaire terroristen in Geldermalsen.

Deze figuren vinden dat asielzoekers een bedreiging zijn voor hun normen en waarden en dat vluchtelingen onze Westerse beschaving aantasten. Na het zien van de beelden van de gewelddadige menigte is dat iets wat ik van harte mag hopen. Tegenstanders van het huisvesten van asielzoekers roepen vaak dat Nederland minder veilig wordt door de komst van vluchtelingen. Ze hebben op een wrange manier nog gelijk ook, al zijn het tot nu toe vooral de tegenstanders van de opvang die zorgen voor een toename van de onveiligheid. 
Fatsoen
Het Nederland dat veel dat de in verzet komende burgers graag willen, is een Nederland waar ik mij diep voor schaam. Het ideale Nederland is – zo valt op te maken uit de meeste reacties van deze luid schreeuwende meute – een land van egoïsten. Een volk dat niet eens wil proberen empathie op te brengen voor mensen die zijn gevlucht uit hun vaderland. Totaal niet gehinderd door kennis van de achtergronden of menselijk gevoel, roept de éne trotse Nederlander nog harder dan de andere variaties van de boodschap ‘eigen volk eerst’.
Het is dezelfde boodschap die met grote regelmaat uit de mond van Hitler kwam en het feit dan men daar kennelijk geen enkele moeite mee heeft, is veelzeggend. Onder aanvoering van de grote blonde leider rukt het extremisme op en voelen zijn aanhangers zich gesterkt om alle gif de vrije loop te laten.

De PVV vaart wel bij het feit dat zijn achterban vooral bestaat uit mensen die hun eigen geschiedenis niet kennen. Elke keer wanneer ik net denk dat een lager niveau van beschaving niet mogelijk is, bewijst de voorman van de PVV, dat dit wel degelijk het geval is. Onder aanvoering van eerst Pim en nu Geert mag je alles zeggen, want we hebben immers vrijheid van meningsuiting.

Zaken als fatsoen en moraal zijn daar natuurlijk ondergeschikt aan. Dat aan het onfatsoen nu een nieuwe, gewelddadige dimensie is toegevoegd, zegt veel over de stand van ons land.

Terroristen
De lieden in Geldermalsen worden in nieuwsberichten relschoppers genoemd, terwijl het hier toch echt gaat om extreemrechts, terroristisch tuig. En geen enkele politicus durft er keihard afstand van te nemen. In Den Haag zegt niemand dat dit nu juist het soort Nederlanders is dat we kunnen missen als kiespijn. Van VVD-rechts tot SP-links is er niemand die de ballen heeft om te zeggen dat er voor deze extreemrechtse terroristen geen plaats is in onze democratie.  

Als ik dan toch moet kiezen – en ik prijs me gelukkig dat ik dat niet hoef te doen – dan heb ik persoonlijk dan nog liever met de PVV dan met een partij als de VVD te maken. De PVV probeert namelijk niet eens beschaafd te zijn en spreekt gewoon lekker ongenuanceerd recht uit de onderbuik. Dan weet je als toehoorder direct waar je aan toe bent en daar houd ik van. Eigen duidelijkheid eerst en laten we de nare boodschap vooral niet verstoppen. 
We zouden de uiterst walgelijke gebeurtenissen van gisteren niet moeten toeschrijven aan een kleine minderheid, zodat we er verder niets mee hoeven te doen. De gebeurtenissen en het gebrek aan afwijzende reacties hierop zijn een teken aan de wand. Ze vormen het duidelijk signaal dat onze maatschappij steeds verder afglijdt.

Beschaving
Ik denk dan ook dat we de grenzen wijd moeten openzetten voor nieuwe Nederlanders. Een deel van de oude Nederlanders blijkt als mens immers nogal mislukt. Om de mate van beschaving op een aanvaardbaar peil te krijgen, hebben de vluchtelingen misschien wel harder nodig dan zij ons. 

De vluchtelingen die bij ons aankloppen, hebben de moed gehad om alles achter te laten en met gevaar voor eigen leven op zoek te gaan naar een veilig nieuw thuis. Nee, dan wij echte Nederlanders, wij laten zonder noemenswaardig protest ons complete zorgstelsel afbreken door mensen die in één jaar genoeg verdienen om met gemak in hun eentje 200.000 vluchtelingen te voorzien van bed, bad & brood. Vervolgens staan we deze mensen dan ook nog toe de vluchtelingen de schuld te geven van het feit dat de zorg zo achteruit gaat.
Naast het feit dat we van vluchtelingen kunnen leren wat grenzeloze moed inhoudt, kunnen zij ons wellicht wat bouwstenen aanreiken voor een nieuwe beschaving. De Westerse beschaving blijkt namelijk jammerlijk mislukt.

Geef een reactie

Laatste reacties (199)