1.386
42

Journalist, publicist

Uitgever en hoofdredacteur van www.amerika.nl

Waarom hebben de bankiers een hekel aan Obama?

Er is een simpele les te leren. De financiële wereld heeft geen enkel ander belang dan eigenbelang.

Wall Street haat Obama. Ondank is ’s werelds loon en zeker van de bankiers en financiële speculanten die weinig waardering tonen voor het redden van hun wrakke ondernemingen door de regering.

Het telt niet dat Obama de verleiding weerstond om de banken te nationaliseren die gered werden door de overheid. Het telt niet dat hij minder reguleerde en minder voorwaarden opstelde dan hij had kunnen en, zeggen velen nu, had moeten doen. Het telt niet dat hij deze mismanagers redde van hun excessen en dat zonder dat er iemand van deze lui in de gevangenis is verdwenen wegens pure oplichting.

Vier jaar later zijn de winsten en de bonussen weer als tevoren en tonen nieuwe schandalen aan dat bankiers hardleers zijn. Een persoonlijke factor voor hun afkeer van Obama zal zeker zijn dat de president de absurd lage hoogste schijf, 32 procent na de charitas die kleine Bush de rijken verschafte, wil verhogen tot rond de 39 procent, het niveau onder president Clinton. Belangrijker nog is dat hij het belastingvoordeel dat Mitt Romney met twintig miljoen inkomen een magere 17 procent belasting deed betalen aan banden leggen. De zieltjes met hun miljoeneninkomens denken vooral aan zichzelf.

Maar er zit ook een institutionele component in de afkeer van Wall Street. Ze nemen het zoals het komt, ze zijn de opportunisten pur sang. Na hun redding op kosten van de belastingbetaler (afkeer daarover komt vaker van Tea Party aanhangers dan van Democraten) is hun analyse dat ze gewoon kunnen doen wat ze altijd deden en dat doen ze dan ook. Ze verdienen goed, lobbyen zich suf om regulering te voorkomen en doen net alsof er geen volgende afrekening wacht. In zekere zin moet je zeggen dat dit voorspelbaar en rationeel gedrag is en dat Obama een sufferd is als hij rekende op dankbaarheid. Of Republikeinen aan de macht de financiële wereld in een crisissituatie even vriendelijk zullen behandelen, staat te bezien, maar wie dan leeft, wie dan zorgt. Er is een simpele les te leren. De financiële wereld heeft geen enkel ander belang dan eigenbelang. Geen verrassing en dat Obama gehaat wordt terwijl hij uitzonderlijk aardig was voor deze lieden, is een gegeven. 

Dit zijn de supporters van Mitt Romney en van deze Republikeinse partij. Mensen die druk bezig zijn met het vergroten van hun geldpoel en het onbezorgd genieten daarvan zonder zich druk te maken over hoe de samenleving verkruimelt. Quod erat demonstrandum.

Geef een reactie

Laatste reacties (42)