1.904
32

Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Waarom is een plan B voor Groningen nog nooit getoond?

Voor de Groningers en gedupeerden is de maat meer dan vol. Ze staan machteloos tegen zoveel onbegrip en laksheid in het afhandelen van hun schades

Volgens commissaris van de Koning Paas van de provincie Groningen is een onorthodoxe oplossing voor de gedupeerden van de bevingsschade in Groningen nodig. Die oplossing zou als het goed is al lang klaar moeten liggen. Het gedraai en traineren van adequate oplossingen doet vermoeden dat er bij de overheid gewoon geen goed plan B op de plank ligt. Wel een soort rampenplan voor de situatie dat er doden zouden zijn gevallen in het aardbevingsgebied. Maar zeker niet meer.

Screenshot RTV Noord

Huidig plan A heeft bewezen niet te werken 
Je hoeft geen Groninger te zijn om inmiddels te weten dat de problematiek in het aardbevingsgebied de overheid boven het hoofd is gegroeid. Dusdanig ver boven het hoofd dat zelfs minister Wiebes, hoofd van de dienst Uitvoering en Verantwoordelijkheid van dit dossier,  zich een versprekinkje kon permitteren. Door de recente aardbeving met een kracht van 3.4 af te doen als bevinkje. Waarop hij snel terugkwam toen hij daarop door vermoedelijk zijn voorlichter werd geattendeerd. Wiebes is met zijn staat van dienst als falende crisismanager en puinruimer niet zonder reden op dit dossier gezet. Na de eerder eveneens falende VVD minister Kamp. Wiebes had in het vorige kabinet Rutte de belastingdienst tevergeefs proberen te reorganiseren. Dus het Groninger gasdossier kwam de VVD goed van pas om een zwakke crisismanager op dit dossier te zetten. Pappen, nathouden en vooral niet uitblinken, zoals eerder door minister Kamp  was ingezet zal de vermoedelijke opdracht zijn geweest die Wiebes meekreeg van partijgenoot Rutte als VVD baas. En eerlijk is eerlijk; daar is hij wonderwel goed in geslaagd! Tot grote woede en frustratie van veel Groningers.

Kans dat een plan B bestaat is nihil
Voor de Groningers en gedupeerden is de maat meer dan vol. Ze staan machteloos tegen zoveel onbegrip en laksheid in het afhandelen van hun schades. En het verhelpen van onveilige situaties. Begrijpelijk als je er vanuit gaat dat je eigen overheid dit ook als een uiterst serieus probleem ziet en behandeld. En dat doet onze overheid aantoonbaar gewoon niet. Ergo; ze heeft er bewust voor gekozen om eerst zo lang als maar mogelijk is de gasaanvoer veilig te stellen. Daarbij tot nu toe alle risico’s voor de inwoners op de koop toe genomen. Zelfs met het willens en wetens accepteren dat er mogelijk ooit dodelijke slachtoffers te betreuren kunnen zijn als gevolg van de bevingsproblematiek. De kans dat er überhaupt een plan B is of ooit is gemaakt moet dan ook als nihil worden ingeschat.

Nood breekt wet!
Wanhopige bestuurders en bevingsgedupeerden hebben afgelopen week geëist  dat onorthodoxe oplossingen nu geboden zijn. Maar lopen tegelijkertijd aan tegen stroperige wet en regelgeving. En een lakse overheid die binnen de lijntjes van onze democratische rechtstaat het eigendomsrecht van Shell en Exxon Mobile niet willen frustreren. Een totaal onbegrijpelijk standpunt gezien de nood situatie.

Redden wat er nog te redden valt!
Alle denkbare scenario’s over de gevolgen van het exploiteren van het Groninger gas wijzen slechts in één richting; niemand kan met zekerheid voorspellen wat de gevolgen uiteindelijk zullen zijn van de decennialange gaswinning voor de inwoners van het gebied. Elk te maken plan B moet dan ook als uitgangspunt hebben; redden wat er nog te redden valt. Waarbij geen enkele ingrijpende oplossingsrichting op voorhand mag worden uitgesloten. Hoe ingrijpend en kostbaar die oplossingsrichting ook zal zijn.

Overheid en politiek maak werk van een goed plan B!
De tijd van pappen en nathouden moet na de ernstige beving van vorige week definitief voorbij zijn. Onorthodoxe voorstellen kunnen niet anders inhouden dan een goed werkend plan B. Met de hiervoor omschreven uitgangspunten. Een noodplan met vergaande en bijzondere bevoegdheden. Uit te voeren door een zwaargewicht en onafhankelijke ijzervreter in de functie van nieuw hoofd van de dienst Uitvoering en Verantwoordelijkheid van het gasdossier.  Alleen zo’n onorthodoxe aanpak kan dodelijke slachtoffers hopelijk voorkomen! En aan gedupeerden genoegdoening geven!


Laatste publicatie van Antonie Kerstholt

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Geef een reactie

Laatste reacties (32)