Laatste update 13:40
6.000
46

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Mevrouw, dit is een tweede fuck you-brief

Mevrouw Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP, meent dat het zo moeilijk, ja welhaast onmogelijk, is om de geschrapte regeling uit te voeren

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,

cc-foto: Europese Volkspartij

Enige tijd geleden schreef ik U een open brief over het besluit van ABP om nogal plompverloren de Aiw-compensatie voor uw leden te schrappen. Omdat het daar allemaal eenvoudiger van werd en ook omdat er een verhoging van de pensioenen voor nabestaanden in de pen zat. U zei veiligheidshalve niets over de te verwachten hoogte van die nieuwe nabestaandenpensioenen. Of het om honderden euro’s ging of een paar tientjes. Ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat het een tientjeskwestie blijft.

Het gaat, zoals U weet om het partnerpensioen, dat weduwe of weduwnaar van een ABP-betaler krijgen. Het kan nogal een diepe financiële val zijn als de overlevende nog niet aan AOW toe is. Vroeger had je een weduwepensioen, maar dat is door de overheid voor een belangrijk gedeelte geschrapt. Daarom heeft Uw pensioenfonds destijds de Aiw-compensatie ingevoerd. Dat gaf rust aan echtparen met een groot leeftijdsverschil.

Ik heb U daarover al een brief geschreven. Over de plompverloren manier waarop die compensatie werd geschrapt. Over de onrust die U bij veel van Uw trouwe betalers heeft weten te wekken. Zij hadden tot dan toe de redelijke zekerheid dat bij hun overlijden hun partner niet financieel in de problemen zou komen. Die hebben zij niet meer. Bij het doorvoeren van Uw maatregel moet die partner tot bijna vijf en een halve honderd euro per maand missen.

U stelt nu een collectieve verzekering in het vooruitzicht. Althans, U hoopt dat die er zal komen. Dat is dus een lastenverhoging voor de betrokkenen die tot dan toe erop hadden vertrouwd dat belofte schuld maakt. Kleine lettertjes niet gelezen, tja.

Maandagavond lichtte U bij Radar een en ander toe. Tussen neus en lippen door deelde U ons mede dat het zo moeilijk, ja welhaast onmogelijk, was om de geschrapte regeling uit te voeren. Mw. Hertsenberg vroeg daarover niet door. Daarom doe ik het maar. Waarom is dat zo vreselijk moeilijk? Er gaat er een dood, je kijkt naar de leeftijd van de ander. Als die nog niet in aanmerking komt voor AOW, volgt de compensatie tot betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Je haalt de gegevens van de betrokkene erbij en dan bepaal je het bedrag. Lijkt mij. Maar ik ben leek. Ik ben maar een sukkel bij wie U in 1971 voor het eerst een stukje salaris opslokte terwijl ik ervan uitging dat het wel goed kwam.

U zei ook dat het nu ging om 15.000 paren op 2,2 miljoen uitkeringen of zo. Alsof U dat ter verdediging voor uw administratieve harteloosheid kunt aanvoeren. U had geen idee hoeveel mensen daadwerkelijk getroffen zouden worden door het schrappen van de Aiw-compensatie. Allicht. Je weet niet wanneer mensen dood gaan, maar een behoorlijke schatting moet te maken zijn van wie het potentieel kan treffen.

Zo ontzettend veel kunnen het er op de grote hoop niet zijn. Het gaat om een relatief beperkt aantal paren. Des te meer reden om hen niet te laten zitten met de brokken die gemaakt worden vanwege de vereenvoudiging van de regeling. Bovendien: zoiets hoort niet.

Nu heeft het ABP heel veel uitbesteed aan een aparte organisatie APG, waarvan U meer dan negentig procent van de aandelen bezit. Daaronder valt ook deze taak. Ik heb eens in het jaarverslag bekeken wat de Raad van Bestuur van deze organisatie verdient.

Gerard van Olphen 448.183 euro.
Angelien Kemna 525.003 euro.
Eduard van Gelderen 691.540 euro.
Mark Boerenkamp 551.775 euro.

Volgens mij moeten geniale personen die vanwege de marktwerking voor minder dan zulke bedragen niet zijn binnen te halen, in staat worden geacht om dit probleempje op te lossen. Door de juiste deskundigheid te verzamelen en die op effectieve wijze aan te sturen.

Denk ik dan maar vertrouwend op het toptalent dat ons vaderland vanuit allerlei leidende posities tot steeds grotere hoogten opstuwt. Zoals de vader des vaderlands al zong: “Standvastig is gebleven mijn hert in tegenspoed.”

Met tekenen van verschuldigde eerbied verblijf ik,

Met de meeste hoogachting

Han van der Horst
Klant

Bekijk het Radar item hier 

cc-foto voorpagina: Pieter Musterd


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (46)