4.309
89

Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Waarom maakte niemand bezwaar tegen troonrede in Grote Kerk?

In tijden van diversiteit en inclusie is een PKN-kerk als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme.

De naam Prinsjesdag is voor rechtgeaarde Nederlandse republikeinen nogal belast. De eerste keer dat deze dag werd gevierd, was namelijk in september 1787. Gevierd werd het herstel van de macht van de Oranjestadhouder door het leger van zijn Pruisische zwager. Duizenden patriotse tegenstanders moesten vluchten, hun huizen werden geplunderd en zelfs verwoest. Duizenden werden uit hun ambt gezet en sommige leiders werden bij verstek ter dood veroordeeld.

TroonredeIk wil het niet hebben over de ronkende zelfverheerlijking waarmee het staatshoofd dit jaar de rede begon, over de Dodenherdenking op de Dam waarbij behalve hem zelfs slechts een handvol andere niet-gekozen bestuurders aanwezig waren.

Neen, ik wil het hebben over de locatie, niet in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk.

Waarom heeft niemand daartegen bezwaar gemaakt?

Want de Grote Kerk is geen eigendom van de gemeente Den Haag of een culturele stichting, maar van de PKN. In dit protestantse bedehuis, waarin onder verantwoordelijkheid van een PKN-premier een tekst werd voorgelezen door een PKN-staatshoofd, zijn veel van diens voorouders en familieleden gedoopt – bovengenoemde stadhouder – respectievelijk in de echt verbonden.

Oranje en kerk, het past in het beleid van Rutte III. Denk aan de ‘samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard’ die eerder dit jaar een uitzonderingspositie kregen op het samenscholingsverbod.

De PKN van Rutte en het staatshoofd omvat 9 % van onze volwassen bevolking. Dan zijn er nog 6 % andere protestanten. O ja, wie weet nog waar minister Grapperhaus op die mooie pinksterdag verbleef, toen de BLM-demonstratie op de Dam uit de hand liep? Bij een eucharistieviering in de kathedraal van Rotterdam, even demonstratief.

Maar met die 21 % katholieken van Ferd erbij komen we nog slechts op een magere 36 % christenen in Nederland uit. Er bestaan nog wat marginale groepjes andere christenen, er zijn joden, hindoes, boeddhisten en moslims, maar meer dan de helft van onze bevolking geeft aan niet-godsdienstig te zijn.

Volgens de bede aan het slot van de troonrede mogen onze parlementariërs zich in hun werk gesteund weten door het besef dat velen hen wijsheid toewensen en met het staatshoofd om kracht en Gods zegen voor hen bidden. Maar die ‘velen’ vormen dus een demografische minderheid. Bovendien bestaan er gelovigen wier god zo abstract is dat ze die niet als een persoon willen aanspreken. Weer anderen geloven dat hun god de wereld heeft geschapen, maar zich vervolgens volkomen heeft teruggetrokken.

Voor de duidelijkheid, we kennen de vrijheid van godsdienst, ik heb in het geheel niets tegen de PKN.

In tijden van diversiteit en inclusie echter is een PKN-kerk – negen procent van de bevolking – als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme, net als de kathedraal van Grapperhaus dat zou zijn.

Er waren uiteraard voldoende alternatieve, seculiere locaties voor de troonrede in Den Haag voorhanden. Het Paard van Troje, bijvoorbeeld.

Maar dat past natuurlijk niet in de trits God, Nederland & Oranje.


Laatste publicatie van August Hans den Boef

  • Onbegonnen werk

    De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (89)