5.317
48

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Waarom Nederland weekendscholen moet beginnen in Turkije

Het behoort tot de taken van de Nederlandse overheid om te voorkomen dat er straks onnodige kloven gapen tussen Nederlandse en Turkse delen van dezelfde familie

Sinds de komst van de eerste gastarbeiders zijn de contacten tussen Nederland en Turkije alleen maar intensiever geworden. Er bestaat al een vriendschappelijke relatie tussen ons beider naties sinds aan het begin van de zeventiende eeuw de Schiedammer Cornelis Haga diplomatieke relaties tot stand bracht tussen de Hoogmogende Heren van de Staten Generaal en de sultan van het Ottomaanse Rijk. Ook is er een wederzijdse handel opgebloeid en Nederland is een belangrijk investeerder in de hedendaagse Turkse economie.

Maar dat telt hier niet. Het gaat om de familiebanden: misschien wel meer dan honderdduizend Turkse families hebben een Nederlandse tak. Het is niet te ruim geschat als je stelt, dat meer dan een miljoen Turken verwanten hebben in Nederland. En in de zomermaanden gaan Nederturken massaal op vakantie in het voormalige moederland.

Turkije
cc-foto: Pixabay

Het is in het belang van beide landen dat zulke families hecht vereend blijven. Dan mogen er geen culturele misverstanden ontstaan. Nederlanders met Turkse roots ontwikkelen allicht andere denkbeelden over de manier waarop mensen met elkaar omgaan en wat beleefd gedrag is dan hun verwanten aan pakweg het Van-meer. Het behoort tot de taken van de Nederlandse overheid om te voorkomen dat er straks onnodige kloven gapen tussen Nederlandse en Turkse delen van dezelfde familie. Het is trouwens ook pijnlijk als die elkaar letterlijk niet meer zo goed verstaan. Hoe geweldig zou het niet zijn als Turken met familie in onze polder zelf ook een potje Nederlands spreken? Natuurlijk, wij zijn als land nooit zo geneigd geweest om aan internationale cultuurspreiding te doen maar we leven in de eenentwintigste eeuw, die gekenmerkt wordt door globalisering en kosmopolitisme.

Daarom zou de regering overal in Turkije weekendscholen van de grond moeten tillen waar de Nederlandse taal en cultuur in de breedste zin wordt onderwezen, niet alleen aan kinderen maar ook aan volwassenen. Uiteraard staat de Nederlandse geschiedenis op het programma. Zo krijgen de leerlingen een dieper inzicht in de werking van onze democratie en de centrale waarden in onze samenleving. Zeg maar: “leven en laten leven”, “een ander in zijn waarde laten”, “jouw vrijheid eindigt waar die van een ander begint” en het non-discriminatiebeginsel uit artikel 1 van de Nederlandse grondwet. En wellicht ook de gedachte dat de kwaliteit van een democratie niet blijkt uit de almacht van de meerderheid maar uit de mate waarin rekening wordt gehouden met minderheden.

Het is uiteraard niet de bedoeling om de maatschappelijke problemen en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis te verbergen want onze cultuur en onze vaderlandsliefde zijn sterk genoeg om die onder ogen te zien. Het zou zelfs verraad zijn aan onze Nederlandse tradities om daarover te zwijgen of om dingen goed te praten die niet goed te praten zijn. Evenmin verhelen we op de weekendscholen dat er best veel Nederlanders zijn dit dat misschien wel zouden willen en strijd voeren tegen wat zij een “weg met ons”-mentaliteit voeren. Dat kan in een samenleving waar alles bespreekbaar is.

Het doel van de Nederlandse weekendscholen is om te informeren en niet om te overreden. Zij preken niet de ware leer. Cursisten moeten niet een of andere ideologie of levensbeschouwing opgedrongen krijgen. Zo zijn nu eenmaal onze manieren.

Erg kostbaar hoeft zo’n netwerk van weekendscholen niet te zijn. Met een budget van een miljoen of tien per jaar kom je een heel eind. Nederland hoeft geen dure gebouwen neer te zetten. Cursuslokalen zijn overal te huur. En je moet uiteraard ten volle gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt om het onderwijs Nederlandse taal en cultuur voor ingezetenen van Turkije te verrijken.

Een lange voorbereidingsperiode is evenmin noodzakelijk. Je kunt er zo mee beginnen. Je hoeft voor zulke scholen immers geen diplomatieke onderhandelingen te voeren met het land van beoogde vestiging. Dat heeft het nieuws van afgelopen week geleerd.

En Recep Tayyip Erdogan mag best weten, dat hij onze grote inspirator is geweest. Dat van die weekendscholen is een briljant idee. Dat gaan we doen. Laten ook aan de Bosporus de Nederlandse en de Turkse vlag naast elkaar wapperen.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (48)