2.761
20

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Wachtlijsten worden korter, ook zonder actieve donorregistratie

De gehele claim van de ADR-voorstanders is gebaseerd op gebakken lucht. Zij willen een immens registratiesysteem in het leven roepen, waartegen grote weerstand is

In tegenstelling tot de berichten van de voorstanders van ADR, blijken de wachtlijsten wel degelijk af te nemen. Met het voorstel van Pia Dijkstra wil D66 alsnog actieve donorregistratie doorvoeren ondanks het feit dat er zeer veel en zeer grote bezwaren bestaan. Het voorstel is een grove inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en kent de nodige valkuilen als het gaat om beheer en zorgvuldigheid.

Voorstanders van actieve donorregistratie claimen elke keer dat zonder ADR de wachtlijsten alleen maar langer worden en mensen onnodig overlijden. De recentelijk gepubliceerde gegevens op de Club van 2 Miljoen bewijzen echter het tegendeel, ondanks verwoede pogingen van de 2mhclub de resultaten te bagatelliseren.

Feiten
Sinds 2005 is de actieve wachtlijst van donoren met 20 indexpunten afgenomen. Waren er in 2005 nog meer dan 1400 mensen die wachten op een donor, in 2013 is dit iets boven de 1100. Ook het aantal post mortale donaties neemt significant toe. van 611 naar meer dan 700 in 2013. In dezelfde periode is het aantal donoren met 591.233 donoren gestegen t.o.v het basisjaar. [8%]

Het gaat dus juist goed met de ontwikkelingen op het gebied van donorregistratie en de claim van de voorstanders van ADR wordt door hun eigen cijfers meedogenloos afgestraft. Alleen de lijst inactieve donoren blijkt toe te nemen. Dat staat echter los van het donorsysteem, omdat een inactieve donor niet behandeld kan worden door complicaties, ziekte of zelfs op vakantie is.

Conclusie
De gehele claim van de ADR-voorstanders is gebaseerd op gebakken lucht. Zij willen een immens registratiesysteem in het leven roepen, waartegen grote weerstand is onder een significant deel van de bevolking. Ook bleek uit eerder onderzoek van het ministerie dat een verplichte registratie, amper leidt tot meer donoren. [zie mijn vorige berichten] Het aantal mensen dat nu registreert staat, is het aantal dat ook daadwerkelijk donor wilt zijn en kan zijn. Vergeten wordt elke keer dat een significant deel van de bevolking geeneens donor kan zijn. Ook bleek uit het onderzoek van het ministerie dat er geen meerderheid is onder de Nederlandse bevolking voor ADR. De groepen houden elkaar in evenwicht. [beiden rond de 40%]

Gezien de enorme impact van deze maatregel, het feit dat er geen meerderheid is en de huidige methode wel degelijk leidt tot afname van het aantal donoren, is het volstrekt onwenselijk dat deze maatregel wordt doorgevoerd. Het zou een immense schoffering van en inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van zeer veel mensen in dit land.

Bronnen
– actieve wachtlijst is de lijst met mensen die transplantie nodig hebben en kunnen ondergaan

– inactieve wachtlijst is de lijst met mensen die transplantatie nodig hebben maar niet kunnen ondergaan door ziekte of complicaties

– postmortale donaties. Donaties na overlijden tbv transplantaties

– bronnen: orgaandonaties 2005-2013. 2 miljoen handtekeningen. 2mhclub.nl & CBS bevolkingsstatistieken

Nabericht 20-2-2014 19:00:
De club van 2 miljoen bagatelliseert de structurele daling van de wachtlijst door te wijzen op de lijst van inactieven. Dat is echter een valse manier van redeneren. Dat is namelijk een geheel andere groep. Volgens transplantienieuws staan de volgende mensen op die lijst: “Dat zijn patiënten waar bijvoorbeeld nog nader onderzoek voor moet worden aangevraagd. Ook patiënten die in aanmerking komen voor een transplantatie met een nier van een levende donor staan voor het grootste deel op een niet actieve plaats.” Op het moment dat iemand in aanmerking komt, komt deze vanzelf op de actieve lijst. De actieve lijst is dus leidend en niet wat 2MH.nl suggereert dat deze groep van inactieven erbij opgeteld kan worden.

Dat er uiteindelijk verschillende redenen zijn waarom de actieve lijst daalt, doet niets af aan de daling. In alle voorgaande jaren geldt dit namelijk ook. De cijfers zijn dus vergelijkbaar over de jaren heen. En die cijfers wijzen onomstotelijk uit dat het aantal wachtenden daalt en het aantal donoren stijgt.

Dit artikel verscheen op het weblog van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (20)