3.660
99

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wanneer een vaccinatiepaspoort een prima plan is

Pas als de wachtlijsten helemaal zijn afgewerkt en iedereen binnen een dag of wat kan worden gevaccineerd, kan maatschappelijk draagvlak tot stand komen.

vaccins
Foto: ANP, Pieter Stam de Jonge

Mijn vaccinatiepaspoort moet nog ergens liggen. Het draagt de kleuren van de Rotterdamse vlag en ik kreeg het al bijna veertig jaar geleden toen ik bij de GGD op het Raam voor het eerst tropenprikken haalde. Er stond in waarmee ik precies gevaccineerd was en hoe lang ze geldig waren. Alles gedekt met de krachtige handtekening van de “public health nurse”. Grenswachten konden naar dit document vragen. In de loop der tijden kwamen er steeds meer aantekeningen en stempels van de public health nurse bij. Ik ben al veel en veel te lang niet meer in warme landen geweest. Nou is het vaccinatiepaspoort zoek.

Op 26 mei volgt de tweede vaccinatie met Pfizer. Dat levert een uitstekende bescherming tegen corona op, althans zo lang er geen resistente varianten opduiken. Het is een prima en voor de hand liggend idee om alle gevaccineerden daarvan een bewijs mee te geven in de vorm van een coronapaspoort.

Vers twee is welke rechten de houders daaraan kunnen ontlenen. Voorgesteld wordt om ze zonder meer toegang te geven tot evenementen en bijeenkomsten omdat ze immers de medemens niet of nauwelijks kunnen besmetten. Als ze onder elkaar zijn, is de boel helemaal veilig.

Dat is voorlopig een slecht plan. Nederlanders houden van eerlijkheid en op je beurt wachten. Wie in de winkel voorpiept, kan op moeilijkheden rekenen. “IK was aan de beurt”. Wie wordt voorgetrokken, krijgt te maken met de scheve gezichten van de omstanders. De kans dat je onverhoeds pootje wordt gelicht, is reëel. Net goed.

Het publiek zal een vaccinatiepaspoort met privileges voor de houders niet accepteren zo lang er geen gelijke kansen zijn op een prik. Pas als de wachtlijsten helemaal zijn afgewerkt en iedereen binnen een dag of wat kan worden gevaccineerd, kan maatschappelijk draagvlak tot stand komen. Het alternatief van iedere keer weer testen brengt tijdverlies en waarschijnlijk kosten met zich mee. Daar kan de regering niet mee aankomen.

Met andere woorden: een vaccinatiepaspoort dat toegang geeft tot delen van de maatschappij die voor anderen gesloten blijven, is een uitstekend idee als je zonder moeite een prik kunt halen. Dat is geen aantasting van de keuzevrijheid die elke burger toekomt. Keuzes hebben nu eenmaal consequenties. Vrome islamieten die leningen afwijzen omdat God het vragen en geven van rente heeft verboden, komen niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ook als zij hun huis op een door hun Opperwezen wel toegestane manier voorfinancieren. Wie te belazerd is om rijles te nemen, kan niet zo maar achter het stuur van een auto plaats nemen. Toen ik veertig jaar geleden eens een baantje in het onderwijs nam, mocht ik pas voor de klas gaan staan nadat ik het bewijs had overlegd dat ik niet aan TBC leed. Dat peperde mijnheer Voskuil me tijdens het sollicitatiegesprek terdege in. En hij wilde graag dat ik maandagochtend meteen zou beginnen. Hij belde meteen met het ziekenhuis om me langs te sturen voor een test.

Dit alles brengt de rechten van de mens en burger op geen enkele manier in gevaar. Wie zich principieel niet laat vaccineren, kan de volksgezondheid in gevaar brengen. Niemand heeft ooit gezegd dat een principiële houding geen consequenties hoeft te hebben. Je kunt niet van twee walletjes eten.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de kwestie rond het Groninger aardgas ook niet.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (99)