1.609
21

Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Waren we allemaal maar gemiddelde Belgen

Gemiddeld hebben een man en vrouw één borst

Gemiddeld hebben een man en vrouw één borst, gemiddeld roken Nederlanders 1.500 sigaretten per jaar, gemiddeld zijn 65 plussers rijker dan Nederlanders onder de 65, gemiddeld heeft elke Belg een vermogen van 165.300 euro en gemiddeld bezit elke Nederlander 74.000. Dus, zouden politici die zich graag op gemiddelden baseren zeggen: “Belgen zijn dubbel zo rijk als Nederlanders.”

Gemiddelden zeggen niets over de werkelijkheid. Het voorbeeld van de man en de vrouw toont dit al aan. Over het rookgedrag van Nederlanders weten we dat het aantal rokers kleiner is dan het aantal niet rokers. Omdat rokers in de minderheid zijn –volgens een onderzoek uit 2008 rookten er toen 3,8 miljoen Nederlanders- kan worden geconcludeerd dat de rokers veel meer dan jaarlijks 1.500 sigaretten opsteken. Tussen de rokers onderling zijn er echter ook weer verschillen, er zijn er die weinig, matig of veel roken. Kortom, het is uiterst dubieus om algemene conclusies te trekken uit gemiddelden. Toch zegt PVDA leider Samsom: “Ouderen vormen de rijkste groep van Nederland. Ze bezitten 30 tot 40 procent van het totale vermogen.”

Hoe nietszeggend gemiddelden zijn zien we door een verdere uitwerking van het vermogen van de ‘gemiddelde’ Belg en de ‘gemiddelde’ Nederlander. Gemiddeld bezit elke Belg € 87.400 aan spaargeld, aandelen en andere bezittingen, € 96.600 aan waarde van de eigen woning en € 18.500 aan schulden, waaronder hypotheekschuld. Iedere Nederlander heeft gemiddeld € 41.500 aan spaargeld, aandelen en andere bezittingen, € 70.100 aan waarde eigen woning en € 38.500 aan (hypotheek)schulden. Dus Belgen wonen in betere huizen, zijn spaarzamer en maken minder schulden…

Belgen en Nederlanders weten wel beter. Het totale vermogen van alle Belgen bij elkaar bedraagt € 1.835 miljard en dat van alle Nederlanders opgeteld € 1.210 miljard. De 150.000 meest vermogende Belgen bezitten 620 miljard euro en de 150.000 allerrijkste Nederlanders 360 miljard. Deze cijfers nuanceren het beeld, want er is zowel in Nederland als in België sprake van een behoorlijke scheefheid in de vermogensverdeling. Het verschil in rijkdom tussen de rijkste Belgen en de rijkste Nederlanders blijft desalniettemin significant.

Een verklaring voor dit verschil zou kunnen zijn dat Nederland over vermogens sinds 2001 een vermogensrendementsheffing berekent van 1,2%. België kent geen vermogensrendementsheffing en heft evenmin vermogensbelasting. Nederland is een van de weinige landen in Europa die belasting op vermogen heft, excuus op vermogensrendement. Dit is een reden voor de allerrijkste Nederlanders om hun domicilie te verplaatsen naar een van de Europese landen die geen belasting op vermogen(rendement) heft, want een vermogen van bijvoorbeeld 10 miljoen, kost jaarlijks €120.000 aan vermogensrendementsheffing. Dus het voorkomen van deze heffing loont al gauw en het grote vermogensverschil tussen de allerrijkste Belgen en Nederlanders wijst duidelijk in de richting van fiscale emigratie. Want het is vanzelfsprekend onzin dat de rijkste Belgen zoveel rijker zouden zijn dan de rijkste Nederlanders.

Volgens het blad Quote is het totale vermogen van alleen al de 500 rijkste Nederlanders zo’n 145 miljard euro. Daarom meneer Samsom, als u uw pijlen wilt richten op de sterkste schouders, richt ze dan op de allerrijksten en doe dat dan in Europees verband. Want het wordt vanzelfsprekend helemaal niets als er geen EU wijde afspraken worden gemaakt over het belasten van grote vermogens. Dan kan de EU ook bewijzen dat ze er echt zijn voor de burgers. Wat een goodwill zou dat opleveren.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Ad Broere


Laatste publicatie van Ad Broere

  • Geld komt uit het niets

    De financiële goocheltrucs ontmaskerd

    2012


Geef een reactie

Laatste reacties (21)