Laatste update 24 mei 2018, 13:09
1.561
18

Advocacy directeur Human Rights Watch, divisie Europa en Centraal-Azië

Philippe Dam is de advocacy directeur van Human Rights Watch voor Europa en Centraal-Azië. Hij werkt aan belangenbehartigingsstrategieën en -initiatieven in Europa en Centraal-Azië en werkt samen met meerdere instellingen, waaronder de Europese Unie, de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Verenigde Naties. Eerder was hij adjunct-directeur Human Rights Watch in Genève, belast met belangenbehartigingsactiviteiten bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Wat doet het CDA voor democratie in Hongarije?

Het is tijd voor het CDA om de banden met Fidesz te heroverwegen, voordat de Europese democratie nog meer schade wordt berokkend

Door Philippe Dam en Jan Kooy

Hongarije
Sybrand van Haersma Buma | Foto ANP Jeroen Jumelet

Wellicht gaat u er vanuit dat het CDA niets hoeft te bewijzen wat betreft toewijding tot democratische normen en waarden. Er bestaat echter een serieuze kloof: Sybrand Buma’s Christen-Democratisch Appèl heeft nog geen serieuze actie ondernomen tegen de Hongaarse bondgenoten van Fidesz, de partij van minister president Viktor Orbán, die een schadelijk beleid voert wat betreft mensenrechten.

De stilte van de Europese Volkspartij (EPP) en het netwerk van centrum-rechtse partijen waar zowel het CDA als Fidesz bij horen, hebben Orbán alleen maar meer moed gegeven in binnen- en buitenland. Het is tijd voor het CDA om de banden met Fidesz te heroverwegen, voordat de Europese democratie nog meer schade wordt berokkend.

Fidesz voert populistische, xenofobe campagnes, en de partij stelt journalisten en non-gouvernementele organisaties in een kwaad daglicht omdat deze aandacht vragen voor mensenrechtenschendingen en corruptie op hoog niveau. Laster tegen de van oorsprong Hongaarse miljardair en weldoener George Soros – Fidesz’ publieke vijand nummer 1 – maakt deel uit van een brede campagne om critici te kleineren en ruimte voor democratisch debat in te perken.

Direct na de recente stembusgang in Hongarije publiceerde het pro-regeringsweekblad Figyelo een lijst van 200 academici, journalisten en maatschappelijke figuren met het stempel ‘huurlingen van Soros’. De lijst bevatte onder meer namen van medewerkers van het Hongaarse Helsinki Committee, Amnesty International en Transparency International.

In de afgelopen twee jaar heeft de Hongaarse regering wetten aangenomen met als doel critici van het regime de mond te snoeren. In 2017 werd een wet van kracht die NGO’s die buitenlands geld ontvangen verplicht zich te registreren als een met buitenlands geld gefinancierde organisatie, anders zouden sancties worden opgelegd – een maatregel geïnspireerd op de Russiche ‘Foreign Agent’ wet. De regering van Hongarije lijkt op koers te liggen om een nieuw pakket wetsvoorstellen aan te nemen dat gericht is op het hinderen van NGO’s werkzaam op het gebied van migratie, bijvoorbeeld door hun toegang tot fondsen in te perken. Dit was één van Orbán’s campagnebeloftes. Het debat over de voorstellen komt pas net op gang in het parlement.

De Open Society Foundation, een door Soros gefinancieerde organisatie die al decennia lang giften verstrekte aan lokale NGO’s, besloot vorige week haar internationale activiteiten te verplaatsen van Boedapest naar Berlijn vanwege een “toenemend repressieve politieke en gerechtelijke situatie in Hongarije”.

Nu Hongarije’s illiberale democratie zich versterkt hebben het CDA en andere christendemocratische partijen in Europa een keuze. Ze kunnen Fidesz’ ideologie en bijbehorende schendingen van grondrechten tolereren en laten woekeren onder de koepel van de Europese Volkspartij; óf ze kunnen besluiten Fidesz’ beleid afwijzen en het voortouw nemen in het schorsen van de partij van hun Europese politieke platform. Met de campagne die we vandaag lanceren roepen wij deze partijen op om democratie en Europese waarden te beschermen. Het is de hoogste tijd: #ExpelFidesz.

Philippe Dam en Jan Kooy werken voor Human Rights Watch, als advocacy directeur en als senior press officer voor Europa.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)