521
7

directeur WISE

Peer de Rijk
13.06.66
Vader van twee kinderen (14 en 18)

Werd in 1980 als kleine jongen van 14 actief tegen kernenergie. Eerst in de Deventer basisgroepen tegen kernenergie, daarna steeds meer landelijk, in verschillende organisaties en verbanden. Eerste actie; de blokkade van Dodewaard, drie dagen, 1980.

1983 - 1990
Als organisator betrokken bij tientallen directe acties tegen kernenergie in Nederland. Organisatie van blokkades, bezettingen, debatten, publicaties, kleine en grote, ludieke en stevige directe acties, manifestaties en demonstraties tegen Borssele, Dodewaard, UCN Almelo, dumpingen van kernafval in de Noordzee, transporten radioactief materiaal door Nederland et cetera. Maar ook acties tegen Shell in Zuid-Afrika, het militair-industrieel complex en voor het milieu. Betrokken bij oprichting Nationale Milieu Actie, Landelijk Platform Tegen Kernenergie, Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme, internationaal congres radicale antikernenergiegroepen uit heel Europa.

1990 - 1996
'Energiecampaigner’ bij Vereniging Milieudefensie. Verantwoordelijk voor organisaties van al het klimaat -en energiewerk; lokaal, landelijk en internationaal. Ontwikkeling van toolkits voor lokale groepen, woordvoerder kernenergie voor Milieudefensie en Friends of the Earth Europe. Betrokken bij oprichting Klimaatverbond. (Nederland en Europees)Organisatie van landelijke actiedag ‘Amersfoort aan Zee’ en campagne ‘Schep nieuwe wegen weg’. Een jaar als ‘campaigner’ lid geweest van het ‘Vliegverkeerteam’ van Milieudefensie met organiseren van acties tegen de uitbreiding van Schiphol als belangrijkste taak

1997 - 2000
Campagnemedewerker kernenergie voor WISE International, in Amsterdam. Verantwoordelijk voor projecten in Azië, eerste woordvoerder WISE, ontwikkeling educatieve materialen, fondswerving. Veel gereisd naar Korea, Thailand, Taiwan, Filippijnen en Rusland

2000 – heden

Directeur WISE


• 2003- 2009 Bestuurslid Vereniging Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
• 1998- 2004 Bestuurslid XminY fonds
• 2004-2007 Bestuurslid Woonwerkvereniging WeeGee
• 2001 – 2005 Bestuurslid Stichting RWW

Wat heb je aan geld als de schoorsteen op je kop valt?

Een voorstel om het gas-tumult te benutten

Delen van Groningen schudden een beetje op hun grondvesten en de politiek beeft als een riet. Partijen buitelen weer over elkaar heen om maar zo veel en zo snel mogelijk te laten merken hoe begaan ze zijn met de bewoners van de provincie. En ja, dat zijn dezelfde partijen die al decennialang instemmen met de keuze om gas uit de grond te halen – ten bate van de energievoorziening en, vooral, de staatskas.

Nu wordt er gepleit voor meer onderzoek, al dan niet parallel aan een besluit de gaskraan een beetje dicht te draaien. Allemaal onzin natuurlijk; je weet al dat gaswinning leidt tot aardbevingen, heel waarschijnlijk zullen die bevingen erger worden of in elk geval zal je nooit kunnen uitsluiten dat ze niet erger worden – en dus zal je altijd weer te maken krijgen met bange en boze burgers. Eventjes minder gas gaan boren is ook zinloos; er is een na-ijl effect en bovendien, denken de politici die pleiten voor tijdelijk minder gas nou echt dat we er dan over een jaar, na wat aanvullend onderzoek, voor zullen kiezen om blijvend minder gas op te pompen? Geven die partijen dan ook even aan waar de miljarden die we dan mislopen vandaan moeten komen? Allemaal kleine politiek, bedoelt om tijd te kopen.

Wie durft door te pakken? Ik doe een voorstel.


We doen een serieus aanbod aan de bewoners van het gebied dat getroffen wordt door steeds meer aardbevingen; ze mogen verhuizen naar een plek naar keuze. Alles wordt betaald en ze krijgen vijf generaties lang gratis energie aangeboden door de BV Nederland. Het leeggekomen gebied zetten we helemaal vol met grote windmolens en zonneparken en verder maken we er een natuurgebied van – wie het niet erg vindt om te wandelen tussen gezwiep van wieken kan daar decennia lang genieten.  Verder sluiten we een deal met de gasboeren; we blijven het gas omhoog halen maar alleen met de bindende afspraak dat we steeds minder kolen gaan gebruiken om elektriciteit te maken. Een mega-milieu deal. Alle politieke partijen scharen zich hier achter en hoeven dus niet meer tegen elkaar op te bieden in politieke correctheid.


We halen met een paar honderd molens binnen 5 jaar ruim alle doelstellingen voor de productie van groene stroom in Nederland. Dan kunnen we ook nog wachten met verdere ontwikkeling van wind dichtbij de kust. We gebruiken het gas echt strategisch als transitiebrandstof door winning te koppelen aan afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen en we creëren een nieuw en spannend groot natuurgebied.

En ja, het is nogal wat om te vragen aan de bewoners van het gebied. Maar de enige andere keuze is ook niet fijn; eindeloos gedoe en gezeur over de gevolgen van de bevingen en eigenlijk in je achterhoofd wel weten dat er geen regering ter wereld is die zal besluiten te stoppen met de winning van het gas. Misschien krijg je de politiek zo ver dat je veel geld krijgt ter compensatie; maar wat heb je aan geld als je schoorsteen op je kop valt?

Geef een reactie

Laatste reacties (7)