5.470
72

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Wat is de winst van de uitspraken van Wilders?

Het is de PVV-leider gelukt om haat en verdeeldheid te zaaien in onze samenleving

Tot nu zei Wilders steeds dat hij mensen met buitenlandse komaf niet over één kam wil scheren. Hij wilde mensen niet discrimineren enkel op basis van hun ras of afkomst. Deze week zei Geert Wilders echter dat hij graag ziet dat Den Haag een stad wordt met minder Marokkanen.

We zouden kunnen zeggen dat deze uitspraak van Wilders in feite past in de huidige tijdgeest van populisme en verruwing, en dat het gaat om de verkiezingsretoriek. We gaan dus over tot de orde van de dag. Vraag is echter of het niet te simpel is om deze kwestie zo te benaderen.

Waarden
Nederland is een rechtstaat. De status van rechtsstaat brengt verplichtingen met zich in termen van gelijkwaardigheid van alle burgers, discriminatieverbod en respect voor mensenrechten. De lat ligt daarbij zeer hoog. Afgelopen dinsdag debatteerde de Eerste Kamer over de waarden van onze rechtsstaat, en over die hoge laat. Door de senatoren en de betrokken bewindspersonen werden in dat debat mooie woorden en goede intenties uitgesproken.

In een rechtsstaat is het verboden om mensen te discrimineren op basis van hun ras, afkomst of op een andere grond. Dit is verankerd in artikel 1 van onze Grondwet. Maar in de praktijk zegt Geert Wilders wat hij wil. En iedere keer gaat hij een stap verder. Wilders mag beledigen en kwetsen wie hij wil. En hij kan zijn gang gaan met het discrimineren en uitsluiten van bevolkingsgroepen enkel op basis van hun afkomst.

Onze rechtsstaat met zijn mooie waarden wordt op deze manier gemarginaliseerd tot de papieren werkelijkheid; tot een boeiend thema voor de academici en de wijze senatoren om ervoor te discussiëren. Of hebben we als samenleving de moed om op te staan om deze fundamentele waarden als gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid te verdedigen? Of gaan we ons nog meer focussen op de cijfers van het CBS en de bezuinigingsagenda van zoveel miljard? Als we voor dit laatste kiezen, betekent dit wel dat de fundamentele waarden als de mensenrechten minder aandacht zullen krijgen.

Uitglijder
Premier Rutte zei in 2010 dat hij de premier van alle Nederlanders wil zijn en dat hij pal staat voor gelijkwaardigheid van alle burgers. Het gaat niet om de afkomst van mensen, maar om hun toekomst. En het gaat niet om een bevolkingsgroep, maar om het individu, zei de premier van alle Nederlanders. Maar toen Wilders in 2011 de hardwerkende Poolse gemeenschap in Nederland categorisch discrimineerde met zijn Polenmeldpunt, was de premier niet bereid om afstand te nemen van die verwerpelijke actie.

Dit keer gaat het om de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Ook nu blijft een duidelijke stellingname van onze premier tegen de kwetsende en discriminerende uitlatingen van Wilders weg. Wellicht dat dit te maken heeft met de verkiezingstijd.

Het valt overigens op dat ook andere politici hun mond houden over de kwetsende en discriminerende uitspraak van Wilders. Ik noem Alexander Pechtold die graag als poortwachter voor de rechtsstaat optreedt. Misschien dat ook voor hem de wetten van verkiezingen zwaarder wegen dan de waarden van onze rechtsstaat.

Zetelroof
Het is bijna tien jaar geleden dat Wilders zetelroof pleegde door uit de fractie van VVD te stappen en eigen partij op te richten. Hij zegt steeds op te komen voor de hardwerkende Nederlanders. Maar wat heeft hij bereikt voor deze mensen in de afgelopen jaren. U mag het zeggen.

Zelfs toen hij met de vingers aan de knoppen zat als gedoogpartner in het kabinet Rutte 1 bakte hij er niets van. Na achttien maanden gedogen trok hij de stekker uit het kabinet en liet ons land in een politieke en economische chaos achter. Of zijn we het alweer vergeten? Het betekende voor Nederland anderhalf jaar stilstand. En Henk en Ingrid betaalden weer de rekening.

Wat Wilders wel gelukt is in de afgelopen jaren is om haat en verdeeldheid te zaaien in onze samenleving. Hij wil de bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten in plaats van samen de schouders eronder te zetten. Nederland is juist sterk geworden door samen handen uit de mouwen te steken. Maar Wilders verdeelt onze samenleving.

Zijn uitspraken zijn soms zeer kwetsend en raken sommige mensen heel diep. Wat is de winst van de uitspraken van Wilders voor ons land? Behalve dan dat hij op deze manier verdeeldheid zaait.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (72)