1.083
29

Redacteur BNNVARA

Dennis l'Ami is journalist en schreef onder voor Frontaal Naakt, State Magazine, AD, De Kanttekening, De Correspondent

Wat Israël doet is volstrekt natuurlijk

Als de geschiedenis ons iets leert is het wel dat internationaal gezien het recht van de sterkste altijd zwaarder telt dan het beste verdrag

De leider van een kudde gazelles staat op de savanne en denkt een eeuwenoud conflict op te kunnen lossen. Hij roept naar een verderop in de schaduw liggende leeuw: ‘Als ik je iedere maand een ziek, zwak of oud familielid geef, laat je ons dan verder met rust?’ De leeuw krabt eens wat langs zijn machtige manen, gaapt en antwoordt: ‘Dat lijkt me een goed plan.’ De gazelle graast opgelucht verder. Als enkele weken later de is tijd gekomen om de leeuw een kuddelid te gunnen, bedankt de koning van de dieren de gazelle hartelijk en loopt met een oud, ziek exemplaar tussen zijn kaken terug naar de schaduw. De volgende dag wordt de gazelle wakker en ontdekt tot zijn schrik dat nog eens drie van zijn familieleden zijn verdwenen.

Hij tuurt de horizon af en ziet al snel dat de leeuw, met wie hij de afspraak had gemaakt, een feestmaal heeft aangericht met gazelle als hoofdmenu. Schoorvoetend loopt de gazelle naar hem toe en schreeuwt wanhopig ‘we hadden toch een afspraak?’ De leeuw gaapt, gunt de gazelle geen blik waardig en eet rustig verder. 

We maken een sprong van de savanne naar Zwolle, waar Diederik Samsom dit weekeinde op een partijbijeenkomst het volgende citaat liet optekenen, in reactie op ontwikkelingen in het Midden-Oosten:

“Israël draagt als de bovenliggende partij in het conflict met de Palestijnen verantwoordelijkheid voor het vruchtbaar hervatten van de onderhandelingen over een duurzame tweestatenoplossing.

Bovenstaand verhaal en citaat vertonen een grotere overeenkomst dan op het eerste gezicht het geval lijkt te zijn. Israël gaf deze week voor het eerst een vergunning af voor olie-exploratie op de omstreden Golanhoogte, die in 1967 werd veroverd op Syrië. Of het haar kans schoon ziet nu er een burgeroorlog aan de gang is in de buurstaat valt niet met zekerheid te zeggen, maar dat Israël als dominante militaire grootmacht kan doen wat haar goed dunkt is evident.

Het verklaart op zijn minst een deel van het onbegrijpelijke handelen inzake het Palestijnse vraagstuk. De bouw van nederzettingen, het optrekken van een zogenaamde veiligheidsmuur of blokkades van de Palestijnse gebieden worden door geen enkele juridische uitspraak ondersteund. De reden van Israëls handelen is mijns inziens dan ook een stuk eenvoudiger, of beter gezegd; natuurlijker.

Internationale verdragen, volkenrecht en gedragsregels worden altijd opgesteld om de zwakkeren te beschermen maar als de geschiedenis ons iets leert is het wel dat internationaal gezien het recht van de sterkste altijd zwaarder telt dan het beste verdrag. Zie de inval in Irak door de V.S. als recent voorbeeld: de hele wereld werd voorgelogen middels een powerpoint-presentatie van Colin Powell maar de leeuw kwam er mee weg en er was niemand die er iets aan kon doen. De VN als savanne.

De angel van het conflict in Palestina is dat de militaire grootmacht Israël zich van niemand wat hoeft aan te trekken, terwijl internationaal recht nu juist is gestoeld op de gedachte dat we de gazelles moeten beschermen tegen de willekeur van de leeuw.

Geef een reactie

Laatste reacties (29)