1.286
30

live bij De Gids FM op Radio 1

Wat kost terrorismebestrijding eigenlijk?

En weegt dat wel op tegen de baten?

Sophie in ’t Veld (D66) roept de Europese Commissie op uit te zoeken wat Europees terreurbeleid nu oplevert — en kost. Met steun van het Europees Parlement wil In ’t Veld dat diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van bijvoorbeeld het verbod op vloeistoffen in handbagage, massale gegevensopslag, bodyscanners en zwarte lijsten. Zo’n onderzoek moet uitwijzen of het effect en de kosten van de maatregelen opwegen tegen de aantasting van de fundamentele vrijheden die ermee gepaard gaat. In veel gevallen staat de privacy en rechtsbescherming van onschuldige burgers volgens haar onder druk.

Kijk en luister live naar het Joop-Debat bij De Gids FM of via Radio 1. Dinsdag om circa 11:45. Reacties op Joop kunnen aan de orde komen in het debat.

In ’t Veld:

Het besluit om bodyscanners aan te schaffen voor luchthavens zou net zo rationeel genomen moeten worden als bijvoorbeeld het besluit om een dialyseapparaat aan te schaffen voor een ziekenhuis”, stelt In ’t Veld. “In beide gevallen gaat het om mensenlevens, maar moet je ook een idee hebben van de kosten. Bij anti-terreurmaatregelen tasten we in dit opzicht volledig in het duister.

Deze conclusie trok In ’t Veld in een rapport dat ze schreef voor de commissie Burgerlijke Vrijheden en Justitie van het Europees Parlement. Maar andere Europese politici vinden dit overdreven. CDA-Europarlementariër Wim van de Camp stoort zich aan de toon van het rapport. “Het ademt een sfeer van: die terrorismebestrijding is overdreven”. De centrum-rechtse EVP-fractie, waarvan het CDA deel uitmaakt, zal tegen het rapport stemmen. De EVP-woorvoerder op terreurgebied, de Hongaarse Agnes Hankiss, vindt ‘het  demoraliseren van contraterrorisme onverantwoordelijk gedrag’.

Maar Sophie in ’t Veld is daar niet van onder de indruk. “In een democratie is het normaal dat beleid nuchter wordt geëvalueerd”, stelt ze. “Regeringen moeten verantwoording afleggen over de kosten van terreurbestrijding en wat ermee wordt bereikt. Net als bij ieder ander dossier.”

In degids.fm gaan Sophie in ’t Veld en Wim van der Camp hierover in debat.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)