711
14

Kamerlid PvdA

Roelof van Laar is directeur van stichting Stop Kindermisbruik, die strijdt tegen kinderprostitutie. Hij is woordvoerder Wonen van de PvdA in de Leidse Gemeenteraad. Van 2006 tot 2010 was hij woordvoerder werk en inkomen. Voor de komende verkiezingen staat Van Laar op plaats 43 van PvdA kandidatenlijst

Wat werkelijk van waarde is

We moeten ons gezamenlijk richten op het bereiken van oplossingen, niet op het uitvergroten van onze tegenstellingen

We kunnen ons nog maar slecht concentreren. Politici, journalisten, eigenlijk iedereen lijkt zich met van alles bezig te houden, behalve met wat er echt toe doet. Als we ons al op een belangrijk onderwerp richten, lijken we meer geïnteresseerd in tegenstellingen dan in overeenkomsten. Dat terwijl deze tijd vraagt om knokken voor wat behouden moet worden en om het gezamenlijk aanpakken van onze problemen.

Omvallen

Politici lijken zo gewend te zijn geraakt aan het achtervolgen van de waan van de dag dat ze niet anders kunnen dan zich druk maken om de stukjes snelweg waar inmiddels 130 kilometer per uur gereden mag worden, de juiste (maar altijd symbolische) rol van de volgende koning of een inhaalverbod voor vrachtwagens. Dat terwijl chronisch zieken en gehandicapten te maken hebben met zich continu opeenstapelende kortingen, mensen met de laagste inkomens er verder op achteruit gaan en de euro op omvallen staat.

Peters

Journalisten vertonen nauwelijks nog ander gedrag dan overspronggedrag. Niet de internationale crisis of de gevolgen van de bezuinigen domineren het nieuws, maar trivialiteiten. Een goede reconstructie van belangrijke episodes in de crisis is nog niet gemaakt, de reconstructie van het leven van Mariko Peters in 2005 was minutieus en domineerde wekenlang het nieuws. Ook een vergissing van de premier was goed voor honderden artikelen. Nog deze week haalde het opstappen van een medewerker van een Kamerlid alle journaals. Wat de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen in Nederland zijn en welke oplossingen vanuit de samenleving worden geopperd, wordt nauwelijks belicht. 

Slopen

Wij lijken allemaal weinig bezig met de ingrijpende gevolgen van de crisis en het kabinetsbeleid. De enige sector die zich echt roert is de cultuursector. Zij zouden zich juist moeten beseffen dat cultuur geen eerste levensbehoefte is en enige bescheidenheid hen in deze tijden dus past. Vanuit de zorg, het welzijnswerk en de sociale sector blijft het verrassend stil. Zijn we effectief in slaap gesust door de stroom aan irrelevant nieuws? Zijn de initiatieven er wel, maar krijgen ze geen aandacht? Ik weet het niet.

Lang

De verdeeldheid die de politiek in het Westen in zijn greep houdt past niet bij de huidige tijd. Een grote internationale crisis vraagt om eensgezindheid. Partijen moeten over hun schaduw heenstappen en moeilijke compromissen willen verdedigen. ‘Draaien’ moet weer een deugd worden, in plaats van een zonde. We moeten elkaar ook wat gunnen. Wientjes staat erbij en kijkt ernaar terwijl de FNV desintegreert. Hij zou ook een gebaar kunnen maken om samen verder te kunnen.  Internationale samenwerking zou juist nu moeten betekenen dat landen verder kijken dan hun nationaal belang op korte termijn lang is.

Waarde

De komende maanden wil ik geen proefballonnetjes en oprispingen meer zien uit Den Haag. Ook geen gesteggel over koopkrachteffecten achter de komma of een miljoen meer of minder hier of daar. Ik wil weten hoeveel partijen bereid zijn om op te geven om in gezamenlijkheid de problemen van ons land aan te pakken. Er moeten nationale akkoorden komen over de woningmarkt, werkgelegenheid en pensioenen. De coalitie moet bereid zijn om zaken te doen met de oppositie, en andersom. We moeten ons gezamenlijk richten op het bereiken van oplossingen, niet op het uitvergroten van onze tegenstellingen. Alleen als we samen optrekken, kunnen we behouden wat werkelijk van waarde is.

Geef een reactie

Laatste reacties (14)