1.374
10

Freelance tekstschrijver

Anne van Mourik (25) is freelance tekstschrijver. Zij studeert de master Internationale betrekkingen in historisch perspectief aan de Universiteit Utrecht en volgt momenteel extra vakken binnen de disciplines Mediastudies en Geschiedenis aan Deakin University in Melbourne. Voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 2012 publiceerde zij, samen met Sophia Twigt en Daphné Dupont-Nivet, het boekje ‘Want wij hadden het ook niet gelezen’ in samenwerking met Coolpolitics.

Wat ze doen

Opvallende beslissingen van het Europees Parlement

Twee studenten Internationale Betrekkingen en een student grafisch ontwerp storten zich op de vraag ‘wat doet het Europees Parlement eigenlijk?’ Ze zochten opvallende beslissingen uit, vatten die samen en voorzagen dat van een illustratie. Wat doen ze eigenlijk? Door Sophia Twigt, Daphné Dupont-­‐Nivet en Anne van Mourik.

Brussel poetst zijn marmer. Fractievoorzitters krijgen mediatraining. Spindoctors brainstormen op goedbekkende oneliners. De pr van het Europees Parlement draait op volle toeren. 22 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Voor veel Europese burgers blijft echter een essentieel punt onduidelijk; want waarom gaan we eigenlijk stemmen?

De theorie is simpel. Het Europees Parlement is het democratisch verkozen instituut van de Europese Unie. De Europarlementariërs onderhandelen met de Europese Commissie en de Raad van Ministers over beslissingen die in heel Europa moeten gaan gelden. Door te stemmen op 22 mei kunnen wij dus invloed uitoefenen op wat er in Europa gebeurt.

Toch blijft dit een beetje vaag. Wat doét het Europees Parlement eigenlijk? Waarom zouden we gaan stemmen? Europa is een ver-van-ons-bed show, zo voelt het voor veel mensen. Ja natuurlijk, Europa heeft de euro gebracht, maar daar gaat het de laatste tijd niet zo goed mee. En wat er verder in Brussel gebeurt? Vast heel veel, maar in ons dagelijks leven merken we daar maar bar weinig van.

Het tegendeel is waar. Juist heel veel zaken waar wij elke dag mee te maken hebben vinden hun oorsprong in Brussel. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een Europese regel voor; van de vormgeving van onze sigarettenpakjes, tot hoe dik de bodems zijn van de pizza’s die we eten. Natuurlijk houdt het Europees Parlement zich ook bezig met serieuze onderwerpen, zoals mensenrechtenbeleid of internetveiligheid. Sommige van de Europese beslissingen gelden in een paar EU landen, anderen moeten overal in Europa nageleefd worden.

Waar de EU allemaal achter zit, wisten wij, Sophia Twigt, Daphné Dupont-­‐Nivet en Anne van Mourik, ook niet. Maar wij waren hier wel heel nieuwsgierig naar. We wilden weten wat het Europees Parlement echt doet, voordat we straks zomaar in het wilde weg een stem uitbrengen. Daarom hebben we de serie WAT ZE DOEN gemaakt van opzienbarende, belangrijke en ook gekke besluiten van het Europees Parlement van de afgelopen jaren. Via taal en beeld laten we zien hoe het Europees Parlement een rol speelt in ons dagelijks leven.

Bescherming van Europese streekproducten

Parmaham is niet zomaar ham uit Parma. Parmaham is pas Parmaham als er van Europa Parmaham op het etiket mag staan. Het is een Europees streekproduct dat aan bepaalde eisen moet voldoen, net als Fetakaas en Champagne. Deze regel uit 2006 heeft tot doel de kwaliteit van producten te waarborgen en traditionele landbouwproductie te bevorderen.

Op 21 november 2012 breidde het Europees Parlement deze regelgeving uit. Zo introduceerde het Parlement een kwaliteitsaanduiding voor producten uit Europese berggebieden.

Het is echter maar de vraag of de kwaliteitsaanduidingen niet juist voor misleiding van de consument zorgen. Zo maken boeren in de Champagnestreek plannen om slechte grond tot champagnewijngaarden om te ploegen. Of het nu godendrank is of bocht; een fles waar champagne op staat verkoopt wel.

Bijengezondheid

“Wanneer de bij uitsterft volgt de mens binnen vier jaar. Geen bijen betekent geen bestuiving, geen planten, geen dieren en geen mensen.” Als we deze woorden van Albert Einstein mogen geloven dan zijn we over vier jaar allemaal dood. Het gaat namelijk slecht met de honingbij.

Een derde van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van bestuivende insecten. Met het doel honingbijen te beschermen kondigde het Europees Parlement op 15 november 2011 aan onderzoek naar de diertjes te stimuleren.

Neonicotinoïde houdende bestrijdingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden bleken de bijenmoordenaars. Ondanks een agressieve lobby van agrochemische bedrijven besloot de Europese Commissie op 24 mei 2013 het gebruik van de drie giftigste neonicotinoïden te verbieden in de teelt van gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn.

Strenge regels voor tabak

Het afgelopen jaar vonden EU parlementariërs zakken vol met tabak in hun postvakjes. De tabakslobby bespaarde kosten noch moeite om te voorkomen dat het Europees Parlement zou instemmen met strengere regels voor sigaretten.

Op 8 oktober 2013 ging het Europees Parlement toch akkoord met het voorstel van de Commissie om een einde te maken aan sigaretten met smaakjes en mooie verpakkingen van tabaksproducten. Aan sigaretten moet je kunnen zien dat ze slecht voor je zijn, zo luidt de stelling in Straatsburg.

Europees asielsysteem

Asielzoekers die naar Europa komen kunnen niet zomaar gaan wonen waar het hen leuk lijkt. Het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem bepaalt in welk Europees land ze terecht komen. Ook moet deze regelgeving ervoor zorgen dat elk land in de Europese Unie asielzoekers hetzelfde behandelt.

Op 9 juni 2013 nam het Europees Parlement de centrale regeling aan, na meer dan tien jaar onderhandelen met de Europese Commissie en ministers van alle EU landen. Het duurde zo lang omdat de landen toch het liefst zelf bepalen wie er binnenkomt. Met dit systeem behouden ze dan ook veel speelruimte om het beleid zelf in te vullen.

Zie ook de site WatZeDoen.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (10)