1.599
1

Politiek historicus

Ewout Klei (1981) is historicus en heeft zich gespecialiseerd in de contemporaine politieke geschiedenis.

Weer een nieuwe partij van een ex-PVV’er?

Als Van der Stoep meer dan 50 stemmen haalt, mag hij zich in zijn blote handjes knijpen van dankbaarheid

Nederland is in de ban van 50. Eerst was het 50 Plus van Henk Krol en Jan Nagel, toen was 50 tinten grijs, nu is het Artikel 50 van Europarlementariër Daniël van der Stoep.

In 2011 stapte Daniël van der Stoep uit de PVV-fractie, omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding had veroorzaakt. Dit betekende echter niet dat Van der Stoep zijn zetel ter beschikking stelde. Hij ging door als eenmansfractie. Nu wil hij dus meedoen aan de Europese Verkiezingen van 2014, met de partij Artikel 50. Deze nieuwe partij is minstens zo radicaal als zijn oude partij. Van der Stoep wil niet alleen dat Nederland uit de Europese Unie stapt, maar zegt ook onomwonden dat Artikel 50 antireligie is. Klare wijn dus, een boodschap die botst.

Maar wat bedoelt Van der Stoep nu met Artikel 50? In artikel 50 van de grondwet staat:

De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.

Dit zou betekenen, dat Van der Stoep ook moslims, christenen en andere religieuzen wil vertegenwoordigen, iets wat niet rijmt met het ideaal van zijn partij, namelijk dat Artikel 50 antireligie is.

Zou het misschien artikel 50 uit het Burgerlijk Wetboek Boek 5 zijn? Lid 1 van dit artikel luidt:

Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

Dit past wat meer in de nationalistische ideologie van Van der Stoep. Uitzicht op het erf van de buren mag eigenlijk niet. Men moet vooral naar binnen blijven kijken.

Het zou trouwens misschien ook wel artikel 50 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kunnen zijn. Daarin staat namelijk, dat de Kosten van het Hof worden gedragen door de Raad van Europa. Van der Stoep heeft het waarschijnlijk niet echt met mensenrechten op, maar als Europa iets betaalt in plaats van Nederland, is dat natuurlijk een goede zaak.

Vermoedelijk is het niet artikel 50 uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Privacybescherming belemmert immers het makkelijk kunnen oppakken van terroristen.

Trouwens, het kan ook iets heel anders zijn. Artikel 50 uit het proces verbaal dat de politie heeft opgemaakt na de aanrijding bijvoorbeeld. Of artikel 50 uit de handleiding van zijn nieuwe Ikea-kast, zodat Van der Stoep weet hoe hij de spijker het beste op de kop kan slaan.

Genoeg gespeculeerd. In het interview op NU.nl legt Van der Stoep uit, waar de naam Artikel 50 op slaat. Het gaat om artikel 50 uit het Verdrag van Lissabon, waarin staat dat iedere lidstaat kan besluiten zich terug te trekken uit de Europese Unie. Je moet het maar weten.

Lange tijd was de slechtst verzonnen naam voor een politieke partij de ‘Christelijk Nationale Volkspartij voor Monarchale Democratie’(.pdf) (afgekort met CNVP, niet met CNVPMD) van J.F.N. van Os, garagehouder te Doorn. Hoewel deze naam ietwat cryptisch en veel te lang was, kon je hier tenminste nog een voorstelling bij maken. Artikel 50 daarentegen is de vaagheid zelve.  Als Van der Stoep meer dan 50 stemmen haalt, mag hij zich in zijn blote handjes knijpen van dankbaarheid.

Geef een reactie

Laatste reactie