1.254
25

Docent maatschappijleer

Bas Huijbers (Wageningen, 1975) is docent maatschappijleer op het IJburg College in Amsterdam. Hij studeerde Wetenschapsdynamica en volgde de lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam, nadat hij Civiele techniek aan de Hogeschool van Amsterdam had afgerond. Daarnaast is hij actief binnen de Partij van de Arbeid. Bas is dyslect, en houdt van boeken.

Weer zo’n luchtballonnetje in het onderwijs

Minister Van Bijsterveldt zou zich tot haar eigen 'kerntaken' moeten beperken

“Ik moet wat doen.” Dat zegt minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. Want uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat Nederland is gedaald op de ranglijst. Met wiskunde en natuurwetenschappen zijn we gezakt naar de 11e plaats. Van Bijsterveldt wil actie, middelbare scholen moeten zich meer tot ‘kerntaken’ beperken.

Minister Van Bijsterveldt bedoelt het vast goed, ze maakt zich vast zorgen om het onderwijs. Het is niet zo’n net gezegde, ‘maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen’. Het onderwijs heeft niets aan dergelijke goede bedoelingen.

Wanneer er in een organisatie over ‘kerntaken’ wordt gesproken, dan wordt er vaak gesproken over dat er te veel kosten worden gemaakt en dat er ergens moet worden bezuinigd. Nu kan je als minister van Onderwijs het woord bezuiniging moeilijk in de mond nemen, want dan zakken we nog verder op internationale ranglijsten. En opeens had de minister een goed idee: ‘middelbare scholen moeten zich meer tot ‘kerntaken’ beperken’.

Mijn broek zakt ervan af. Wat een onzin. Weer zo’n luchtballonnetje van de minister. Op middelbare scholen moet het onderwijs zich richten tot de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en andere bètavakken waarna elke periode afgesloten moet worden met een tussentijdse toets. Voor elke basisschool moet er een verplichte eindtoets komen. Vakken met een maatschappelijke taak, zoals het kinderen bewust maken van overgewicht en hoe om te gaan met geld, kunnen volgens de minister uit het pakket.

Om de taal van de minister te gebruiken. Nog meer testen en toetsen hebben volgens haar tot gevolg dat Nederland vanzelf stijgt op de internationale onderwijsranglijsten. Dit is net zo min logisch als dat kinderen met overgewicht vanzelf lichter worden als ze zich vaker zouden wegen.

En bovendien, wanneer de kinderen alleen kernvakken krijgen, dan ontbreekt voor een groot gedeelte de context, met alle gevolgen van dien voor het leren van een taal of het toepassen van wiskunde.

Minister Van Bijsterveldt zou zich tot haar ‘kerntaken’ moeten beperken. Haar kerntaken zijn het scheppen van randvoorwaarden. Zoals veiligheid, gebouwen waarin je wil leren, niet te grote klassen, niet te veel zorgkinderen in een groep, de beste docenten, etc. En de kerntaak onderwijzen zou aan onderwijzers overgelaten moeten worden.


Geef een reactie

Laatste reacties (25)