1.498
46

Predikant van de Westerkerk in Amsterdam

Herman Koetsveld is predikant van de Westerkerk in Amsterdam. Hij was een van de initiatiefnemers van het Manifest van Advent 2009 dat zich
keerde tegen de verharding in de samenleving. Deze publicatie - mede
ondertekend door 40 Twentse predikanten - kreeg de nodige aandacht,
regionaal en landelijk. Sindsdien zet hij regelmatig in verschillende media
zijn kanttekeningen van levensbeschouwelijke aard bij ontwikkelingen in de
samenleving.

Wees niet bang!

Het antwoord op PVV'er Marjolein Faber die juichte om het afblazen van een vluchtelingendiner 

Met stijgende verbijstering lees ik het bericht over een kerkelijk initiatief in Nijmegen om met een groepje vluchtelingen een maaltijd voor te bereiden en gezamenlijk te eten in een woonzorgcentrum. Dat werd door de directie afgelast. Reden: de commotie die ontstond nadat Marjolein Faber (PVV Gelderland, lid Eerste Kamer) in een uiterst tendentieus artikel de suggestie wekte dat de bewoners en het personeel van het betrokken verzorgingscentrum Boszicht zouden zijn ‘overgeleverd’ aan ‘vluchtelingen van wie men de achtergrond niet kent’.

Het zogenaamde gevaar wordt nog verder toegelicht met de mededeling dat het hier merendeels om mannen met ‘hele andere normen en waarden’ zou gaan. Ik ken mevrouw Faber niet maar de woorden die zij meent te moeten opschrijven, klinken momenteel in alle mogelijke varianten. Achter die woorden schuilt geen visie, geen weloverwogen gedachte, geen toekomstperspectief, geen ruimte voor de geest, geen mededogen voor wie alles heeft moeten loslaten, geen bewondering of waardering voor de initiatiefnemers, geen idee van samenleven, geen traditie van vernieuwd Nederlanderschap, of van buren-met-elkaar-zijn. Kortom: achter deze woorden is geen spoor van liefde te ontdekken. 
Wat wel? Angst. Uitgewerkte, uitgevente en in het jasje van een soort quasi-redelijkheid van argumenten gestoken angst. Om elke vorm van mededogen op voorhand de kop in te drukken zijn vluchtelingen allemaal economische vluchtelingen. Profiteurs dus. Zakkenvullers met een fout gewelddadig geloof en een verborgen agenda, die hun groezelige handen op komen houden om onze hardverdiende euro’s te innen.

Het soort volk (nee, nooit gewoon mensen met een naam) waarvan het volstrekt normaal is om er minder, minder, minder van te willen. Sterker nog, het soort volk dat je op alle mogelijke manieren van je af, uit je land, uit je totale levenssfeer moet weg zien te houden. Hoe doe je dat zo effectief mogelijk? Door je angst om te zetten in de haat. En dat gaat vrij gemakkelijk want dat geeft je de energie, de kracht en ook dat verrukkelijke wij-gevoel met gelijkgestemden die je onmiddellijk herkent aan hun woorden. Daar hoeft geen kale kop of bomberjack aan te pas te komen. 

Ik ben ook bang. Eerlijk is eerlijk. Want het is volkomen duidelijk: de wereld is in een razend tempo aan het veranderen. Wordt het 1,5 of 2 graden opwarming? Waar zit die kosmische thermostaat? Al die grote vragen. Al die naar het schijnt onoplosbare conflicten. Al die mensen op drift. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat wordt het met ons land, mijn stad, mijn straatje? Kunnen we de problemen nog wel aan? Zullen mijn kinderen het nog wel goed krijgen?
In deze donkere tijden lezen mensen overal op de wereld over een hemelse boodschap van een nieuwe tijd in, de geboorte van een heilig kind. Idioot verhaal natuurlijk. Wie verzint zoiets? En dan komt er ook nog telkens een engel aan te pas. ‘Wees niet bang’, roept dat type. Het schijnt in de Bijbel zo’n 365 keer te staan: voor elke dag een keer. Het helpt mij, dat woord. En ik denk: wat zou het onze samenleving ook enorm helpen.

Dus wie er praat over onze ‘(post-)joods-christelijke traditie’ en daar allerlei donkere conclusies aan verbindt richting vluchtelingen, moslims, allochtonen mag wat mij betreft allereerst zijn oren bij die hemelse boodschappers te luisteren leggen: ‘Wees niet bang’. Om ruimte te maken voor het vertrouwen. En ja, dan komt er ook de ruimte voor een nieuwe tijd. Altijd. 


Laatste publicatie van HermanKoetsveld0

  • De Zeven Zuilen (met Enis Odaci)

    Gesprekken over God, geest en tijdgeest

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (46)