1.918
35

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Weet Sander Dekker van het bestaan van de Vlaamse omroep?

Laat de publieke omroep met rust en zoek bezuinigingen, zo die al nodig zijn, op andere fronten, zoals een concrete en uitgebreide samenwerking met de Belgische taalgenoten

Net als velen met mij volg ik de rechtstreekse verslagen van de Tour de France. Ik doe dat soms via NPO1, maar, vanwege het meer deskundige, inhoudelijker en niet zelden vermakelijke commentaar vooral via de Vlaamse zender Eén. We hebben die keuze, maar waarom eigenlijk?

Sander Dekker
Cc-foto: Roel Wijnants

De afgelopen jaren is fors op de publieke omroep bezuinigd en zijn budgetten flink verlaagd. Wie er werkt, merkt dat ook in zijn of haar werk. 8 op de 10 omroepmedewerkers ziet de kwaliteit van de programma’s achteruit gaan en 9 op de 10 merkt dat er wordt bezuinigd op personeel en vindt het werk steeds onzekerder worden. Dat blijkt uit peilingen onder de werknemers bij de publieke omroepen die de FNV en de NVJ recent hebben uitgevoerd en waarvan de resultaten afgelopen maand juni verschenen zijn.

Die bezuinigingen hebben behalve gevolgen voor de kwaliteit van de programma’s in het algemeen ook consequenties voor de journalistieke taak van de omroepen. René Roodheuvel, secretaris van de NVJ: ’Journalisten krijgen steeds minder terug voor hun inzet. Minder budget en minder tijd om reportages te maken en bronnen te checken. Tegelijkertijd hebben ze te maken met een stijgende werkdruk, permanente deadlines en een constante nieuwsvraag op tv, radio, online en social media. Zeker in tijden van veel nepnieuws moeten we blijven investeren in de kerntaak van journalistiek. Namelijk het kritisch volgen en controleren van samenleving, politiek en bedrijfsleven op basis van feiten.’

Het Vlaamse en het Nederlandse parlement en de beide regeringen hebben zich in het Taalunieverdrag (1980) enerzijds en het Cultureel Verdrag (1995) anderzijds uitgesproken voor een nauwe samenwerking, ook op het gebied van de media. Het ligt bijgevolg voor de hand dat de openbare omroepen concreet gestalte geven aan deze beleidsafspraken. Het Vlaams Nederlands Huis voor cultuur en debat ‘DeBuren’ publiceert regelmatig over verdergaande samenwerking op cultureel gebied tussen Vlaanderen en Nederland. Zo werd er recent gesproken over de krappe budgetten waar de beide openbare omroepen VRT en NPO mee te maken hebben en als het aan onze staatssecretaris ligt zal er ook in de toekomst worden gesneden

Vooralsnog lijkt het vooral bij praten te blijven. De afgelopen pakweg veertig jaar is er heel wat af gebrainstormd, maar tot meer dan wat ad-hoc initiatieven is het tot dusverre niet gekomen.  Zelfs afspraken op parlementair en regeringsniveau hebben ons niet veel verder gebracht dan Pien in Sesamstraat. Natuurlijk, BVN is van de grond gekomen, er zijn wat coproducties zoals Flikken, correspondenten staan tot elkaars beschikking, de klassieke zenders Klara en NPO Radio 4 hebben een gezamenlijk projectje gedaan en NPO radio 5 is samen met VRT radio 1 op zoek gegaan naar de beste honderd nummers van de lage landen. Voorwaar indrukwekkend.

Onze Sander Dekker heeft zich de (bijna) afgelopen kabinetsperiode veelvuldig uitgelaten over de publieke omroep, maar is opmerkelijk stil gebleven daar waar het de samenwerkingsmogelijkheden met de Vlaamse publieke omroep betreft. Het lijkt er op dat hij liever de omroepen uitkleedt ten gunste van allerlei  gegadigden in de markt, en een bestel dat zich vanwege zijn pluriformiteit heeft bewezen in de wortels wil aantasten ten faveure vooral ook van de commerciële omroepen aan wie het amusement, en daarmee een groot deel van de kijkers, wordt gegund. Dekker begrijpt kennelijk niet dat minder kijkers ook meteen minder reclame-inkomsten betekent. Nieuwe bezuinigingen liggen dan in het verschiet en zo ontwikkelt zich een proces waarin de publieke omroep steeds verder wordt uitgehold. Iets wat de VVD van Dekker wellicht niet onwelgevallig is.

Beste Sander Dekker, laat de publieke omroep met rust en zoek uw bezuinigingen, zo die al nodig zijn op andere fronten, zoals een concrete en uitgebreide samenwerking met de Belgische taalgenoten. Het integraal uitzenden van (o.a.) de Tour de France in coproductie levert een significante besparing op (o.a. gezamenlijke presentatie) en hetzelfde geldt voor een programma als ‘De avondetappe’ dat nagenoeg hetzelfde format heeft als het equivalent op de Vlaamse TV. Er zijn zonder moeite diverse gelijksoortige programma’s te vinden die in coproductie gemaakt kunnen worden. Misschien moet het streven zelfs zijn dat de Vlaamse en Nederlandse omroep geheel in elkaar opgaan, want waarom zouden we om budgettaire redenen op grensoverschrijdend niveau wel naar een gezamenlijk Europees leger willen en niet naar een gezamenlijke omroepland.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)