Laatste update 21:39
4.430
89

Filosoof

Filosoof en docent. Zijn interessegebieden binnen de filosofie zijn onder andere het gedachtegoed van de Frankfurter Schule en van de hedendaagse filosofen Byung-Chul Han en Slavoj Žižek.

Weg met rattenvanger Rutte

Stem deze verkiezingen voor het recht van de minderbedeelden

Gisteren was er volgens de NOS sprake van een “pittig RTL-debat, maar zonder ‘gamechanger’.” Ik vraag mij af of zij naar hetzelfde lijsttrekkersdebat hebben gekeken als ik. Mark Rutte, die fier bovenaan in de peilingen prijkt, werd toch flink ontmaskerd toen hij werd geconfronteerd door een  slachtoffer van de toeslagenaffaire? Als dat geen gamechanger is, wat dan wel?

Nee, dit is niet het zoveelste stuk over de toeslagenaffaire en hoe mensonterend die is. Natuurlijk is de toeslagenaffaire beschamend. Sterk nog, het is echt een smet op Ruttes toch al niet zo mooie blazoen. Maar ze is kennelijk nog altijd niet overtuigend voor de kiezer. Slangenmens Rutte wurmt zich eruit door te stellen dat hij zijn politieke verantwoordelijkheid genomen heeft door op te stappen. Voor velen is de kous ermee af. Na dit dramatische falen lijkt hij zich immers met succes opnieuw verkiesbaar te stellen.

Rutte
Cc-foto: ALDE

Best gek, want de toeslagenaffaire is exemplarisch voor Ruttes giftige ideologie waarbij de minderbedeelden tweederangsburger zijn. De toeslagenaffaire is geen incident, maar past in een patroon. Zeker als we de relatie met de te weinig besproken rol van de sociale advocatuur zien. Hiervoor zou meer aandacht moeten zijn.

Ik denk dat de confrontatie met het slachtoffer van gisteravond exemplarisch is voor Ruttes ideologie. Want wat werd er gezegd? Niet alleen dat mevrouw was kapotgemaakt door de door Rutte op wantrouwen ingerichte overheid – de toeslagenaffaire is inmiddels bekend. Fouten door de overheid is tot daaraan toe. Maar als je je tegen die fouten niet kunt verdedigen doordat de rechtsstaat op de tocht staat is er iets meer fundamenteels aan de hand. En dat is het geval. De slachtoffers zaten volgens de dame in kwestie “als ratten en de val” en waren niet in staat hun recht te halen. Het slachtoffer stelde dan ook de terechte vraag aan Rutte of er nog wel een plek is waar ze beschermd is. Een advocaat kon ze immers nauwelijks krijgen. Voor de toeslagenaffaire is een hoop aandacht geweest, terwijl juist deze kwestie van de sociale advocatuur te weinig is besproken. Dit lijkt mij een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, dat ook deze verkiezingen weer weinig wordt besproken.

Voor de armen geldt: de staat verdrukt en de wet is logen…
Ruttes reactie op de vraag? Hij benadrukt de administratieve fouten van de slachtoffers en niet de rol van zijn beleid. Een schoolvoorbeeld van blaming the victim. En dat past precies in zijn wereldbeeld waarin zwakkeren er niet toedoen. Het vergif van dit slangenmens moeten we herkennen voor wat het is. Want juist Ruttes VVD heeft er de laatste jaren voor gezorgd dat minderbedeelden hun recht niet kunnen halen. De sociale advocatuur is wegbezuinigd door onze zogenaamde minister van rechtsbescherming Sander Dekker van, jawel, de VVD. We kunnen hem beter omschrijven als de minister van rechteloosheid, of – misschien nog preciezer – het recht van de rijken. Wat hij heeft gedaan heeft alles weg van een coup door de rijken. Het asociale beleid van Dekker en Rutte van de VVD heeft ervoor gezorgd dat minderbedeelden zoals het slachtoffer bij het verkiezingsdebat in veel gevallen geen advocaat krijgen. Die is er nu alleen nog voor wie er een kan betalen.

Dit betekent dat er een groep in Nederland is die niet in staat is voor haar rechten op te komen. Laat dit even bezinken. In een rijk land als Nederland zullen de zwakkeren in de samenleving de rechten die ze op papier hebben in de praktijk vaak niet krijgen. Neem daarbij mee dat de staat en multinationals diepe zakken hebben en kunnen doorprocederen tot ze een ons wegen. De zwakkeren leggen het zo altijd af en blijven rechteloos achter. Of zoals het Stem des Volks in het verleden al vaststelde ‘de staat verdrukt, de wet is logen.”

… en “de rijkaard leeft zelfzuchtig voort”
Dat laatste kwam ook helder naar voren in het debat. Rutte pleitte tegen een nieuw toptarief voor de rijken. Wopke Hoekstra verweet Rutte daarop de afgelopen jaren het hardst te hebben gevochten voor de slechtste onderwerpen. Dan gaat het om de steun voor het leenstelsel, belastingverlaging voor de grootste bedrijven en doorgaan met flexcontracten. Alles voor de rijken en tegen de zwakkeren. Rutte had een geen betere repliek dan te stellen dat hij bezig is de positie van zelfstandigen en het kleinbedrijf te verbeteren en dat Hoekstra mee had geholpen aan dit (wan)beleid. Daar heeft Rutte wel een punt. Ook niet op het CDA stemmen dus. Het Christen-Democratisch Appèl heeft te weinig van naastenliefde begrepen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat Rutte structureel opkomt voor de rijken en de armen structureel benadeelt.

Ook werd hierbij duidelijk dat bij Rutte geen sprake is van een ontkenningsfase. Hij begint er liever over dat anderen ook geen heilige boontjes zijn. Dat Rutte zo reageert is niet zo gek. Als hij zou ontkennen is hij een leugenaar. Rutte is, zoals de bovenstaande voorbeelden duidelijk maken, de laatste jaren bewust bezig geweest zijn ideologie voor de rijken werkelijkheid te maken. Maar hij weet dat zijn jacht op de armen niet populair is. Hoe komt hij hiermee weg? Hij deed het stiekem. Vandaar de zogenaamde Rutte-doctrine. Geen bewijsmateriaal creëren en lekker doorgaan. De armen kunnen hun recht toch niet halen.

Nu dit bekend is geworden door onze kritische media, is er sprake van diefstal op klaarlichte dag. En dat kwam naar voren in het debat. Rutte wil geen toptarief voor de rijken, maar er is wel een crisis. Wie oplet weet dan hoe laat het is: de armen en de normale hardwerkende Nederlanders – u weet wel, die groep voor wie hij zegt op te komen – zullen net als na de vorige crisis onder Balkenende de rekening gaan betalen. De rekening voor bijvoorbeeld de MKB’ers en de uitgeputte zorg, maar ook voor de miljardensteun aan de rijken en multinationals. De hardwerkende Nederlander wordt straks dus door Rutte behandeld als een kip om te plukken. En voor de armen is hij nog veel harder met bezuiniging op bezuiniging en harde maatregel op harde maatregel. Zo hard als een rattenvanger voor ratten in de val. Vervang je deze ratten voor machteloze mensen en deze rattenvanger lijkt ineens een stuk minder vriendelijk. Het is dan ook tijd voor een andere koers.

Stem deze verkiezingen voor het recht van de minderbedeelden. Stem Rutte weg.


Laatste publicatie van Floris Schleicher

  • Filosoferen over God


Geef een reactie

Laatste reacties (89)