3.780
47

Psycholoog, auteur, columnist

Roos Vonk is hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze is daar onder meer betrokken bij de master-opleiding Gedragsverandering.

Daarnaast heeft ze jarenlange ervaring als coach en trainer op het gebied van zelfkennis, authenticiteit, en zelfontwikkeling. Ze staat bekend om haar talent om wetenschappelijke inzichten op begrijpelijke en onderhoudende wijze te presenteren aan een breed publiek.

Vonk heeft een column in Psychologie Magazine en schreef eerder de bestsellers Ego’s en andere ongemakken, Menselijke gebreken voor gevorderden en Liefde, lust en ellende.

Werkende vrouwen benadeeld bij moederschap, werkende mannen worden beloond bij vaderschap

Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een 'moederschaps-penalty'

Bij sollicitaties en als werknemer zijn moeders in het nadeel vergeleken met kinderloze vrouwen. Wanneer een werkende vrouw of sollicitant wordt beschreven als (aanstaande) moeder, wordt ze – vergeleken met precies dezelfde vrouw zonder kinderen of zonder dikke buik – beoordeeld als minder bekwaam, minder toegewijd aan haar werk, minder betrouwbaar, gezaghebbend, rationeel – maar wel warmer en emotioneler (in Amerikaans onderzoek). Het stereotype over vrouwen lijkt dus meer invloed te hebben wanneer het gaat om de beoordeling van moeders dan van kinderloze vrouwen. Werkende moeders verdienen ook minder per uur dan andere vrouwen; een belangrijk deel van de salariskloof tussen mannen en vrouwen lijkt zelfs toe te schrijven aan enkel de moeders.

Hormonen
Als het hebben van kinderen ertoe leidt dat werknemers worden gezien als vrouwelijker en minder bekwaam en ambitieus, zou dat dan ook voor mannen gelden? Het zou niet vreemd zijn, want juist van mannen is bekend dat ze ‘vrouwelijker’ worden als ze eenmaal papa zijn. Hun testosteron-spiegel wordt lager wanneer ze vader worden en zelfs al daarvoor, wanneer hun vrouw zwanger is. Typisch mannelijk, testosteron-gerelateerd gedrag, zoals ambitie, competitie en krachtdadigheid, kan daardoor worden afgezwakt (in elk geval tijdelijk, want na ongeveer een jaar komen de hormonen weer op het oude niveau).

Vaders in het voordeel
Uit verschillende onderzoeksresultaten blijkt echter het tegendeel. Dit is aangetoond met gegevens van werknemers en sollicitanten in organisaties, maar ook in gecontroleerd scenario-onderzoek: daarin wordt identieke informatie gegeven over het gedrag of de kwalificaties van werknemers of sollicitanten die worden geïntroduceerd als man of vrouw, met of zonder kinderen. Vaders bleken hierbij zelfs in het voordeel boven mannen zonder kinderen. Niet alleen werden ze gezien als méér toegewijd en werd er soepeler over ze geoordeeld als ze te laat op het werk kwamen; ze werden ook vaker aangenomen en kregen hogere salarissen aangeboden.

Ook in het echte leven blijkt dat de salarissen van vaders hoger zijn dan van niet-vaders. Het is denkbaar dat mannen die kinderen krijgen echt beter presteren, of dat mannen beter gaan presteren nadat ze vader worden. Maar de meest waarschijnlijke verklaring is toch dat werkgevers de vaders bevoordelen. Al dan niet bewust vloeit dit vermoedelijk voort uit het traditionele idee dat vaders een gezin moeten onderhouden.

Echte mannen
Daarnaast worden positiever gedacht over vaders dan niet-vaders. Net als moeders worden vaders beoordeeld als warmer dan kinderloze werknemers. Maar bij vaders heeft dit niet tot gevolg dat ze worden gezien als softies die niks voor elkaar krijgen; ze worden door deze eigenschappen alleen maar waargenomen als aardiger en beter op interpersoonlijke bekwaamheden. De beeldvorming van vaders heeft ook minder te lijden onder tegenstrijdige rolverwachtingen. Bij een vrouw worden moederschap en carrière gezien als min of meer tegengesteld: het een zit het ander in de weg. Maar bij een man zijn beiden uiting van wat het betekent om een ‘echte man’ te zijn: echte mannen werken en krijgen kinderen

Vaderschapsbonus
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een ‘moederschaps-penalty’, in de zin dat vrouwen op de werkvloer worden benadeeld wanneer ze moeder worden. Voor mannen daarentegen geldt juist een vaderschaps-bonus: ze worden positiever beoordeeld, eerder aangenomen en ze verdienen meer. Op de werkvloer is elke dag Vaderdag!

Het laatste boek van Roos Vonk is Collega’s en andere ongemakken. Als Vaderdag-kadotip misschien nog wel beter voor zijn carrière dan het vaderschap…


Laatste publicatie van RoosVonk

  • Je bent wat je doet

    van zelfkennis naar gedragsverandering

    2019


Geef een reactie

Laatste reacties (47)