Laatste update 11:35
4.069
63

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Werkt, bidt, brandt kaarsen, krijgt kinderen

Als het gaat om de bescherming van het geloof dan mag en moet een katholiek liegen

Opmerking van de redactie: Han van der Horst mailde ons per ongeluk dit bericht dat zeker niet voor de ogen van het Nederlandse volk bestemd was. Wij publiceren het niettemin omdat hiermee een algemeen belang gediend wordt. Dan wordt hij maar boos op ons. Het duurt toch niet meer dan een paar dagen.

Bidt
cc-foto: Cat

Er zijn drie sacramenten die een eeuwigdurend merkteken aanbrengen op de ziel, het Heilig Doopsel, het Heilig Vormsel en het Heilig Priesterschap. De meesten van ons komen aan het laatstgenoemde niet toe. Maar de andere twee zijn gemeengoed. Geen wonder: zonder het merkteken van het doopsel kom je de hemel niet binnen. En bisschoppen overal ter wereld geven zich moeite om ons allemaal te vormen. Dat sacrament sterkt ons immers in het geloof. Ik draag zelf de vormnaam Ernestus.

Wij maken nog steeds zware tijden door. Decennialang zag het er naar uit dat het streven van de Una Sancta Catholica om Nederland weer tot het ware geloof terug te brengen tot mislukking was gedoemd. Het hedonisme van de twintigste eeuw en het feit dat zoveel van onze priesters bij de pakken gingen neerzitten, hebben een grote crisis veroorzaakt.

Maar nu is er weer hoop. Daarvoor verwijs ik naar het nieuwe rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ‘Bouwend aan een toekomst in Nederland‘ dat de situatie beschrijft van de Poolse immigranten die zich in steeds groteren getale in het land van de Heilige Willibrordus vestigen. Enfin, dat ziet U dagelijks in Uw omgeving. Zodra een winkelpand leeg komt, vestigt zich daar onmiddellijk een Polski Sklep met aanbiedingen van goedkoop bier.

Krachtig geloof
Onze Poolse geloofsgenoten zijn destijds door de communistische dictatuur – elk nadeel heb zijn voordeel – voor beïnvloeding door de geest van de jaren zestig behoed. Zij brengen een krachtig geloof met zich mede dat zij door uitsluitend met geloofsgenoten te trouwen op de kinderen overdragen. Zo worden hele wijken ultramontaans. Elke Polski Sklep is een eresaluut aan de paus, aan Rome, aan de geelwitte vlag. U weet wat ultramontanisme is: niets gaat boven trouw aan de paus. Als wij moeten kiezen tussen Hem en de Koning, dan scharen wij ons vol vreugde en met kinderlijke eenvoud achter de Heilige Vader. Uiteindelijk zullen het Rome en het Vaticaan zijn die de richting van de wereld bepalen. Temeer daar deze vurige katholieken nog weten hoe Zijne Heiligheid Paulus VI zaliger nagedachtenis vaststelde dat elke vleselijke gemeenschap in dienst hoorde te staan van het scheppen van nieuw leven. De katholisering van Nederland is gaande.

Liegen
Ik schrijf U dit niet om het aan de grote klok te hangen maar om U moed in te spreken om als het ware een elektrische schok te jagen door dat eeuwigdurend merkteken van het Heilig Vormsel op Uw ziel want ik weet dat U dit draagt. Weest stil maar blijf hopen. U herinnert zich nog de katechismusvraag of een katholiek mocht liegen. En ook het antwoord: als het in het belang is van het geloof dan mag en moet een katholiek liegen. Zwijg hierover. Maar feliciteer elkander onderling.

En bidt vooral. Bidt voor onze zege en bidt voor het goede werk dat tegelijk in Brussel wordt verricht door onze geloofsgenoten Jean Claude Juncker en Frans Timmermans. Brand steels een kaarsje voor ze. Polski Sklep en Frans Timmermans: twee handen op één buik. En mocht ons Franske zich kritisch uiten over de Poolse regering, denk aan die ene allesoverheersende katechismusvraag over de heiligste plicht van de katholiek. De Europese Unie is een instrument van de enige ware kerk en onze Heilige Vader. Niet voor niets gaan de geldstromen van de protestantse naar de katholieke landen en niet omgekeerd.

God strijdt met ons mede
God strijdt met ons mede. Weet dat hij het verstand van de vijanden van het geloof en de onverschilligen verduistert. Tegelijkertijd vertroebelt hij hun blik. Dezer dagen is er grote ophef in den lande over Saoedi’s, Koeweiti’s en ingezeten van de Emiraten die de bouw en het onderhoud van salafistische moskeeën financieel mogelijk maken. Het schijnt dat tien procent van de moskeebesturen bij zulke personen om subsidie heeft gevraagd. Het aantal moslims in Nederland bedraagt 4% van de bevolking. Als tien procent van de moskeebesturen contact zoekt met financiers in het Midden-Oosten, dan raakt dat bijvoorbeeld 0,4% van de bevolking. Het is ook nog zo dat deze salafisten een afkeer hebben van de Moslim Broederschap en alles zullen doen om deze beweging te bestrijden. God zendt verwarring onder de ketters en de fanatici. Zij houden elkaar bezig en leiden daardoor elkaars aandacht af van Zijn echte werk in dit gezegende Nederland.

De vijanden van het ware geloof zijn bang voor moskeeën. Ondertussen bouwen wij aan onze kathedralen. Eens zullen wij onze middeleeuwse kerken, groot en klein, op het protestantisme terugveroveren. De tekenen zijn onmiskenbaar. Gods wetten zijn ondoorgrondelijk maar leiden naar het doel dat wij allen kennen: een katholiek Nederland in een katholieke wereld.

Ik schrijf dit stuk op 24 april in de vroege ochtend terwijl Gods zon opkomt. Het is de feestdag van Sint Egbert. U weet, Sint Egbert leidde vele van de missionarissen op die bijna anderhalf millennium geleden op onze bodem het ware geloof brachten.

Werkt, Bidt, brandt kaarsen, krijgt kinderen. En zwijgt.

Een profetisch schilderij van Baron Ensor: de intocht van Christus in Brussel

 


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (63)