19.213
70

Student politicologie en journalist

Reiziger, student Politicologie en Economie, moslim, gastspreker en journalist

Westers terrorisme en de stilzwijgende Nederlandse volksvertegenwoordiging

We oogsten wat we zaaien

Toen de heisa rondom Charlie Hebdo losbrak was ik gelukkig het Westerlijk halfrond ontvlucht richting Colombia. Ik vond het fijn om dit keer niet weer al dat gezeur over moslims op de social media en de televisie te moeten aanhoren. Het dominante media-discours over moslimterrorisme dat hiermee gepaard gaat en al meer dan een decennia lang voortduurt, stoelt namelijk louter op twee beginselen.

Enerzijds moeten moslims zich weer bewijzen dat zij ‘goed’ zijn, anderzijds wordt de slachtofferrol ingenomen als gevolg van racistische of islamofibische witte Nederlanders. Dit is fout! Het moet andersom, wanneer er zoiets verschrikkelijks gebeurt, moeten niet moslims zich bewijzen maar onze volksvertegenwoordigers. Ik leg jullie uit waarom. Nog even voor de duidelijkheid, de gebeurtenissen omtrent Hebdo zijn verschrikkelijk en IS is een onmenselijke organisatie.

Het ontstaan van moslimterrorisme
In de internationale betrekkingen spreekt men van multiniveau-politiek. Een moeilijk woord voor een proces waarbij ontwikkelingen op internationaal niveau niet los kunnen worden gezien van ontwikkelingen op nationaal niveau en andersom. Tegen deze achtergrond moeten we kijken naar het ontstaan van groeperingen als Al-Qaeda en IS die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk idee van een Heilige Oorlog tegen ongelovigen nationaal en internationaal (het westen).

In een studie  van de Columbia University (New York) wordt duidelijk dat de wortels van de moslimsterrorisme terug te traceren zijn tot de Koude Oorlog. De CIA werkte toentertijd nauw samen met de Pakistaanse inlichtingendienst ISI om de Sovjet Unie te verzwakken. Beide partijen financierden, begeleidden en richtten diverse groeperingen op die het idee van een Heilige Oorlog koesterden en botvierden op de Sovjet Unie.

Uiteindelijk ontstond er een zogenaamde ‘Afghaanse Jihad’ die uitmondde in een oorlog tussen de Sovjet Unie en Afghanistan in 1986. Citerend uit het stuk zijn er pakweg ‘35000 radicale moslims vanuit 40 verschillende landen tussen 1982-1992 de Afghaanse strijd gaan steunen. Uiteindelijk zijn er pakweg 100000 moslims sterk beinvloed door deze Afghaanse Jihad’. Van groot belang is dat in dezelfde context in 1989 een ‘vrijheidsstrijder’ van de CIA genaamd Osama Bin-Laden Al-Qaeda oprichtte.

Een studie van de Engelse denktank Policy Research and Development legt vervolgens de Amerikaanse hypocrisie bloot. Ondanks dat Amnesty in de jaren die hier op volgde zich heftig uitsprak tegen de toenemende mensenrechtenschendingen en verschrikkelijke onderdrukking van vrouwen stonden er verschillende projecten voor pijpleidingen op de planning waaronder één met het gefailleerde oliebedrijf UNOCAL. Een betrokken Amerikaanse diplomaat vat de situatie die tot eind jaren 90 aanhield goed samen “the Taliban will probably develop like the Saudis, there will be Aramco [a consortium of oil companies controlling Saudi oil], pipelines, an emir, no parliament and lots of Sharia law. We can live with that”.

Het moslimterrorisme dat we nu oogsten is dus van de zaden die onze eigen hypocriete westerse overheden in het verleden hebben gezaaid.

Drones en westers terrorisme
Misschien nog pijnlijker is het massaal geheugenverlies. Zijn we de vergelijkbare incidenten, niettemin onomstotelijk bewezen, als die van de MH 17 van het Libisch passagiersvliegtuig in 1973 dat door Israël in de Sinai is neergeschoten vergeten? Of dat in 1988 een Iraans passagiersvliegtuig in de Perzische Golf door de V.S. is neergeschoten zonder overlevenden en bovendien in 1985 een autobom  in Beirut is geplaatst door de CIA en Britse inlichtingendienst die meer dan 80 doden en 200 gewonden heeft veroorzaakt?

Zijn we vergeten dat een apache helicopter in 2007 in een wijk in Baghdad een dozijn onschuldige burgers doodschoot  zonder enige vorm van betrouwbare informatie? Dat het westen massavernietigingswapens  heeft gebruikt in Fallujah en de gevolgen daarvan tot de dag van vandaag aanwezig zijn? Dat het CIA Torture Report  volledig in strijd is met de rechten van de mens zeker omdat de meerderheid  van de gevangen geen banden heeft met moslimterrorisme?

Vergeten we ook de terroristische drone aanvallen in Pakistan, Yemen en Somalië? Naast het feit dat er vaak onzekerheden bestaan of degene die de V.S. willen liquideren ook echt terroristen zijn komt in een recent onderzoek  van mensenrechtenorganisatie repreive naar voren dat in Pakistan voor 24 geliquideerde verdachten ten minste 874 burgers waaronder 142 kinderen om het leven zijn gekomen. Dit betekent dus dat grofweg 40 burgers om het leven worden gebracht voor 1 potentieel verdachte. De Stanford Law School concludeert dan ook dat de aanwezigheid van drones ‘mannen, vrouwen en kinderen terroriseert en dit angst, psychologische schade en trauma´s in burgergemeenschappen met zich meebrengt’.

IS: een westers product

De Israëlische inlichtingendienst Debkafile concludeerde in een rapport dat het Westen pakweg 30 facties steunde en militaire trainingen verstrekte gedurende de strijd tegen Assad in Syrië. Overloop naar andere facties waaronder IS en Al-Nusra bleek echter niet ongewoon. Het Pentagon schat dat 50 % van de gesteunde rebellen verbonden kunnen worden met de facties van IS en Al-Nusra. Met andere woorden, de NAVO die Assad graag ziet verdwijnen laat de geschiedenis zich herhalen door opnieuw de zaden te hebben geplant (steunen van moslimextermisme in Syrië) die moslimterrorisme hebben geoogst (versterking van IS en Al-Nusra).

Ik word nu wel een beetje bang van de uitspraak van Bush in 2001″if you train or arm a terrorist, you are a terrorist”. Gaat hij ervoor zorgen dat onze mooie hoofdstad straks gebombardeerd wordt?

Moslims moeten zich dus niet bewijzen wanneer IS weer eens toeslaat of moslimterroristen toeslaan in het westen. De regering moet bewijzen dat zij geen moslimterroristen steunt; dat zij er alles aan doet om niet ook te vervallen in misdaden die rijmen met terrorisme en misschien het allerbelangrijkste dat zij zich publiekelijk kritisch uitlaat tegenover de grote broer V.S.. De problemen zijn onstaan door het westen dus laten we dan ook eens kritisch zijn naar westers beleid voordat we uit een reflex de islam als het kernprobleem beschouwen.

Geef een reactie

Laatste reacties (70)