Laatste update 13:38
5.339
153

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Westlandse populisten miskennen het Nederlandse vrijheidsbegrip

Zij willen vernielen wat ons land uniek maakt. Ze zijn geen haar beter dan de verdwaasden die hier de sharia in zouden willen voeren. Van hetzelfde laken een pak

cc-foto: Patrick Rasenberg

Bij de vorige raadsverkiezingen behaalden in het Westland een drietal rapaljepartijen de meerderheid zodat zij nu in deze fusiegemeente de dienst uitmaken. Zij houden er een uiterst gevaarlijke opvatting van democratie op na. Zij denken dat de meerderheid de baas is en dat minderheden zich maar hebben aan te passen, ook als het gaat om zaken waar de overheid zich in Nederland traditioneel verre van houdt. Dat is de wortel van het conflict tussen de kwalijke dorpstirannetjes op het raadhuis in Naaldwijk en minister Arie Slob.

Als er in Nederland één gebied immigranten broodnodig heeft, dan is dat het Westland. Zonder nieuwkomers uit alle windstreken zou de tuinbouw, die blijkens de vele luxe winkels in de informele hoofdplaats Naaldwijk zeer lucratief is, morgen nog instorten. Ze zou niet meer rendabel zijn als de ondernemers geen kans meer zagen hun kassen te vullen met arme mensen uit het buitenland die bereid zijn voor een mininumloon van de vroege ochtend tot de late avond te zwoegen. Blijkbaar meent een fors gedeelte van het Westlandse kiesvolk dat deze mensen buiten de kassen maar het liefst zo weinig mogelijk gezien moeten worden. Wat een brutaliteit van die islamitische horigen om, zo maar net als de katholieken en de protestanten, hun eigen scholen te willen.

Koloniale mentaliteit
De drie rapaljepartijen, luisterend naar de namen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en LPF, leggen getuigenis af van een koloniale mentaliteit. De zwartjes moeten dankbaar hun hand op houden als de blanke meesters er een handje rijst in stoppen.

Alle gedachten en overtuigingen die zij naast hun werkkracht met zich meebrengen, daarvoor is in in het beschaafde,  cultuurchristelijke Westland geen plaats. Denk niet dat minister Slob probeert hen van harte terecht te wijzen. De landelijke overheid heeft zoals de Volkskrant meedeelt naar hartenlust meegewerkt aan de sabotage van de islamitische school. Ze staakte die activiteiten slechts nadat ze door de bestuursrechter tot en met de Raad van State was teruggefloten. Minister Slob wil nu noodgedwongen de islamitische school de ruimte geven, niet omdat hij pal staat voor de vrijheid van onderwijs in ons land.

Ouders
We leggen het nog een keer uit. In 1917 is in Nederland het bijzondere, levensbeschouwelijke onderwijs gelijk gesteld aan het openbare onderwijs. Dat geeft burgers het recht om, onder een aantal strenge voorwaarden, door de overheid bekostigde scholen op te richten. Zij hebben dat op grote schaal gedaan. In Nederland behoort zestig procent van alle scholen tot het bijzonder onderwijs.

De leider van de LPF in het Westland, Dave van Koppen, weet dat maar al te goed. Hij zit op zondag in de kerk en geeft les op een protestantse school. Niettemin noemt deze schertsfiguur zich een voorstander van het openbaar onderwijs, terwijl hij er juist niet voor gekozen heeft om dit met zijn persoonlijke talenten te versterken. Hoe dan ook, het zijn in Nederland de ouders die bepalen in welke levensbeschouwelijke sfeer hun kinderen worden opgeleid. Niet de staat. Dat komt omdat Nederland een vrij land is dat zijn burgers niet in een en dezelfde mal stampt zoals dat vroeger bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie of de DDR gebeurde.

Blijk van integratie
Kunnen de besturen van bijzondere scholen dan maar hun gang gaan? Nee, want zij zijn verplicht om bevoegde leraren voor de klas te zetten wier opleiding door het ministerie van Onderwijs wordt erkend. Ook worden de leerdoelen, het vakkenpakket en het niveau door ditzelfde departement vastgesteld. Een inspectie ziet er op toe dat alle scholen zich daadwerkelijk houden aan de stortvloed van regels die over openbaar en bijzonder onderwijs gelijkelijk worden uitgestort. De vrijheid van onderwijs betreft voornamelijk de levensbeschouwelijke inkleuring.

Dat moslims in ons land mee willen draaien in dit onderwijsstelsel is een blijk van integratie. Ze hadden ook een andere weg kunnen kiezen: stuur je kinderen naar de openbare school waar ze van andere levensbeschouwelijke smetten vrij zijn. Breng ze vervolgens in de namiddag, gedurende de weekenden en tijdens excursies naar islamitische landen in de schoolvakanties de geloofswaarheden bij. Er zijn in de Emiraten, Koeweit en Saoedi Arabië genoeg ‘filantropen’ die dit gaarne  willen bekostigen.

Het zou ook geheel in de geest zijn van de vele twitterati die dag en dag op het internet verkondigen “geloven doe je maar in je eigen tijd”. Maar nee, de moslims willen participeren in een onderwijssysteem dat onder uitgebreide overheidscontrole staat. Ze kiezen voor Nederland en niet voor de sjeiks. Dat is die Westlandse rapaljepartijen blijkbaar niet genoeg. Zij gaan door met de komst van islamitisch onderwijs in hun gemeente te saboteren. In de zo volle gemeente zal het immers moeilijk zijn om een plekje te vinden waar nog ruimte is voor een school. “Elke vertraging is winst” zegt Kelly van Rijn Van Tol van Gemeentebelangen Westland, die ook nog de brutaliteit heeft zich op haar website “wereldburger” te noemen.

Nu zal die islamitische school in het Westland er op den duur heus wel komen. De islamitische onderwijskoepel Yunus heeft wel voor hetere vuren gestaan. Het kostte ze twaalf jaar om de tegenwerking van de gemeente Den Haag te overwinnen en ze heeft van die ervaring geleerd, getuige de vele succesvolle procedures die ze tegen de gemeente Westland aanspande. Dat is niet de kern van het probleem.

De kern van het probleem is dat de Westlandse raadsmeerderheid zich bevoegd acht in de rechten te treden die in ons vrije Nederland de ouders toekomen en niet de overheid. Ze denkt dat ze met meerderheid van stemmen mag bepalen hoe alle mensen moeten denken en leven. Wat dat betreft zijn de Westlandse rapaljepartijen van één gevoelen met de Iranese ayatollah’s die ook alle burgers dezelfde levensstijl willen opleggen. Ze denken in dezelfde richting als Poetin of prins Salman, die net zo goed de staat over de drempel van de particuliere woningen sturen om te zien of het denken van het gezin zich wel in de toegestane bedding bevindt.

Op haar kleine lapje grond bewijst de Westlandse raadsmeerderheid dat partijen als PVV en FvD – wier geestverwanten dat zijn – onmiddellijk de bijl aan de wortel van de de democratie zullen leggen zodra zij politieke macht krijgen. Zij zijn de adder aan de borst van de typisch Nederlandse vrijheid waar onze voorouders eeuwen lang voor gevochten hebben. Zij willen vernielen wat ons land uniek maakt. Ze zijn geen haar beter dan de verdwaasden die hier de sharia in zouden willen voeren. Van hetzelfde laken een pak.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (153)