1.494
56

Tweede Kamerlid PvdA

Wie bezuinigt eerlijk en wie niet?

Alle drie de grote partijen lossen de financiële problemen op. CDA en VVD vragen niks van hoge inkomens, maar juist wel van gewone mensen.

Vandaag presenteerde het Centraal Planbureau de cijfers van de verkiezingsprogramma’s. Daaruit blijkt waarop partijen bezuinigen, waarin ze investeren en wie de rekening betaalt. Het beantwoordt de vraag wie eerlijk bezuinigt en wie niet. Ik heb een vergelijking gemaakt tussen PvdA, CDA en VVD.

Overheidsfinanciën
PvdA, CDA en VVD lossen alle drie het financiële probleem op. Dat bestaat uit twee delen. Ten eerste een tekort op de overheidsbegroting als gevolg van de crisis. Ten tweede een zogenaamd houdbaarheidstekort, dat wil zeggen dat de kosten van de vergrijzing in de toekomst ook betaald moeten worden. Die twee bij elkaar opgeteld is 29 miljard. Alle drie de partijen nemen maatregelen voor 29 miljard. Het verschil zit ‘m in de verhouding tussen directe bezuinigingen en hervormingen. De PvdA kiest voor meer hervormingen om de economie niet kapot te bezuinigen. CDA en VVD kiezen juist voor minder hervormingen waardoor zij veel harder moeten ingrijpen.

Koopkracht
Het meest opvallende feit van vandaag is het verschil in koopkracht tussen de partijen. Het CPB berekent dit in miljarden. Bij de PvdA stijgt de koopkracht met een half miljard. Bij de VVD daalt de koopkracht met anderhalf miljard, dat is ongeveer 205 euro per huishouden per jaar. Bij het CDA gaan mensen er het meest op achteruit, namelijk 445 euro per jaar (3,5 miljard). De koopkrachtstijging die wij realiseren komt terecht bij mensen met een laag of middeninkomen, deels door onze belastingverlaging die mensen gemiddeld 50 euro per maand netto in handen geeft. Voor ons was het belangrijk om de financiële problemen op te lossen op een eerlijke manier. Dat is duidelijk gelukt!

Werkgelegenheid
Vanmorgen stond in de kranten dat de VVD de meeste banen creëert. Dat is juist. In 2040! Want dat is wat het CPB uitrekent. Dan hebben we door de vergrijzing eerder te weinig mensen dan te weinig banen.

De directeur van het CPB vertelde vanmorgen ook wat het werkgelegenheidseffect is van bezuinigingen in de komende vier jaar. Het resultaat daarvan is dat de VVD de werkloosheid met 100.000 mensen laat groeien, doordat de VVD keihard ingrijpt. De werkloosheid stijgt de komende jaren door de gevolgen van de economische crisis. De plannen van het CDA leveren 40.000 werklozen meer op dan die van ons, de VVD maakt zelfs 50.000 mensen meer werkloos.
Ik denk dat mensen liever de komende vier jaar een baan hebben dan in 2040!

Sociale zekerheid
Een groot verschil tussen de partijen is de sociale zekerheid. We wisten al dat CDA en VVD de WW verkorten tot een jaar. Vandaag werd een veel heftigere ingreep bekend. Beide partijen verlagen de bijstand met bijna 23%! Dat gaat voor een alleenstaande ouder om meer dan 200 euro per maand! Die zakt daarmee onder de absolute armoedegrens en kan dus niet meer de kosten van eten en kleding betalen!

Dit zit als volgt. Op blz. 32 van het rapport van het CPB lezen we letterlijk:

“CDA en VVD bouwen de dubbele algemene heffingskorting in het sociaal minimum af, waardoor werken aantrekkelijker wordt gemaakt ten opzichte van een bijstandsuitkering.”

Dat is een beetje verstoppertje, want we moeten naar Rapport 9 van de heroverwegingen, blz. 15 om te begrijpen wat dit betekent. Daar staat, onder “effecten” bij de tweede bullit dat de bijstandsuitkeringen met 19% dalen (14% plus weglek).

Daarbij moet je het effect optellen dat het gevolg is van het ontkoppelen van de uitkeringen. Dat is 3,75% in 4 jaar.

Bij elkaar opgeteld dalen de bijstandsuitkeringen dus met bijna 23% bij CDA en VVD!

Als je een echtpaar in de bijstand meer dan 300 euro afpakt en een bijstandsmoeder ruim 200 euro dan ben je niet gewoon weinig sociaal, maar onvoorstelbaar hardvochtig. Mensen komen onder de armoedegrens uit en kunnen het gewone leven (huur, gwe, kleding en eten!) niet meer betalen.

De totale bezuiniging van de VVD op de sociale zekerheid bedraagt een derde van het totale budget!

Investeren in de toekomst: onderwijs
Veel partijen investeren in onderwijs. Alleen het CDA en de PVV hebben daar niet voor gekozen. Het CPB heeft bekeken wat de effecten zijn van de investeringen en met trots kunnen wij zeggen dat wij dé onderwijspartij van Nederland zijn. De investeringen die wij doen in onderwijs, zoals de invoering van de werkschool, beter MBO, meer contacturen in het hoger onderwijs, meer variatie in opleidingen leveren het beste onderwijs op! Kijk maar naar deze grafiek:

Bij D66 zullen ze balen, want de partij die zich voorheen altijd probeerde te afficheren als onderwijspartij is niet alleen die titel kwijt, maar komt zelfs op een gedeeld 4e/5e plek met de SGP.

Bedrijfsleven
Het CDA verlaagt de lasten voor het bedrijfsleven. Die kiezen dus dit keer echt voor de bedrijven en niet voor de gezinnen. De VVD verhoogt opmerkelijk genoeg de lasten voor bedrijven. De PvdA zit er precies tussenin, wij verhogen en verlagen niet. De belastingen op milieuvervuiling gaan omhoog, de belasting op winst gaat omlaag. Vooral voor MKB-ers pakken onze plannen gunstig uit. Wij maken één uitzondering: banken gaan wel meer belasting betalen. We laten hen de rekening van de crisis betalen, niet de gewone mensen met een normaal inkomen.

Concluderend: stem CDA en VVD voor een lege portemonnee
Alle drie de grote partijen lossen de financiële problemen op. De PvdA kiest voor behoud van banen en koopkracht door niet roekeloos te bezuinigen en veel te hervormen. CDA en VVD vragen niks van hoge inkomens, maar juist wel van gewone mensen, maar liefst 200 (VVD) en bijna 450 euro (CDA)! De bijstand wordt met twee tot driehonderd euro verlaagd waardoor mensen onder de armoedegrens terecht komen. Daarom is mijn ludieke samenvatting bij dit schrikbarende nieuws: stem CDA en VVD voor een lege portemonnee!

Geef een reactie

Laatste reacties (56)