3.697
180

Historicus, journalist

Maarten van den Heuvel begon zijn journalistieke loopbaan in de redactie van de talkshow I.S.C.H.A van Ischa Meijer. Na het abrupte einde aan dat programma werkte hij onder meer bij RUR en was hij als researcher in dienst van documentairemaakster Ireen van Ditshuyzen.

Zijn dienstverband bij de VARA begon bij het programma Barend & Witteman, eerst als redacteur, later als coördinator en kort als eindredacteur. Hij zette samen met Paul Witteman het populair wetenschappelijke programma Nieuwslicht op en werd er eindredacteur van. Vanaf het begin van Pauw & Witteman werkte Van den Heuvel er drie jaar als samensteller.

Daarna was hij betrokken bij de oprichting van Joop en een van de twee eindredacteuren van het documentaire-drieluik 'Vrijheid, gelijkheid, broederschap', waar hij ook het boek 'Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Oude waarden in nieuwe tijden' over schreef. Dat boek werd geselecteerd voor de longlist van de Socratesbeker, de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Sindsdien is hij eindredacteur van diverse televisieprogramma’s bij BNNVARA zoals ‘Witteman ontdekt’ en ‘Groeten uit Holland’ en ‘Dat had je gedacht’ van Human.

Wie geeft mij een stemadvies?

Het is nu ruim drie weken voor de verkiezingen en ik heb nog niet besloten op welke partij ik ga stemmen

Ik ben geen loyale kiezer. In mijn leven heb ik op drie verschillende partijen gestemd en ik sluit zeker niet uit dat daar deze keer een vierde bij komt.

Zoals ik al in mijn vorige stuk aangaf speelt ‘identiteit’ een belangrijke rol in het stemgedrag van veel mensen. Dat geldt ook voor mij. Ik beschouw mezelf als sociaal liberaal. Maar aangezien dit soort termen op heel veel verschillende manieren wordt gebruikt, zal ik uitleggen wat ik ermee bedoel.

Ik onderscheid sociaal liberaal van het klassieke liberalisme, dat een zo klein mogelijke overheid voorstaat. Ik ben voor een zo efficiënt  mogelijk werkende overheid, die doet wat wij met zijn allen willen dat die overheid doet. Omvang  is daarbij voor mij geen doel. En ik onderscheid het van het neoliberalisme, dat die zo klein mogelijke overheid voornamelijk dienstbaar acht aan het bedrijfsleven. Ik denk dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt in ons land, maar het idee dat de overheid daar voornamelijk dienstbaar aan zou moeten zijn is niet het mijne.

Klassiek liberalen stellen bovendien het individu centraal.  Als het om de samenleving gaat –en dus de politiek- denk ik echter vanuit de groep. Wij mensen zijn volgens mij in wezen groepsdieren. Als je Darwins ‘survival of the fittest’ op de mens betrekt, dan is het volgens mij ons talent om samen te werken dat ons heeft gebracht waar we zijn. Dat betekent helemaal niet dat al dat samenwerken op nationaal niveau zou moeten worden aangestuurd. Hoe meer er op een kleinschaliger niveau kan, hoe beter. Maar je ontkomt er niet aan dingen soms centraal te regelen om willekeur tegen te gaan. Ik vind dat iedereen naar vermogen zou moeten bijdragen aan ons collectief. Belasting is voor mij dan ook iets positiefs, een positieve bijdrage aan een beter geheel. Een geheel dat wat mij betreft niet ophoudt bij de mensen die nu leven. Duurzaamheid vind ik dan ook belangrijk.

Waarom noem ik mij dan toch liberaal? Autonomie is een van de belangrijkste menselijke motivatoren. Veel meer dan geld. Of straf. Die menselijke behoefte aan autonomie moet wat mij betreft de ruimte krijgen. Ik vind het essentieel dat mensen bovendien de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen. Het is goed mensen te helpen en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Maar zij gaan er zelf over wat dat inhoudt. Levenslang onderwijs kan bij dit alles een goede rol spelen.

Als liberaal geloof ik verder dat mensen vrij moeten zijn zich te kleden zoals ze willen. Of om met elkaar af te spreken een deel van hun salaris af te staan aan de politieke partij waarvoor ze actief zijn. Mensen moeten geloven wat ze willen. Of dat nou een geloof is in een man met baard, een vliegend spaghettimonster of een geloof in een grote onzichtbare hand die ons gedrag bepaalt. Daar gaat niemand anders over dan zijzelf.

Nu is de vraag welke partij het beste deze uitgangspunten belichaamt. Ik wil niet op de stemwijzer of de stemmentracker afgaan, want die laten zien wat de partijen antwoorden op de problemen van gisteren en vandaag. Ik kan de toekomst niet voorspellen en politici ook niet. Dus vandaar mijn vraag: wie geeft mij een –onderbouwd- stemadvies?


Laatste publicatie van MaartenvandenHeuvel

  • Vrijheid, gelijkheid, broederschap

    Oude waarden in nieuwe tijden

    2014


Geef een reactie

Laatste reacties (180)