2.699
61

IT-consultant, lid Piratenpartij

Dirk Poot (42) studeerde bedrijfskunde (Breukelen) en geneeskunde (Sint Eustatius, N.A.) en is werkzaam als zelfstandig programmeur. Poot meent dat het beschermen van kennis en creativiteit met het huidige systeem van octrooi- en auteursrechten onaanvaardbare consequenties heeft voor nagenoeg de gehele wereldbevolking. Wanneer de toegang tot levensreddende medicijnen, fundamenteel onderzoek, participatie in de digitale cultuur en de privacy moeten worden opgeofferd om een verouderd systeem van octrooi- en auteursrechten overeind te houden, is het gekozen middel vele malen erger dan de kwaal.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was Poot kandidaat-Kamerlid voor de Piratenpartij. Als kandidaat voor de Piratenpartij wilde hij bijdragen aan een alternatief dat de vruchten van de individuele intelligentie effectief beschermt, én dat daarnaast het overstijgende belang van de menselijke extelligentie minstens evenveel aandacht en bescherming geeft.

Wie is er na Bert Brussen aan de beurt?

Het Ministerie van Justitie lijkt de luwte van de zomervakantie te gebruiken om de grenzen van de wet te zoeken

Door zich op het standpunt te stellen dat louter het schrijven over een bedreigend Twitter-bericht gelijk staat aan bedreiging én aan haatzaaien maakt het Openbaar Ministerie het journalistieke vak praktisch onmogelijk. Wanneer het rapporteren van een misdaad op dezelfde wijze vervolgbaar wordt als de misdaad zelf, zouden de Nederlandse kranten aanzienlijk dunner kunnen worden. Op Nina Brink-achtige wijze aarzelt ook het OM niet om haar vrijwel onbeperkte middelen in te zetten om één journalist persoonlijk te intimideren.

De minister van Justitie lijkt zich steeds meer te gaan bemoeien met wat het volk al dan niet zou mogen lezen. Zo maakt de Koninklijke Bibliotheek historische kranten vanaf 1618 online beschikbaar via haar Digitaal Archief. Kranten en verzetsbladen uit de Tweede Wereldoorlog mogen wél opgenomen worden in dat archief, maar het Ministerie van Justitie probeert de publicatie van de nazi-kranten uit die periode actief tegen te houden. Net als bij de zaak Brussen door te dreigen met mogelijke vervolging

Overigens wil de minister de media niet alleen zuiveren van alle vormen van haatzaaierij, ook het aan de kaak stellen van maatschappelijke misstanden door klokkenluiders wordt onmogelijk gemaakt. In het censuurknop-voorstel van 28 juli is namelijk ook opgenomen dat het doorgeven, publiceren of in bezit hebben van gelekte informatie strafbaar wordt. Als het aan Hirsch Ballin had gelegen zou Wikileaks ontoegankelijk zijn en zou Julian Assange gearresteerd kunnen worden zodra deze voet op Nederlandse bodem zet.

De recente voorbeelden maken duidelijk dat het volstrekt onverantwoord is om het Openbaar Ministerie een killswitch te geven waarmee zij zonder tussenkomst van enige rechter op eigen gelegenheid kan besluiten sites op zwart te zetten. Het enige voordeel van de gebeurtenissen van de afgelopen week is dat het pijnlijk duidelijk is geworden hoe laag Justitie de lat legt bij het toepassen van censuur. Kamerleden zouden zich bij de debatten over dit voorstel dus niet met de bekende kluitjes in het riet laten sturen; de doelen van het OM zijn overduidelijk.

Je hoeft het niet altijd eens te zijn met Bert Brussen, maar wanneer hij succesvol vervolgd kan worden lopen ook publicaties die je wel met plezier leest hetzelfde risico. Wanneer Ernst Hirsch Ballin 76 stemmen vóór zijn idee weet te winnen zullen blogs, berichten, tweets en artikelen over wat er mis gaat in Nederland en in de wereld geruisloos uit beeld verdwijnen. Rechts én links.

Eerder op Joop: Minister Hirsch Ballin legt bom onder rechtsstaat

Geef een reactie

Laatste reacties (61)