6.107
36

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan.

Wij betreuren de commotie over het salaris van onze directeur

En wij betreuren het dat online onjuiste informatie is verspreid 

Stichting Kinderpostzegels volgt de CAO Jeugdzorg. De directeur van Stichting Kinderpostzegels verdiende in 2011 € 99.300, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Zij ontvangt geen toeslagen of variabele bonussen. De salariëring van de directeur valt binnen de normen van de brancheorganisatie VFI. Deze heeft richtlijnen ontwikkeld voor salariëring voor alle Nederlandse goede doelen fondsen. Hiermee volgt de VFI het advies van een onafhankelijke commissie die onder leiding stond van Herman Wijffels, de Commissie Wijffels.

De VFI heeft richtlijnen ontwikkeld voor salariëring van alle Nederlandse goede doelen fondsen. De salarissen van directeuren van bij de VFI aangesloten goede doelen zijn gebaseerd op een functiewaarderingen en valt binnen de normen van de brancheorganisatie. De criteria voor de functiezwaarte en bijhorend salaris is gebaseerd op de omvang en complexiteit van de organisatie. Daarbij weegt mee, hoeveel medewerkers worden aangestuurd, hoeveel geld wordt verworven, hoeveel vermogen wordt er beheerd, hoeveel risico´s er zijn, of de directeur alleen eindverantwoordelijke is en bestuurder. Ook is het belangrijk of de directeur verantwoordelijk is voor de bestedingen van de organisatie. Bovenstaande is door de Raad van Toezicht getoetst. Het jaarinkomen van de directeur van Stichting Kinderpostzegels valt binnen de functiewaardering en bijbehorende beloning van de VFI richtlijnen. De directeur werkt fulltime. Het salaris van de directeur valt in salarisschaal 13, CAO Jeugdzorg.

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto ‘voor kinderen door kinderen’. Ieder jaar verkopen ruim 200.000 kinderen van 5.500 basisscholen kinderpostzegels en kaarten. Deze kinderen zetten zich met de actie in om andere kinderen te helpen. Naast de inkomsten uit de Kinderpostzegelactie ontvangt Kinderpostzegels donateursbijdragen, subsidie, bijdragen van het bedrijfsleven, uit loterijen en overige activiteiten. Met het geld steunt Kinderpostzegels kwetsbare kinderen die extra hulp en bescherming nodig hebben en daarmee de kans krijgen op te groeien tot evenwichtige volwassenen. Het afgelopen jaar kon Kinderpostzegels 1,1 miljoen kinderen en jongeren ondersteuning bieden.

Kinderpostzegels ondersteunde het afgelopen jaar 305 projecten voor kinderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk, 155 projecten in ontwikkelingslanden en 55 projecten in Oost-Europa. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft in Leiden een kantoor waar 37 medewerkers (31,5 fte) werkzaam zijn. Ze onderhouden bijvoorbeeld het contact met subsidieaanvragers en partnerorganisaties, staan de pers te woord en organiseren de Kinderpostzegelactie. Daarnaast kent Kinderpostzegels een directie en een Raad van Toezicht. Er zijn vier afdelingen: Projecten en Programma’s, Marketing en Communicatie, Service en Support, en Financiën.

Een professionele en efficiënte organisatie is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat elke euro optimaal besteed wordt en daarmee zoveel mogelijk kinderen zo goed mogelijk te helpen. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het minimaliseren van de organisatiekosten en het maximaliseren van het effect van onze bestedingen.

Op de afdeling Projecten en Programma´s werken 12 medewerkers. Bij deze afdeling komen aanvragen binnen voor financiële ondersteuning van projecten vanuit de hele wereld. Ze worden behandeld door projectadviseurs die de aanvragen ter beoordeling voorleggen aan diverse commissies.

Kinderpostzegels werkt intensief op een aantal programma´s. In Nederland zijn dat de programma´s: pleegzorg, voorkomen van kindermishandeling, zorgleerlingen, vluchtelingenkinderen en jong leiderschap. In het buitenland zijn de programma´s: pleegzorg, stop kinderarbeid, onderwijs voor alle kinderen, ondersteuning van kinderen in multi-problem gezinnen, rechten en bescherming van meisjes in West-Afrika en preventie van geweld tegen kinderen en traumaverwerking. Kinderpostzegels accepteert alleen aanvragen uit het buitenland van organisaties die daar gevestigd zijn, omdat we het belangrijk vinden dat de oplossingen voor problemen door de lokale bevolking bedacht en uitgevoerd worden.

De afdeling Service en Support, waar tien medewerkers werken, houdt zich bezig met het uitvoeren van de Kinderpostzegelactie en andere fondsenwervende acties en het onderhouden van klantcontacten. Daarnaast vallen de automatisering en het beheer van het pand van Kinderpostzegels onder haar verantwoordelijkheid. Het verwerken van de 2,5 miljoen bestellingen gebeurt hier.

Bij de afdeling Marketing en Communicatie werken vijf medewerkers. De afdeling verzorgt het marketing- en communicatiebeleid van Kinderpostzegels. Hiertoe behoren alle marketingactiviteiten rondom de Kinderpostzegelactie, de samenstelling van het assortiment, de communicatie via website en de social media, persbenadering en donateurswerving en –behoud. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen.
De afdeling financiën heeft een ondersteunende taak. Er werken hier vier medewerkers. De afdeling is verantwoordelijk voor de financiën en de personeelsadministratie.

Kinderpostzegels heeft het CBF keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) verleent alleen een keurmerk aan organisaties die ervoor zorgen dat de kosten van fondsenwerving niet meer dan 25 procent van alle inkomsten zijn. Stichting Kinderpostzegels Nederland voldoet met 11,5 procent ruim aan die norm.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)