1.518
93

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wij moeten geen onnozele kinderen willen zijn

In het westen is nog niet zoveel aandacht voor mensenrechtenschendingen waarvan christenen om hun geloof het slachtoffer van zijn. Het wordt tijd dat daar verandering in komt

Vandaag is het Onnozele Kinderen. Voor wie geen katholieke opvoeding achter de rug heeft: de boze koning Herodes vreesde in de pasgeboren Jezus een potentiële concurrent en daarom liet hij veiligheidshalve alle kinderen beneden de twee jaar in Betlehem afmaken. De katholieke kerk heeft de slachtoffers collectief heilig verklaard – kleine kinderen zijn in haar hogen vrij van zonde, dus dat is nogal logisch – en hun feestdag is op 28 december.

De onnozele kinderen, zegt deze wereldfeestenalmanak, gelden als de eerste slachtoffers van de christenvervolging. Daar zit iets in en daarom is het een mooie dag om dit probleem aan de orde te stellen.

Christenen hebben het in veel landen niet makkelijk om het maar zachtjes te zeggen. Het Burmese leger heeft met hen weinig op omdat opstandige stammen zich tot dat geloof hebben bekeerd. In China kunnen christelijke gemeenschappen alleen hun gang gaan, als zij het oppergezag van de staat erkennen. Dat weigeren velen, indachtig de eerste christenen die wel bereid waren zich aan de wet te houden maar niet om aan de keizer te offeren. Wat de Communistische Partij eist, lijkt kennelijk te veel op dat oude offeren aan de keizer.

In sommige landen met een islamitische meerderheid, zoals Irak en Indonesië liggen christenen letterlijk onder vuur. De recente terreuraanslag op de Syrisch-orthodoxe kathedraal in Bagdad is daar het meest spectaculaire voorbeeld van.

De Daily Star, het vooraanstaande Engelstalige dagblad in Libanon, heeft aan dit probleem een commentaar gewijd dat voor geen misverstand vatbaar is. De krant roept islamitische leiders overal ter wereld op om de zaak van de vervolgde christenen ter harte te nemen. Wie christenen aanvalt, voegt de krant eraan toe, schaadt de islam, want zo lever je munitie aan wie beweert dat moslims intolerant en gevaarlijk zijn. De Daily Star eist actie van de politiek in de islamitische landen om de tolerantie te bevorderen. De auteur van het commentaar voegt daaraan toe, dat de moslims hun grootste bloeiperioden beleefden toen zij andersdenkenden welkom heetten en hun verworvenheden omarmden.

Dit is een belangrijk commentaar dat ook buiten Libanon – en de Arabische wereld – aandacht verdient. In het westen is nog niet zoveel aandacht voor mensenrechtenschendingen waarvan christenen om hun geloof het slachtoffer van zijn. Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Vrijheid van godsdienst is een der hoekstenen van ons democratisch bestel. Het verdient daarom een plaats op de agenda van het buitenlands beleid. Het hoort een thema te zijn in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En als gedurende een staatsbezoek de deuren gesloten zijn, dan dienen onze diplomaten dit onderwerp aan te snijden. De intolerantie neemt toe in de wereld en daarvan krijgen gelovigen van alle slag hun deel. De Daily Star heeft terecht de vinger op de wonde plek gelegd.

We moeten geen onnozele kinderen willen zijn, want we weten wat daarmee gebeurt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (93)