578
19

Hans Groen [1963] is zelfstandig ondernemer en bestuurslid van
GroenLinks Midden-Drenthe. Geboren in Noord-Brabant en sinds 2002 woont
Hans Groen in Mantinge, Drenthe. Hans Groen is adviseur op het gebied
van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft
opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde. Als
fractielid neemt hij de verantwoording voor het webbeheer en is
recentelijk toegetreden tot het bestuur voor het financiele beheer. Hij
heeft een eigen weblog op http://hgroen.wordpress.com/

Wijkinvestering blijft noodzakelijk

De multiculturele samenleving is niet mislukt maar een status quo

Het heeft jaren geduurd alvorens de politiek in de gaten kreeg dat het in de wijken misging. Jaren van bezuinigen en dan ook nog eens een grote instroom van een Nederlands vreemde cultuur, deed een zware aanslag op het incasseringsvermogen van mensen en hun wijken. Verpaupering en verarming waren het gevolg wat uiteindelijk tot een toenemende onvrede leidt. Hoe merkwaardig is het dan dat de PVV die claimt voor de man in de wijk op te komen, vervolgens het investeringsbeleid in wijken de nek om wilt draaien.

De afgelopen jaren is de criminaliteit en overlast gestaag gedaald. De instroom is ingedamd, ondanks alle beweringen van de PVV. De wet Cohen heeft vanaf zijn introductie zijn werk gedaan, na jaren van verwaarlozing door rechts beleid. Toch zitten de meeste stemmers van de PVV niet in de wijken van de grote steden. Waar in Limburg de PVV nu in de provincie deelneemt, blijven linkse partijen in de grote steden nog altijd overeind.

Het succes van de PVV is dus niet alleen gebaseerd op de problemen in de wijken. De irrationele argumenten van de PVV raken een dieper liggend gevoel bij mensen. De bedreiging van hun directe omgeving. Het gevoel niet meer Nederlander te zijn in Nederland. Een bijna ongrijpbaar verhaal omdat de definitie van Nederlander zijn, zich niet eenvoudig laten bepalen. Maxima zei het al terecht; de Nederlander bestaat niet. De diversiteit is dermate groot dat er geen enkelvoudige definitie mogelijk is. Kijkt u maar naar het verschil tussen een Limburger en een Fries of een Groninger en een Amsterdammer.

Het verlies over controle op de eigen directe omgeving is een angst gevoel dat zich makkelijk laat aanwakkeren. De problemen in het midden-oosten is een ‘ver van mijn bed show’ voor vele mensen. Het wordt wat anders als dat ‘probleem’ ineens naast je woont. Als mensen in hun directe omgeving worden ‘bedreigd’ is hun reactie veelal irrationeel.  En het is deze angst die de PVV continue aanwakkert en daarbij een duidelijk aanwijsbare zondebok bij benoemd. Dat vroeger de criminaliteit veel hoger lag, deert de PVV niet noch is de PVV aanhang daarmee te overtuigen. Het gaat om hier en nu. Daarbij komt dat de media veel meer en veel sneller elk incident breed uitmeet, waardoor het beeld bevestigt en versterkt wordt. Elk incident is ‘wereldnieuws’. Of het feitelijk juist is en in context deert niet.

De wijkinvesteringen zoals ingezet door Ella Vogelaar brachten daar een kentering in. De verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid over hun wijk werd teruggebracht bij de mensen. Zij kregen de mogelijkheid om hun woning te kopen, te beslissen over de inrichting van hun wijk etc. Hierdoor werd het verlies van controle op de omgeving verminderd, met duidelijke resultaten. Al was elke maatregel niet altijd even succesvol, menig achterstandswijk heeft een behoorlijke stap naar voren gemaakt. Maar hoe zit het dan met die PVV stemmer in Limburg die van allochtonen nauwelijks last heeft?

In Limburg speelt niet het probleem van instroom, maar van uitstroom. De regio is ondanks haar gunstige geografische positie, niet in staat om werkgelegenheid vast te houden. De gemiddelde werkeloosheid in Limburg ligt duidelijker hoger dan het landelijk gemiddelde. Hierdoor trekken goed opgeleide jongeren weg en de ontvolking als gevolg van de vergrijzing doet daar nog een schep bovenop. Sinds de sluiting van de mijnen is het eigenlijk nooit meer goed gekomen in Limburg. Het CDA heeft daar na jaren van pappen en nathouden, nooit een goed antwoord kunnen geven. In dat gat is de PVV groot geworden.

De diversiteit in Nederland is een onmiskenbaar gegeven. De multiculturele samenleving is niet mislukt maar een status quo. Dit gegeven, hoe graag de PVV het ook anders wilt, valt niet meer terug te draaien. Het is ook geen oplossing. De allochtoon is niet het probleem. De allochtone gemeenschap gaat net zo goed gebukt onder de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Sociale cohesie, gemeenschappelijke waarden en toekomst zijn onvoldoende aanwezig.

Juist deze zaken kan je niet vanuit Den Haag regelen. Dat dient vanuit de wijken te geschieden. Het gaat om de duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Hiervoor dien je in de wijken te investeren en mensen de mogelijkheid te geven om weer controle te krijgen. De mensen hun verantwoordelijkheid en beslisbevoegdheid te geven. Daarbij gaat het om meer dan alleen veiligheid maar om samenleven in de breedste zin van het woord. De lokale vereniging, speelprojecten, omgevingsverbetering etc. En niet alleen in de grote steden, maar in elke stad en dorp is dit noodzaak. Te lang hebben we achter het rechtse dogma gelopen; als het met de economie beter gaat dan gaat het met de maatschappij ook vanzelf beter. Maar de economie dient ten dienste te staan van de maatschappij en niet andersom. Gezien het beleid van dit kabinet  worden het weer moeilijke jaren, waarbij Nederland op achterstand gezet wordt en de PVV vanzelf haar gelijk krijgt.

Toch is dit de uitgelezen kans voor de linkse oppositie om zich te profileren. De PVV zal haar claim dat zij voor de burger opkomt niet kunnen waarmaken. In Limburg wordt het armoede beleid afgeschaft. In Den Haag liet de PVV het HTM personeel in de steek.  De linkse partijen dienen zich zichtbaar sterk te maken voor de wijken. Dat betekent dat de linkse partijen de angst die er leeft erkent en daarmee aan de slag gaat.  Duidelijke en herkenbare oplossingen aandraagt waar de rechtse coalitie faalt. Met stoere rechtse taal geef je ‘Nederland niet terug aan de Nederlanders’. Wel door te investeren in hun wijken. En dat is van oudsher altijd het domein geweest van Links.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Hans Groen

Geef een reactie

Laatste reacties (19)