1.207
18

Hans Groen [1963] is adviseur op het gebied van organisatie effectiviteit en Supply Chain Management. en heeft opleiding in bedrijfseconomie en logistieke bedrijfskunde.

Wil Nederland echt niet bezuinigen?

De antwoorden zijn niet de mening van de Nederlander

Wekelijks stort Peil een stortvloed aan peil informatie over ons uit. Gretig maken journalisten daar gebruik van en de berichten verspreiden zich razendsnel. Door de veelheid aan herhaling van het zelfde bericht gaan mensen aan het onderzoek een zekere betrouwbaarheid toekennen. Maar kijkend naar de vragen en antwoorden kan je grote vraagtekens zetten bij het onderzoek en de conclusies die getrokken worden.

Op de site Joop.nl staat met grote letters dat de Nederlander kiest voor een Keynesiaanse benadering om de crisis te lijf te gaan, dit op basis van peil onderzoek van Maurice de Hond. De vragen en mogelijke antwoorden zijn echter dermate dubieus dat een dergelijke conclusie totaal niet gerechtvaardigd is. Een korte review van de vragen van Peil zoals deze op Joop.nl zijn terug te vinden.

Vraag Q2: Vindt U dat de regering bij de aanstaande besprekingen zich vooral moeten richten op op het verkleinen van het begrotingstekort of het stimuleren van de economie in 2013?

De fout aan deze vraag is dat het terugdringen van het begrotingstekort net zo goed op termijn leidt tot verbetering van de economische situatie in Nederland. het verschil in benadering die nu vooral onder economen speelt of je monetaire of fiscale politiek moet bedrijven.

Antwoord Q2:
Vooral richten op begrotingstekort
Vooral op het stimuleren van de economie in 2013
Weet niet / geen antwoord.

De antwoorden zijn niet ondubbelzinnig. Enerzijds wordt de geïnterviewde gevraagd om een keuze te maken, maar in de antwoorden is het van allebei wat doordat de antwoorden te vrijblijvend zijn met het woordje “vooral”. Daarnaast is het een vervalsing van de werkelijkheid. Vanzelfsprekend zegt de geïnterviewde dat de economie moet worden gestimuleerd. Zelfs de VVD, kampioen bezuinigen, roept dat. Haast niemand die daar dus nee tegen zegt. Het gaat om de wijze waarop en welke consequenties dat heeft.

Vraag Q3. Eens met de volgende stellingen: Er moet meer dan 1 miljard bezuinigd worden op ontwikkelingshulp?
De geïnterviewde kan niet kiezen tussen verschillende antwoorden maar wordt een specifiek antwoord voorgeschoteld. Als je de vraag stelt of er 1 miljard op EU bijdrage moet worden bezuinigd, krijg je hoogst waarschijnlijk dezelfde uitslag. Maar wat zal de verdeling zijn als je beide naast elkaar zet. Bezuinigen is ook een kwestie van keuzes. Maurice de Hond ontneemt de geïnterviewde de keuze, waardoor het lijkt alsof bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking het belangrijkste is. Dat werd in een ander onderzoek recentelijk aangetoond omdat bezuinigen op Immigratie beleid belangrijker bleek te zijn bij de kiezer. De vraag is dus misleidend en geeft geen goed beeld waar de kiezer zijn prioriteiten zou leggen.

Ik denk dat de 3 partijen er onderling uit komen? Tja het resultaat is wel tekenend voor de onzinnigheid van deze vraag. 53%, het kan vriezen of dooien.

Het is goed als Wilders inbindt om het kabinet overeind te houden? Ook niet bepaald ondubbelzinnig. Daarnaast wordt de geïnterviewde niet geïnformeerd over het feit dat Wilders zich gebonden heeft om geen motie van wantrouwen en afkeur te steunen gedurende de kabinetsperiode. Wilders kan dus het kabinet alleen laten vallen als hij zijn woord breekt. Maurice de Hond stuurt  geïnterviewde in de vraagstelling: “Het is goed….” Waarom niet de zin beginnen met de zin “Het is slecht….” MdH geeft dus al een waardeoordeel, waarin de geïnterviewde makkelijker mee zal gaan. Statistisch bedrog dus.

De PVV moet absoluut niet instemmen met de veranderingen in de hypotheekrente aftrek? Ook hier geeft Maurice de Hond al een waarde oordeel in de vraag. Maurice de Hond stelt dat de PVV niet moet instemmen. Van objectieve meningsvorming door de geïnterviewde is dan al geen sprake meer.

Als het niet anders kan dan moet de btw maar verhoogd worden? Dubbelop. Enerzijds door de vraag aan te vangen met de zin “als het niet anders kan” Tweede bedrog zit in het woordje “moet” Wat wordt bedoeld door Maurice de Hond met de opening “als het niet anders kan”? En waarom moet dan de BTW verhoogd worden. Alsof je aan de rand van een ravijn staat als Nederland. Dwingende vraag dus. Tevens is niet duidelijk over hoeveel btw verhoging er gesproken wordt. Het maakt uit of er sprake is van 0,5% verhoging of enkele procenten. Ook het financieel economisch effect is van geheel andere orde. Net zo goed of er sprake is van geleidelijke of plotse verhoging. Dit alles wordt niet duidelijk, dus de geïnterviewde kan nooit een objectief en fatsoenlijk antwoord geven.

De PVV wordt de winnaar van de onderhandelingen. Alweer sturend. Maurice de Hond concludeert al in zijn vraag dat er eigenlijk maar 1 winnaar kan zijn. Want hij stelt het niet als vraag, maar poneert de stelling. De geïnterviewde zal dan eerder een waardeoordeel over de PVV geven dan een feitelijke reactie op de vraag welke partij het sterkt uit de onderhandelingen zal komen.

Het CDA wordt de winnaar van de onderhandelingen. Nu wordt het nog een stuk valser. Want met deze vraag wordt het CDA afgezet tegen de vorige vraag waar de PVV als winnaar wordt bestempeld in de stelling. Als Maurice de Hond eerlijk was geweest had dus ook! de VVD er bij moeten staan. Daarnaast had de geïnterviewde de keuze moeten krijgen in een aparte vraag om een verdeling tussen de 3 coalitiepartijen te geven. Nu wordt alleen bevestigt dat het CDA in de peilingen er slechter voor staat dan de PVV.

Q1.Denkt u dat de economie zich in Nederland volgend jaar weer zal herstellen of dat de krimp groter zal worden?
Wat is het onderscheid tussen herstel en groter wordende krimp? Als het krimp cijfer kleiner is dan de periode daarvoor, dan is er ook sprake van herstel. Dus als dit jaar, bijvoorbeeld, in Q2 de krimp 2% bedraagt en in Q3 1,5%, waar spreekt Maurice de Hond dan over? Is er sprake van herstel bij dalende krimp of pas er sprake van herstel bij economische groei obv van het BNP dan wel het BBP. Het is vanuit economisch oogpunt een onzinnige vraag.

Q1 antwoorden
Economie gaat zich herstellen
Siuatie blijft ongeveer hetzelfde
De krimp zal groter worden
Weet niet/geen antwoord.

De geïnterviewde weet het zelf ook niet. Met percentage van 27%, 36% en 33%, blijkt wel de nutteloosheid van de vraag. Het kan vriezen en dooien. Maurice de Hond vraagt de geïnterviewde om aan koffiedik kijken te doen. Om daar nu conclusies aan te verbinden, is natuurlijk te zot voor woorden.

Joop gaat vanzelfsprekend als medium ook de mist in om op grond van dit soort vragen en antwoorden allerlei conclusies te trekken. Begrijpt de kiezer wel het verschil tussen de verschillende vormen van financieel-economische politiek en beseft Joop.nl wel dat Keynes geen tegenstander was van bezuinigingen? Of kijkt U anders op NPSO voor een checklist voor peilingen. Maurice de Hond komt niet door de ballotage commissie. Iets om in het achterhoofd te houden voor alle media en politieke partijen. U krijgt de antwoorden die U zoekt, maar niet de mening van de Nederlander.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)