2.225
52

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wilders bekering tot het multiculturalisme is begonnen

Kies voor het goede en tegen het kwade

Als Wilders daadwerkelijk iets te melden heeft, gebruikt hij daarvoor niet De Telegraaf maar strijk en zet de Volkskrant. Onthoudt dat, lieve vrienden, als jullie de grootste krant van Nederland bashen maar dit terzijde.

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. Samen met de Midden-Oosten kenner Wim Kortenoeven schreef de leider van de PVV een artikel tégen het vieren van vierhonderd jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Turkije.

In dat stuk hebben de beide opiniemakers het consequent over “Constantinopel” waar een ander “Istanboel” zou schrijven. Omdat beiden zonder twijfel grote kenners van de Turkse cultuur en geschiedenis zijn – anders konden ze er immers met goed fatsoen niet tegen waarschuwen, moet dat wel een bedoeling hebben.

Nu kon de trotse stad aan de Bosporus bogen op vele namen. Ik doel nu niet op aanduidingen als het Myklagard van de Noormannen, maar op namen die de inwoners zelf gebruikten, zoals Tsarigrad of Istanboel. Toen sultan Mehmed in 1453 Constantinopel innam, handhaafde hij de oude naam, of liever gezegd hij liet die letterlijk in het Ottomaans vertalen tot Konstantyya. Dat bleef zo tot Kemal Atatürk, knopendoorhakker als hij was, alleen en uitsluitend voor Istanboel koos.

Sultan Mehmet meende dat zijn hoofdstad een afspiegeling diende te zijn van het hele rijk. Daarom maakte hij de pas veroverde stad tot de belangrijkste groeikern in zijn rijk. Hij haalde overal immigranten vandaan zodat zijn hoofdstad een kaleidoscoop werd van talen, culturen en levensstijlen. Dat is zo gebleven tot het nationalisme eerst Europa en daarna het Midden-Oosten in zijn greep kreeg. Dat heeft op de Balkan in de laatste decennia van de negentiende en de eerste van de twintigste eeuw geleid tot veel oorlogen en etnische zuiveringen. Een van de gevolgen daarvan is dat de meeste Turkse inwoners van Griekenland en de Balkan teruggedreven zijn naar Europees Turkije, terwijl de Grieken op Klein Azië net zo goed van huis en haard beroofd zijn. In dat kader heeft ook de oude stad Konstantyya zijn multicultureel karakter verloren. Dat dit met gruwelijke bloedbaden gepaard is gegaan, behoeft geen betoog.

Nu nemen Wilders en Kortenoeven het op voor het oude Constantinopel van sultan Mehmed. U lacht en werpt mij natuurlijk tegen:

“Maar zij noemen de vier minaretten die sultan Mehmet rond de Haya Sofia heeft laten bouwen, die oude christelijke kerk van keizer Justitinianus, een ontsiering”. Ik antwoord daarop: wees niet zo kleinzielig. Kies voor het goede en tegen het kwade. Zoek niet meteen politiek achter een stukje architectuurkritiek. Zie het sprankje licht en staar je niet blind op de duisternis. 

Wilders brak een lans voor het oude Constantinopel. Zijn bekering tot het multiculturalisme is begonnen.

Aanvulling:

Deze site levert een wezenlijke bijdrage aan het thema, door Wilders en Kortenoeven in de Volkskrant aan de orde gesteld.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (52)