2.888
128

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wilders en Mosco pas op: maak geen karikatuur van jezelf

Geert gaat voor de gratis propaganda die de martelaarsrol met zich meebrengt

De ramen van de rechtzaal kunnen open zodat de zweetgeur eindelijk naar buiten trekt. De wrakingskamer heeft de rechters in de zaak Wilders tot maandag vier uur gegeven om hun verweer voor te bereiden tegen de aantijging van Bram Moszkowicz, als zouden zij partijdig zijn.

De hele dag had deze geprobeerd om getuige Bertus Hendriks met een vragenvuur onderuit te halen, soms met documenten die hem werden aangereikt door elegante stagiaires van zijn kantoor op de rij achter hem, en uiteindelijk was het op een beschuldiging van meineed uitgedraaid. Het hof ging daar niet in mee zodat Moszkowicz naar het paardenmiddel van de wraking greep.

Al die tijd zat Wilders chagrijnig te kijken. Daaruit blijkt dat hij een theatrale persoonlijkheid is, want in werkelijkheid zong zijn hart. Daar ben ik zeker van. Als hij zijn advocaat niet steeds stokken had laten gooien tussen de benen van de rechtbank, dan was hij al lang conform de eis van het Openbaar Ministerie vrijgesproken. Maar Geert Wilders heeft geen haast. Zolang dat proces duurt kan hij met die tragische blik van hem de martelaar uithangen, de messias die voor Pontius Pilatus staat. Zo lang Henk en Ingrid blijven denken dat hun heiland misschien gekruisigd wordt, blijven ze hem trouw.

Vanavond kwam mr. Gerard Spong bij De Wereld Draait Door met een andere argumentatie. Er zijn uitspraken gedaan door de Hoge Raad en het Europese Hof die Wilders’ positie verzwakken als de rechtzaak gewoon doorgaat. Daarom is het van wezenlijk belang dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard want dan spelen die hinderlijke uitspraken verder geen rol. Dat kan zijn. En misschien heeft Bram Moszkowicz zijn cliënt daar ook wel op gewezen. Maar ik geloof het niet. Ik ben ervan overtuigd dat Geert gaat voor de gratis propaganda die de martelaarsrol met zich meebrengt.

Hij zit nu wel op het randje. Zelfs op rechtse sites als de Dagelijkse Standaard kom je de nodige reacties tegen dat het nu toch wel een beetje vér gaat. Wilders is bezig zijn hand te overspelen. Hij wordt de buurman die op de wijkvergadering te lang doorzeurt en de stamgast die niet nu en dan maar de hele avond alles en iedereen zit af te kammen. Dat gaat irriteren. Dan word je karikaturaal.

En de raadsman? De raadsman krijgt hetzelfde probleem. Hij vertoont  steeds meer de karaktertrekken van advocaten, zoals Honoré Daumier ze anderhalve eeuw geleden tekende:

(Dit gedeelte is op zaterdag 16 april door de auteur toegevoegd)

Tom Schalken was van mening dat zijn tafelgenoten in ieder geval moesten weten op welke gronden het Hof vervolging van Wilders geboden achtte en daarom kregen ze als huiswerk mee het bestuderen van de hele uitspraak. Dat vertelde Bertus Hendriks afgelopen vrijdag een aantal malen. Daar zit wel wat in. Hier is de uitspraak: na een samenvatting komt de volledige tekst.

’t Is geen Saskia Noort maar helder genoeg, ook voor niet-juristen. Persoonlijk vond ik de argumenten van de advocaat-generaal (de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie) om Wilders met rust te laten zeer overtuigend. Aan de andere kant heeft het Hof rekening te houden met de letter van de wet en die verbiedt haat zaaien. Schalken en zijn mederechters delen in hun uitspraak mee dat het hier om wetgeving uit de jaren dertig gaat. Dat klopt. Zowel de smalende godslastering als het verbod op haatzaaien zijn toen in de wet gekomen. De grootvader van onze minister Piet Hein, Jan Donner zat achter het verbod op smalende godslastering. Het was hem er vooral om te doen de communisten een toontje lager te laten zingen want die ontzagen niets en niemand in hun heftige propaganda. Het haatzaai-artikel (137d) moet later nog zijn aangepast en aangevuld, want in de jaren dertig was homoseksueel handelen nog strafbaar en niemand zou op het idee zijn gekomen om het discrimineren van gehandicapten te verbieden. Het luidt als volgt:

1: Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

2: Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (128)