3.202
70

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wilders en zijn rechters

De rechters kronkelden dat het een aard had maar zij konden niet uit Wilders’ fuik weg zwemmen.

cc-beeld: Neil Thackaberry
cc-beeld: Neil Thackaberry

Je weet natuurlijk niet hoe het gaat in zo’n raadkamer want daarover zwijgen alle rechters als het graf maar ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat de uitgewisselde argumenten niet altijd even juridisch zijn, althans niet in eerste instantie. Dat ze eerst de richting van een vonnis bepalen en dan pas komen tot een juridische argumentatie.

Als dat klopt, moet het ook zo gebeurd zijn bij de beraadslagingen over de strafeis tegen Geert Wilders. Dat zo’n rechter zegt: “Mensen, punt één. We laten ons niet manipuleren. Hij stuurt bewust op een veroordeling aan want dan kan hij de martelaar uithangen”.
“En er electoraal garen bij spinnen”, voegt zijn collega eraan toe.
De derde zegt: “Reken maar. Hij heeft voor dat “minder, minder” eerst gezegd dat je voor zulke uitspraken tegenwoordig het Openbaar Ministerie achter je aan krijgt. Hij heeft zijn mensen dat cafépubliek eerst laten oefenen. De pers mocht erbij zijn maar met niemand van die PVV-ers praten. Als journalisten naar de WC moesten, ging dat onder begeleiding. Dat heb ik zelf gelezen. En voor alle zekerheid heeft hij na die spreekkoren meteen gereageerd met “Dat gaan we dan regelen”. Hij dwingt ons hem te veroordelen”.
De eerste rechter weer: “En die zesduizend aangevers zijn met open ogen in de val getrapt die hij voor ze heeft opgesteld. We moeten hem wel veroordelen. Dat kan niet anders. Hij heeft nadrukkelijk de wet overtreden”.
De tweede rechter: “Maar dan wel zo, dat hij er zo min mogelijk garen bij kan spinnen. We leggen hem in ieder geval géén straf op. En waar ook maar enige ruimte is om hem vrij te spreken, daar doen we dat”.

Toen zagen de rechters kans het hele gebeuren op de Haagse markt buiten de orde te verklaren zodat ze het alleen maar hoefden te hebben over de gebeurtgenissen in het café op die verkiezingsavond. . Ze spraken hem vrij van haatzaaien. Onder een veroordeling vanwege groepsbelediging en discriminatie viel niet uit te komen. De wetsartikelen en de jurisprudentie waren wat dat betreft zonneklaar. Zulke dingen mogen niet in Nederland. Met een schuldigverklaring zonder strafoplegging kon deze zaak worden afgedaan.

Daarna namen de rechters de tijd om een glasheldere motivatie voor hun uitspraak op papier te zetten waar geen speld tussen te krijgen was. Al wisten ze dat Wilders zeker in beroep zou gaan en hij onmiddellijk zou beginnen te liegen over de aard van de veroordeling. Hun verwachting werd binnen een kwartier bewaarheid. Advocaat mr Knoops kondigde in een persbericht het hoger beroep aan.

De grote martelaar zelf twitterde: “Drie PVV-hatende rechters verklaren Marokkanen tot ras en veroordelen mij en half Nederland”. Dat was natuurlijk een kwaadaardige en onware interpretatie van de uitspraak.. Half Nederland werd helemaal niet veroordeeld. Wilders kreeg een vonnis aan zijn broek over zeer specifieke uitspraken in een zeer specifieke context gedaan. En de rechters verklaarden de Marokkanen helemaal niet tot ras. Zij stelden vast dat de volksverlosser zich schuldig had gemaakt aan discriminatie en groepsbelediging. Dat klopt ook want hij wilde maatregelen nemen tegen mensen die volgens hem niet deugen op grond van kenmerken waar ze zelf niets aan kunnen doen, namelijk geboorte en afstamming.

Haarkloverijen over de definitie van ras spelen dan geen rol. Anders staan ze morgen legitiem “Minder joden, minder joden” te schreeuwen want de joden noemen zichzelf een volk. Sla daar de zionistische literatuur maar op na.

Volgende week is er in de Tweede Kamer een debat om de wetsartikelen die U tegen discriminatie of belediging op grond van Uw afkomst beschermen, maar af te schaffen. Omdat in dit land de vrijheid van meningsuiting absoluut moet zijn. Wie weet wordt daar de grondslag gelegd voor het paradijs waarin op grond van Uw afkomst en als we toch bezig zijn Uw geslacht en uw seksuele voorkeur door anderen mag worden vastgesteld dat er minder moeten komen van Uw soort. Van jou en de jouwen, omdat die, zoals de rechters het in hun vonnis uitspraken, minderwaardig worden geacht.

Daar ziet U vast naar uit.

Ondertussen mag Wilders tevreden zijn. Hij is de martelaar. Hij poseert als de held van de vrije meningsuiting. De rechters hebben gewurmd dat het een aard had. Zij zijn toch niet uit zijn fuik ontsnapt.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (70)