3.963
30

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Wilders gaat het regelen

Herinnert u zich zijn voorstel voor de Cohenpolitie nog?

De afgrijselijke woorden van Wilders over de Marokkanen hebben weer duidelijk gemaakt waartoe hij in staat is. Iedere keer gaat hij stapje verder. Het is niet zijn bedoeling om zaken op te lossen, maar om mensen te kwetsen en bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Zo vergeleek Wilders eerder de Koran met Mein Kampf, lanceerde hij het Polenmeldpunt en introduceerde de kopvoddentaks. En nu minder Marokkanen. Puur bedoeld om te kwetsen en op te ruien.

De PvdA heeft aangegeven om als reactie op de uitlatingen van Wilders de voorstellen van de PVV niet meer te steunen. Ik roep de fractie van de PvdA op zich tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf te spreken; dit als een helder en krachtig antwoord op Wilders.

Cohenpolitie
Op 27 april 2013 gaf Wilders een interview aan het Algemeen Dagblad. Daarin gaat hij in op zijn plannen tot samenwerking met foute partijen als het Franse Front National en het Vlaams Belang; partijen die antisemitisme en homohaat verkondigen. In dat interview laat Wilders zich ook uit over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Hoe graag Wilders wil dat de ongedocumenteerde vreemdelingen strafbaar worden, blijkt uit dit citaat van hem in Algemeen Dagblad. 

“We zullen er alles aan doen om de illegalen op te sporen, op te pakken en uit te zetten. Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out – maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie.”

We kennen inmiddels de bekende retorische truc van Wilders: “Ik zal niet zeggen dat…” Ik zal niet zeggen dat álle moslims terroristen zijn, ik zal niet zeggen dat álle Marokkanen criminelen zijn, etc. En in dit geval: “Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out” Maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie.

Het kabinet dient meer te investeren in een humaan en effectief terugkeerbeleid. Want dat draagt bij aan het oplossen van het probleem van mensen die terug moeten naar hun land. Maar maak – het enkel bestaan van mensen – niet strafbaar. Zonder in een discussie verzeild te raken over de geldboete, vervangende hechtenis en andere technische details. Het gaat om de kern van de zaak.

Naast alle bezwaren die tot nu toe aangevoerd zijn tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf, is het van belang om hier te wijzen op de woorden van Geert Wilders. Woorden die laten zien wat hij van plan is met ongedocumenteerde vreemdelingen. Woorden die wederom een rilling over je rug doen gaan; net als zijn uitspraken op de verkiezingsavond. Minder Marokkanen? Dat zal hij gaan regelen. 

Signaal
Het kabinet heeft krachtig afstand genomen van de uitlatingen van Wilders over de Marokkanen. Dat is zeer te prijzen. In een rechtsstaat verdienen alle burgers bescherming ongeacht hun afkomst, geloof, ras geslacht, seksuele geaardheid enzovoort. Nu Wilders over de ongedocumenteerde vreemdelingen zover is gegaan dat hij spreekt over – hunt them down, smoke them out en over een speciale eenheid: de Cohenpolitie –, is het noodzakelijk om als kabinet in dit geval een duidelijk signaal te geven. 

Een signaal dat aan de ene kant de grens markeert van humaniteit en menselijke waardigheid; dat het in onze rechtsstaat onaanvaardbaar is om – enkel het bestaan van mensen – strafbaar te stellen. En een signaal waarmee het kabinet aan de andere kant ondubbelzinnig laat zien dat in onze beschaafde samenleving onaanvaardbaar is te spreken over het jagen op mensen in termen van hunt them down, smoke them out.

Het oprichten van een speciale eenheid die door Wilders genoemd wordt als Cohenpolitie gaat uiteraard ook de grenzen van respect en beschaving te buiten. Wilders wil een Joodse politie-eenheid die jacht maakt op ongedocumenteerde vreemdelingen. Hoe ziek kun je zijn in je hoofd om dit te zeggen. De Duits-Joodse filosofe Hannah Arendt schreef: “Het kwaad is niet radicaal maar banaal, een optelsom van opgesplitste activiteiten”.

Het intrekken van het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf geldt als daad van rechtvaardigheid en humaniteit, en als teken van respect voor de rechtsstaat en mensenrechten. Maar ook als krachtige stellingname tegen de afgrijselijke woorden van Wilders.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (30)