1.863
39

Publicist op weblog Hollandsche Politiek

Paul Wilders is de broer van Geert Wilders. Hij beheert het weblog Hollandsche Politiek op www.dutchpolitics.org

Wilders gedoogt eigen vleeskeuring niet

Geert Wilders wil dat de kersverse staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner haar Zweedse nationaliteit opgeeft.

Dat heeft hij zaterdag bekendgemaakt. Hij wenst dat de kersverse staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner haar Zweedse nationaliteit opgeeft en wel zo snel mogelijk.

Hij zal dat de CDA-bewindsvrouw vragen in een motie die hij zal indienen tijdens het debat over de regeringsverklaring. Dit debat begint dinsdag 26 oktober en wordt de dag erna voortgezet met de antwoorden van premier Rutte. Tevens gaf hij te kennen niet op de hoogte te zijn geweest van de dubbele nationaliteit van Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Zoals ik al aangaf heb ikzelf en met mij ongetwijfeld vele anderen geen probleem met de dubbele nationaliteit van Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Vastgesteld dient echter te worden, dat de PVV-voorman in dezen consequent blijft en is in zijn stellingname.

Wellicht ziet Wilders een mogelijke conflict of interests met betrekking tot het feit dat Zweden het recht op gezondheidszorg en scholing voor illegalen serieus overweegt, zoals hier is aangekondigd. Een overweging die Wilders een gruwel is en haaks staat op hetgeen de PVV voorstaat.

De onlosmakelijke vraag rijst wel de vraag wat de consequenties zullen zijn van de door Wilders in te dienen motie.

De steun van zowel de VVD-fractie alsook de CDA-fractie zijn nagenoeg zeker benodigd om deze aangenomen te krijgen. Een dergelijk scenario betekent niet meer of minder dan een zeer diepe knieval van de regeringscoalitie; zij gaat op die wijze diep door het stof voor de PVV. Waarmee de de wurggreep en feitelijke machtspositie van de PVV op bijzonder pijnlijke wijze glashelder wordt gemaakt en de verhoudingen direct op scherp worden gesteld. Het voortbestaan van de prille coalitie wordt vooralsnog wel veilig gesteld.

Als tweede optie kan de motie niet de benodigde steun krijgen en derhalve verworpen worden. Dit lijkt mij voor Wilders een onaanvaardbaar scenario. Immers, op deze wijze worden de rollen per saldo omgedraaid; de PVV dient een diepe knieval te maken. Waarmee de macht van het gedogen wordt ondermijnd en verwordt tot een teken van onmacht. Wilders is er de persoon niet naar om zich op deze wijze te laten wegzetten. Het voortbestaan van de coalitie is in dat geval zeer twijfelachtig.

Resteert de derde en tevens meest voor de hand liggende optie: Rutte c.s. nemen de komende dagen de tijd om Veldhuijzen van Zanten-Hyllner te bewegen haar Zweedse nationaliteit op te geven. Mocht zulks niet tot resultaat leiden, dan zal ze met zachte doch ferme hand gedwongen worden van haar functie af te zien. Waarmee het probleem de facto is opgelost.

Het blijft afwachten. Feit is en blijft dat in elk scenario er stevige barsten ontstaan tussen betrokken partijen VVD, CDA en PVV. Nu niet direct een start die uitzicht biedt op een stabiel en langdurig voortbestaan.

Dit stuk staat ook op de website Hollandschepolitiek
Lees ook: Gedoogt Wilders de slager die eigen vlees keurt?

Geef een reactie

Laatste reacties (39)