3.404
95

Hoogleraar Openbare Financiën

Professor Harrie Verbon is econoom en momenteel werkzaam als hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek behelst onder meer de volgende terreinen: de macroeconomische effecten van vergrijzing, migratie, herverdeling en economische groei, overdrachten tussen generaties (inclusief pensioenen) en verhandelbare emissierechten. Professor Verbon is daarnaast lid van het bestuur van het Rathenau Instituut. Hij was eind jaren '90 lid van de programmacommissie van het CDA, maar heeft inmiddels het lidmaatschap van die partij opgezegd.

Wilders krijgt gelijk: Griekenland gaat de euro uit

Griekenland heeft de EU niets meer te bieden

De EU heeft geen houdbare oplossing voor het schuldenprobleem van de Zuid Europese landen. Dat zal er vanzelf toe leiden dat deze landen, met Griekenland voorop, de euro verlaten.

Van Geert Wilders moet Griekenland uit de euro en er mag geen Nederlandse belastingcent heen. Een aantal maanden geleden was die mening voor de toenmalige president van de Nederlandsche Bank, Noud Wellink, zelfs voldoende reden om het Kamerlid Wilders in Pauw & Witteman publiekelijk de les te lezen. Niet dat het geholpen heeft, want Wilders blijft dezelfde boodschap herhalen. Ook dat helpt weer niet, want een meerderheid van de Tweede Kamer blijft achter de financiële steun aan Griekenland staan. Ook al geeft de minister-president onvolledige informatie over de kosten voor Nederland en ook al lekt later uit dat de Finnen alleen steun willen geven aan de Grieken als die steun geen steun is.

Dat fonds voor de Grieken dat de EU met zoveel moeite de afgelopen zomer weer een beetje gevuld heeft kan de problemen van Griekenland nauwelijks oplossen. Zelfs als de EU ogenblikkelijk alle Griekse schuld kwijt zou schelden, zou Griekenland moeite blijven houden de overheidskassen te vullen, want het land is in vele opzichten economisch ziek. De lonen zijn er te hoog, de werkloosheid ook, er wordt te veel geïmporteerd en te weinig geëxporteerd. Griekenland lijdt aan een ernstige vorm van chronische overconsumptie. Grieken willen kennelijk meer consumeren dan ze in staat zijn te produceren. Deze ziekte verdwijnt niet als een van de gevolgen van die ziekte, namelijk ontwrichte overheidsfinanciën, wordt weggesneden. Die etterbuil komt namelijk vanzelf weer terug. Zolang Griekenland niet veel meer aan de EU te bieden heeft dan een paar flesjes te dure olijfolie en wat historische bezienswaardigheden, blijven de Grieken uit de markt geprijsd worden door, onder meer, Nederland en Duitsland. Gevolg voor Griekenland: te weinig werk, te weinig inkomsten, te lage belastingopbrengsten, maar wel hoge uitgaven voor de overheid aan werklozen. Dus, als morgen de Griekse overheid weer met een schone lei mag beginnen, heeft ze overmorgen alweer een tekort in haar kasboek en begint het hele verhaal van stijgende en op een gegeven moment niet meer financierbare overheidsschuld gewoon opnieuw.

De Grieken zouden kunnen herstellen van hun ziekte als ze met ze allen afspreken om hun inkomen te halveren. Ik zie het ze niet doen. Dan blijft over (en dat geldt trouwens ook voor de Portugezen en de Italianen, de Spanjaarden, en, nou ja, vul maar in) om uit de euro te stappen. Daar zitten allerlei andere problemen aan vast, dat weet ik, maar wat dat in ieder geval oplost is dat door een afwaardering van de nieuwe munt ten opzichte van de euro, de Griekse spullen weer wat aantrekkelijker worden voor de rijkere eurolanden. Tenzij de EU nog in staat is een echte oplossing te bedenken zal het niet lang duren of Griekenland zal uit de euro (moeten) stappen. Andere landen zullen volgen.

Geef een reactie

Laatste reacties (95)