1.915
62

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Wilders laat joden in de steek

Ontmaskering van Geert Wilders deel 1

Stemgedrag bij ritueel slachten laat zien dat joden niet op Wilders kunnen rekenen als het erop aankomt.

Een open samenleving die ruimte biedt aan anders denkenden en anders gelovigen om binnen de grenzen van de wet hun leven in vrijheid in te richten; zo kenmerkt ons land zich. In het debat over rituele slacht hoopten de joden op de steun van Wilders en zijn partij te kunnen rekenen. Wilders roept steeds dat hij altijd en overal wil opkomen voor het joodse volk en voor hun godsdienstige overtuiging. Maar toen het erop aankwam, liet hij de joden in de steek door voor het voorstel van Marianne Thieme te stemmen. Dit voorstel verbiedt de joden om op grond van hun godsdienstige overtuiging dieren ritueel te slachten.

Leermeester
De voormalige partijleider van VVD, Frits Bolkestein, was jarenlang de leermeester van Geert Wilders. Bolkestein heeft de fijne kneepjes van het vak aan Wilders geleerd. In de afgelopen jaren heeft deze VVD-coryfee echter steeds meer afstand genomen van zijn vroegere leerling, die nog onlangs werd vervolgd vanwege discriminatie en haatzaaien. In het actualiteitenprogramma Buitenhof van 17 oktober 2010 zei Bolkestein dat Wilders totaal geradicaliseerd is. Hij voegde, als trouwe leermeester, daaraan toe dat de Nederlandse samenleving gebaseerd is op de vrijheid van godsdienst.

Bolkestein heeft zich ook gemengd in de discussie over het ritueel slachten. In een interview met Elsevier van 12 oktober 2011 zegt Bolkestein dat al het antisemitisme begint met kritiek op de joodse slacht. Hij doelt hiermee op het verbod op onbedwelmd ritueel slachten door joden. Bolkestein richt zich met zijn uitspraak onder meer tot zijn, in zijn ogen, totaal geradicaliseerde vroegere leerling. Rituele slacht door joden kent een zeer lange historie. Al jarenlang verblijft een grote joodse gemeenschap in Nederland. In Nederland kunnen zij in vrijheid hun godsdienst belijden. Over dit laatste maakt Bolkestein zich zorgen.

Onverschilligheid 
In het verkiezingsprogramma van de PVV staat dat het joodse volk de volledige steun heeft van de partij van Wilders. Toen de discussie rondom het ritueel slachten in de Tweede Kamer speelde, hebben joden uit binnen- en buitenland steun gezocht bij de politieke partijen en ook bij Wilders en zijn PVV om niet in te stemmen met het verbod op ritueel slachten. Maar de partij van Wilders heeft in het geheel niets gedaan om joden, zelfs een klein beetje tegemoet te komen. Toen het in de Tweede Kamer op stemming aankwam, heeft Wilders voor het voorstel van Thieme gestemd, dat joden verbiedt om volgens hun godsdienstige overtuiging dieren te slachten.

Op deze manier heeft Wilders de joodse gemeenschap in ons land, voor wie hij beweert op te komen, in de steek gelaten. Misschien is hij dermate vervult van haat tegen moslims dat hij het niet over zijn hart kon krijgen om de joden te ontzien. Maat het kan ook zijn dat Wilders slechts de schijn wekt om voor de joden op te komen, zoals hij dit ook doet bij Henks en Ingrids. De werkloosheid neemt in ons land toe en de huizenprijzen dalen. De hardwerkende Nederlander wordt er daar de dupe van. Desondanks zien we geen banenplan van de PVV voor het oplossen van het hardnekkige probleem van werkloosheid. Evenmin komt de PVV met oplossingen voor problemen op de huizenmarkt.

Om Henk en Ingrid te troosten, stuurt Wilders wel een twitterberichtje waarin hij zegt “HANDEN AF VAN HYPOTHEEKRENTEAFTREK.” Echter, het echte probleem bij de hypotheekrenteaftrek doet zich juist voor bij dure huizen van een paar ton of meer. Die huiseigenaren hebben immers een hoge hypotheek en dus ook een hoge renteaftrek. Misschien weet Wilders niet dat al die Henks en Ingrinds, die werken als buschauffeur, leraar en politieagent – voor wie hij beweert op te komen –  dit soort dure huizen niet kunnen kopen. En juist deze mensen verliezen in deze tijden van economische crisis steeds vaker hun baan. Wellicht krijgen we binnenkort weer een troostend twitterberichtje van Wilders als de PVV-bijdrage voor het oplossen van het probleem van de werkloosheid in Nederland.

Hebzucht naar meer macht
Toen Wilders de VVD pas had verlaten, zei hij dat hij niks tegen de moslims heeft maar dat hij wil strijden tegen het moslimextremisme en dat hij niks tegen de islam heeft maar dat hij wil strijden tegen de uitwassen van de islam. Die uitspraken leverden hem bij de verkiezingen in 2006 9 zetels. Vanwege de hebzucht naar meer macht veranderde zijn toon flink. Hij begon te spreken over haatpaleizen in plaats van moskees, over het fascistische boek Mein Kampf in plaats van de Koran en over het invoeren van hoofddoekjesbelasting (kopvoddentax). Mede door deze uitspraken haalde hij bij de verkiezingen vorig jaar 24 zetels. Ik denk terug aan de woorden van de leermeester, die zei dat Wilders totaal geradicaliseerd is. Zijn radicale denken is zover doorgeslagen dat hij zelfs het joodse volk als zijn dierbare mensen niet meer ontziet.

Vraag is hoe het zit met de liefde van Wilders voor de dieren. Het partijprogramma van PVV is nagenoeg een kopie van het programma van de Deense Volkspartij (Dansk Volkeparti). De Dansk Volkeparti is net als de PVV tegen Europa, voor immigratiestop, tegen de islam en voor het dierenwelzijn. Als dit niet geloofwaardig klinkt, zoek het op via google en vergelijk het zelf. Deze partij was 10 jaar de gedoogpartner van de Deense regering en had zo grote invloed op het beleid van de Deense regering. Het programma van deze partij heeft in Denemarken gewerkt en Wilders heeft het gekopieerd. De liefde van Wilders voor de dieren is dus eveneens ingegeven door zijn hebzucht naar meer macht. Dit geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor zijn – zogenaamde steun en sympathie – voor het joodse volk.

Tot slot
Eén ding is in ieder geval duidelijk geworden en dat is dat Wilders bij deze, voor joden zeer belangrijke kwestie, hen in de steek heeft gelaten. We weten eigenlijk dat het Wilders niet gaat om het welzijn van dieren of de bescherming van de godsdienstvrijheid van joden, maar ook niet om de portemonnee van Henk en Ingrid. Denk aan al die verkiezingsbeloftes die hij in de afgelopen 1,5 jaar heeft gebroken. De eerste belofte brak hij al direct de dag na de verkiezingen van vorig jaar over de pensioenleeftijd. Hij had de hardwerkende Nederlanders beloofd dat de pensioenleeftijd wat de PVV betreft op 65 jaar zal blijven. Die belofte hield slechts 1 dag stand.

Afgelopen dinsdag vond het debat over ritueel slachten plaats in de Eerste Kamer. Aan het einde van het debat was het duidelijk dat de Senaat in meerderheid tegen het voorstel van Thieme ging stemmen. Op dat moment stonden de bij de Eerste Kamer aanwezige moslims en joden op en sloegen elkaar gebroederlijk op de schouders. Net zoals de PVV-fractie in de Tweede Kamer stemt ook de PVV-fractie in de Eerste Kamer voor het voorstel van Thieme. Maar dat is natuurlijk niet verbazingwekkend, want zo werkt de stemvee van de PVV; de fractie wikt Geert Wilders beschikt. Wordt vervolgd!


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (62)