5.654
78

Voorzitter Nederland Bekent Kleur

René Danen (1967) is voorzitter van de stichting Nederland Bekent Kleur. Hij was in 1992 een van de oprichters van de antiracismeorganisatie. In dat jaar nam hij ook het initiatief tot de eerste jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam. Danen was verder gemeenteraadslid in achtereenvolgens Nijmegen en Amsterdam. Ook was hij coördinator van platform Keer het Tij, een bundeling van 575 maatschappelijke organisaties en van het Nederlands Sociaal Forum. Danen introduceerde in 1999 namens Milieudefensie de Autovrije Zondag in 54 steden in Nederland. Eerder was hij voorzitter van de landelijke studentenvakbond LSVb.

Wilders poetst zijn discriminerende plannen op in RTL-debat

Cohen durfde te zeggen dat Wilders afbreuk doet aan de rechtstaat, Rutte en Balkenende niet

De afgelopen jaren kwam Wilders meestal in het nieuws met discriminerende voorstellen op religieus of cultureel gebied. Maar in het lijsttrekkersdebat bij RTL poetste Wilders vooral zijn discriminerende plannen op economisch terrein op. Hij probeert daarmee mee te liften in het debat over de financiële crisis.

De Verenigde Naties hebben in 1966 in een conventie vastgelegd dat raciale discriminatie onder meer is: elk onderscheid of uitsluiting op basis van ras, nationale of etnische oorsprong die het doel heeft om gelijkwaardigheid in het politieke, economische, sociale, culturele of een ander veld van het openbare leven te beperken. Wie deze definitie legt naast het verkiezingsprogramma van de PVV ziet dat er meer dan tien discriminerende voorstellen in staan. Een aantal daarvan herhaalde Wilders ook in het RTL-debat.

We kennen Wilders de laatste jaren vooral van zijn plannen waarin hij onrechtmatig onderscheid maakt op cultureel of religieus gebied. Bij dit type racisme wordt een bepaalde bevolkingsgroep op basis van culturele kenmerken superieur geacht aan andere groepen. Of zoals het in het verkiezingsprogramma van de PVV staat:

In artikel 1 van de Grondwet verankeren we de Joods-christelijke en humanistische wortels van Nederland als dominante cultuur”.

De bevolkingsgroep die tot de andere cultuur of godsdienst behoord wordt vervolgens allerlei rechten ontnomen. Zo ook bij de PVV. Wilders drong in het debat aan op “geen moskee er meer bij”. En in het verkiezingsprogramma wordt daar aan toegevoegd: “alle islamitische scholen dicht” en “geen subsidies meer voor islamitische media”. Het bekende hoofddoekjesverbod in de zorg, het onderwijs, en bij de overheid is ook terug te vinden in het programma. Evenals de hoofddoekjesbelasting. Al deze maatregelen gelden alleen voor moslims en niet voor andere gelovigen. De PVV van Wilders stelt daarmee mensen op basis van hun godsdienst achter ten opzichte van andere burgers.

De PVV is bovendien voorstander van “etnische registratie van iedereen”. “Inclusief vermelding van de term Antilliaan”, voegt de partij er voor de zekerheid aan toe in het programma. Toenmalig minister van der Laan was bang dat de PVV in de toekomst deze registratie zou misbruiken om bepaalde bevolkingsgroepen rechten te ontzeggen. Voor bepaalde groepen doet de PVV dit nu al doen. In het verkiezingsprogramma staat dat alle mensen met een dubbele nationaliteit uitgesloten moeten worden van deelname aan de “regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties”.

Maar behalve deze sociale en politieke uitsluiting wil Wilders ook economische uitsluiting van bepaalde groepen. In het RTL-debat bleek dat Wilders in deze tijden van crisis vooral zijn ideeën op dit gebied bleef uitventen. Hij benadrukte meerdere keren dat migranten 7 miljard euro per jaar zouden kosten. Eerder gaf hij aan dat zijn oplossing voor dit vermeende misstand is het sluiten van de grenzen voor “mensen uit islamitische landen”. Uit het PVV-program blijkt ook dat bij de verdeling van de economische schaarse middelen eigen volk eerst komt. Volgens het programma is het in Nederland nu zo dat “Henk en Ingrid betalen voor Ali en Fatima”. De oplossing van de PVV? “Voor vreemdelingen geldt: werken of wegwezen. Geen baan = geen plaats in Nederland”. 

In het RTL-debat ontbrak Alexander Pechtold die de laatste jaren als enige consequent het racistische en xenofobe karakter van Wilders ideeën heeft benoemd. Afgelopen jaren spraken de meeste andere politici en journalisten Wilders niet aan op het discriminerende karakter van zijn voorstellen. De opmerking van Cohen in het debat dat Wilders afbreuk doet aan de rechtstaat, was dan ook opvallend. Het draagt bij aan het besef in de politiek dat de PVV geen gewone partij is als alle anderen.

Helaas hebben CDA en VVD die analyse nog niet gemaakt. Ze zijn nog steeds bereid om samen in een regering te gaan zitten met deze ondemocratische partij met discriminerende standpunten. CDA en VVD laten moslims en allochtonen in ons land daarmee in de steek. Maar in deze verkiezingstijd heeft gelukkig iedereen zelf de mogelijkheid om zelf stelling te nemen. Dus kies 9 juni voor een kleurrijk en solidair Nederland!

Geef een reactie

Laatste reacties (78)