6.555
69

Columnist

Neerlandicus. Gepensioneerd docent Nederlands. Oud-afdelingssecretaris en voorzitter PvdA voormalig lid gemeentelijke commissies.

Wilders schiet in eigen voet

Geldschieters lijken af te haken, de kas is leeg

cc-foto: Metropolico. Geert Wilders spreekt in Duitsland de extreemrechtse Pegida toe

Geert Wilders bewondert Trump en is maar wat graag bereid om de Nederlandse aarde ook vruchtbaar te maken voor de politieke wanorde zoals die aan de overkant van de oceaan is ontstaan. Voor Nederland is er echter hoop. De klucht die zich in de VS afspeelt kan zich vooral voltrekken dankzij de kassa die Trump op zijn rug heeft hangen. Geert Wilders daarentegen heeft niet de middelen om invloedrijke vazallen tot zich te verplichten. Zijn enige machtsmiddel is die van het kamerpluche en het salaris dat daarbij hoort. Voor verreweg de meeste van zijn fractieleden gezien het gemiddelde niveau het hoogst haalbare dat ze dan ook slaafs koesteren. Die macht over zijn fractie is ongetwijfeld flink gegroeid na het, zo het zich laat aanzien, vruchteloze vertrek van Bontes en Van Klaveren en hun naar verwachting VNL-miskraam en eerdere weinig succesvolle afvalligen.

Het ondemocratisch samenraapsel PVV is geen partij, kent geen leden en dus ook geen contributie. Geert Wilders is met zijn clubje afhankelijk van giften en daar struint hij de hele wereld voor af. Bekend zijn de bijdragen uit de VS, o.a. om zijn advocaten te kunnen betalen, en zijn geldelijke bronnen in Israël. Maar desondanks raakt de kas van de PVV leeg, zo deze dat al niet is en moet Wilders om publiciteit te genereren terugvallen op, soms misselijk makende, tweets.

Dat die kas van de PVV leeg raakt zou wel eens kunnen komen door afnemende financiële steun uit de Joodse gemeenschap in de VS en uit Israël zelf. De geldschieters aldaar zullen toch met lede ogen de vrijages van Wilders met bewegingen als het Front National, de AfD en andere (extreem) rechts stromingen in Europa aanzien. Bewegingen en stromingen die, naast hun ‘strijd’ tegen de Islam en de komst van asielzoekers uit Moslimlanden (de gezamenlijke noemer met de PVV) ook doorlopend antisemitische geluiden laten horen dan wel in hun achterban een belangrijk deel aan Jodenhaters vertegenwoordigd weten. Geert Wilders schiet dus waarschijnlijk in eigen voet door zich met extreem rechts en met voor het fascisme gevoelige elementen in te laten.

Geef een reactie

Laatste reacties (69)