Laatste update 14:03
3.451
197

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wilt u meer of minder bijbellezers?

Dankzij Geert Wilders hebben wij geleerd de juiste vragen te stellen

8042216610_539bc82cd7_z
cc-foto: Feryswheel

In een grote enquête is de bijbel aangewezen als belangrijkste Nederlandstalige boek. Lezers gaan dus niet voor een origineel werk maar voor een vertaling. En dan ook nog voor zo’n bundel vol afschuwelijke verhalen. Het begint al met de eerste hoofdstukken. Omdat Eva een appeltje eet, wordt zij door God met haar man Adam uit het paradijs verdreven. Beiden moeten voortaan sterven. Eva zal in smarten haar kinderen baren. Al hun nakomelingen – onder wie u en ik – krijgen dezelfde straf hoewel we part noch deel hebben aan die affaire met dat appeltje. God verzuipt de hele mensheid op Noah en zijn familie na vanwege zogenaamde zonden. Als hij niks beters te doen heeft, voert God een fraai staaltje psychoterreur uit op zijn dienaar Abraham. Deze moet zijn enige kind offeren en pas op het laatste moment laat God weten dat een bokje ook goed is.

Volkerenmoord
Als de farao de joden niet uit Egypte wil laten vertrekken, gaat een engel des doods rond die niet alleen de kroonprins treft maar alle eerstgeboren zonen in Egypte, ook van gewone gezinnen die geen enkele invloed hadden op de politiek. Joshua pleegt bij zijn door God gesteunde verovering van Palestina de ene volkerenmoord na de andere. Als koning Saul in later tijd de Amalekieten niet voor honderd procent uitroeit, erkent God hem niet langer, terwijl de richter Samuel het karwei afmaakt. In het tweede deel van dit boek komt een zogenaamde verlosser voor die zegt: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard.” Later voegt hij de daad bij het woord door ernstige vernielingen aan te richten op de markt voor de tempel in Jeruzalem. Dit feit wordt door zijn aanhangers nog steeds als palmzondag gevierd. In het hele boek wordt slavernij zonder meer geaccepteerd terwijl vrouwen in een achtergesteld positie staan. LHBTQ-ers krijgen de doodstraf. Op overspel staat steniging, ja niet voor de man natuurlijk.

Fijn boek. Wat zegt deze uitverkiezing over het Nederlandse volk?

Wegkijkers
Er zijn natuurlijk wegkijkers die beweren dat je het allemaal niet zo moet zien. Zij wijzen erop dat de bijbel weliswaar historische elementen bevat maar toch vooral om zijn symboliek betekenis heeft voor onze tijd. Dat appeltje is dan niet zomaar een appeltje. Het groeit aan de boom van kennis van goed en kwaad. In een prachtige vertelling leren wij hoe de mens zijn onschuld verliest en daar een hoge prijs voor betaalt. Het verhaal van Abraham is bedoeld om te laten zien hoe God in tegenstelling tot concurrenten als Baäl geen behoefte heeft aan mensenoffers. Joshua paste krijgstaktieken toe die in zijn tijd heel normaal waren. De Verlosser zegt ook heel andere dingen zoals: “Wie van u zonder zonder zonden is, werpe de eerste steen.” En als hij de tempel heeft leeg geslagen zegt hij: “Gij hebt van het huis van mijn vader een rovershol gemaakt.” Een paar dagen later leert hij: “Geef de keizer wat des keizers is en geef aan God wat aan God is.”

Ook zou de bijbel volgens deze wegkijkers prachtige passages bevatten zoals in het boek Psalmen. Zo gaan ze eindeloos door met hun rimram en hun goedpraterij. Tot vervelens aan toe. Het ergste is nog als zij beweren dat christenen – die geloven dat de bijbel het woord Gods is – niet letterlijk nemen wat zij lezen. Niet meer. Maak dat de kat wijs. Daar lopen wij niet in. Ga maar eens naar de Oud Gereformeerde Gemeente. Of bezoek het nieuwe haatpaleis een stukje buiten Tholen met die enorme parkeerplaats. Wij lopen er niet in. Wij zijn niet van lotje getikt. Wij laten ons door de elite niets wijs maken. Nu begrijpen wij waarom Rutte wel eens naar de kerk gaat. Nu schrijnt extra het belastinggeld dat ons ontstolen wordt om de NPO in stand te houden met zijn EO en KRO/NCRV. Er zijn naïevelingen die de bijbel afdoen als een sprookjesboek. Het is geen sprookjesboek. Het is een gruwelijk horrorverhaal. Laat u niet misleiden!

Sinds Geert Wilders in Nederland de grote leidsman is van de verlichting en de westerse beschaving, sinds die tijd weten wij wat deze wegkijkers waard zijn. Dankzij hem hebben wij geleerd de juiste vragen te stellen. Wilt u meer of minder bijbellezers?


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (197)