3.156
93

live bij De Gids FM op Radio 1

Wiskunde verplichten voor havisten heeft geen enkel nut

Wiskunde student Vincent de Haan: Wiskunde verplichten aan niet-analytische personen is het aanleren van 'onzinnige trucjes'

Kabinet Rutte wil wiskunde als verplicht vak invoeren op de havo. Wiskundeles wordt door de ministerraad gezien een basisonderdeel dat nuttig is voor de rest van het leven van de middelbare scholier, want wiskundeonderwijs zal leiden tot meer analytisch vermogen dat handig is voor alles. Volgens wiskundestudent Vincent de Haan heeft de verplichting geen enkele zin. Wiskunde opdringen aan leerlingen met een minder analytisch vermogen heeft volgens hem geen zin omdat het analytische denken aan de hand van het aanleren van ‘trucjes’ niet werkt.


Vincent de Haan, student wiskunde, rechten en psychologie gaat donderdag in het Joop-debat in gesprek met Kees Lagerwaard van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Volg het Joop-debat donderdag om 11:45 via DeGids.fm

Volgens de Haan is het wiskundeonderwijs hoofdzakelijk gericht op het aanleren van specifieke trucjes voor het oplossen van totaal abstracte problemen die er telkens ongeveer hetzelfde uitzien.

Iemand die al een goed analytisch vermogen heeft, kan deze problemen met weinig inspanning oplossen. Iemand die het niet heeft, kan door ijverig te zijn de trucjes als stappenplan onder de knie krijgen en zo een verdienstelijk cijfer halen, zonder enig begrip van wiskunde. Een gevolg hiervan is dat veel tijd wordt besteed aan het aanleren van op zichzelf zinloze trucjes. Het doel — het trainen van analytisch denken — wordt daarentegen niet bereikt. De trucjes worden na het eindexamen snel vergeten. De meesten hebben nooit inzicht gehad en zullen dit ook niet krijgen”, aldus de wiskundestudent in NRC.

Voor mensen die wiskunde al een moeilijk vak vinden, zal het ‘begrip van de wiskunde’ volgens De Haan altijd uitblijven. Hij gaf veel bijles aan middelbare scholieren en studenten. De meesten haalden dan net een voldoende en degenen die wel een ruime voldoende halen, snappen nu niets meer van de formules die ze ooit hebben aangeleerd.

Het idee dat wiskundeles tot analytisch vermogen leidt, is theoretisch misschien mooi, maar het werkt nu eenmaal niet zo. De tijd die aan wiskunde verloren gaat, kan voor velen beter worden besteed aan vakken die ertoe doen.” 

Kees Lagerwaard van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is het volstrekt met De Haan oneens. Hij stelt: “Wiskunde is nuttig voor alle leerlingen. Als burger word je elke dag geconfronteerd met wiskundige zaken.”

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (93)