689
14

Vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

Roel Berghuis (1957) is van 1975 tot 1992 werkzaam geweest als Smelter bij Hoogovens te IJmuiden. In die periode was hij actief vakbondskaderlid in de toenmalige Industriebond FNV. Vanaf 1992 tot heden is hij werkzaam bij de FNV in verschillende bezoldigde functies. Vanaf 2000 is hij vakbondsbestuurder voor FNV en vanaf 2005 tot 2014 vertegenwoordigde hij de leden van FNV Spoor als vakbondsbestuurder/onderhandelaar bij de Nederlandse Spoorwegen. Momenteel is hij vakbondsbestuurder FNV Tata Steel

Worden het de Duitse, de Franse of gewoon de Nederlandse Spoorwegen?

Het gevallen kabinet CDA/PvdA/CU zou normaal gesproken in de loop van 2010 het besluit nemen welke spoorpersonenvervoerder vanaf 1 januari 2015 op het Nederlandse Spoor gaat rijden.

De vraag of dat nog gebeurt is nu onzeker, want het inmiddels demissionaire kabinet wil of mag geen controversiële besluiten nemen. Als FNV Spoor zeggen wij al een poosje dat het voor alle partijen het beste is dat de NS straks gewoon weer op het Nederlandse Spoor gaat rijden. Een groot aantal politieke partijen vinden dat zonder meer ook, een aantal zijn er wat vaag over. FNV Spoor is kritisch supporter van de NS en dat zal zo blijven. De afgelopen jaren zien wij dat de prestaties van de NS, ondanks de winterproblemen, sterk verbeteren. In 2009 was het klantoordeel nog nooit zo positief.

Wat mij betreft wordt nu door de 2e Kamer en besloten dat NS de concessie op het Hoofdrailnet gegund wordt. Uitstel is in het belang van niemand. Er was al lang brede steun in de 2e Kamer om het Hoofdrailnet aan NS te geven. Er kan dus geen sprake zijn van een controversieel besluit. Dus politiek: beslis nu! Als dit door een nieuw kabinet en een nieuwe 2e Kamer wordt besloten dan zijn we zo weer mogelijk een jaar verder. Onverantwoordelijk, lijkt mij.

Het is ook absurd om te denken dat de NS niet meer op het Nederlandse Spoor mag rijden en dat de Fransen en de Duitsers hier spoormarktmogelijkheden gaan krijgen. Terwijl deze landen zelf nooit zullen toestaan dat buitenlandse vervoerders een zo centraal deel van het spoorpersonenvervoer in Duitsland of Frankrijk in handen gaan krijgen. Is Nederland ook hier weer het beste jongentje van de klas? Volgens mij wel.

Dat geldt ook voor de Nederlandse Mededinging autoriteit (NMa). De NMa ziet onder andere toe op concurrentie bevorderend beleid en verbiedt de NS om ook financiële middelen te gebruiken uit de holding van de NS. De vraag is of dat Europees ook beleid is? Ik waag dat zeer te betwijfelen. De kans is groot dat de in Nederlandse regio’s rijdende spoorvervoerders Veolia (Frankrijk) en Arriva (Engeland) gewoon geld gebruiken uit hun moederbedrijf. Waardoor er beslist sprake van valse concurrentie is.

De treinreizigers en het NS personeel hebben belang bij snelle duidelijkheid en dat is goed voor de mobiliteit van Nederland. Exploitatiezekerheid voor NS leidt tot rust en zekerheid in de spoorsector en dat is goed voor Nederland en haar economie.

Dus 2e Kamer: beslis nu!
Geef de NS het Nederlandse Spoor in 2015!

Geef een reactie

Laatste reacties (14)