Laatste update 04 januari 2016, 15:34
5.271
135

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Wordt de eenentwintigste een duistere eeuw?

Wilders, Holman, die boekverbrander op de Dam, kalief Al Baghdadi, ze hebben allemaal de verlichting gemist

De echo van de brullende menigte in Geldermalsen is nog niet verklonken. Theodor Holman verwoordde haar soort denken trouwens in een treffend gedicht dat niet snel vergeten zal worden. Op maandag publiceerde Reuters een bericht over het ministerie van Oorlogsbuit in Raqqa. Dit departement, dat is ingesteld door kalief Aboe Bakr Al Baghdadi, gaat over over de handel in buitgemaakte ongelovigen waarbij vooral veel is geregeld met betrekking tot vrouwen en meisjes. Tenslotte las ik een artikel van Corna Dirks, waarin zij uitlegt dat alleen blanken racistisch kunnen zijn en mensen van kleur, zoals zij het noemt, qualitate qua niet. Ook werd mij een artikel onder ogen gebracht uit het Belgische weekblad Knack, waarin twee studentes betoogden dat “wit” de juiste aanduiding voor blanken was omdat blank te kleurloos én te positief was.

Zo maakte in de dagen voor nieuwjaar een soort droefenis zich van mij meester. Dit oude werelddeel wordt van binnen en buiten aangevallen door hermetische ideologieën, die het kwaad aantreffen bij de ander. Als die ander maar een toontje lager zingt, dan is alles in orde. De uit de Verenigde Staten overgewaaide leer van de white supremacy plaatst elke blanke buiten de discussie, want die is niet in staat te ervaren wat racisme is. De ISIS-ideologen doen hetzelfde door elke kritiek af te doen als een aanval op God zelf. En de Wilderianen roepen iedereen tot dhimmi uit, die nader bewijsmateriaal vraagt voor hun samenzweringstheorieën. Elke leer bevat elementen om de argumenten van de tegenstander te diskwalificeren als het kwaad. Je hoeft ze niet te bestrijden. Je ziet aan waar ze vandaan komen al, dat ze niet deugen.

Dit zou allemaal nog niet zo erg zijn als het onbetekenende sektes betrof. Die hebben we hier en in de omringende landen altijd gehad. Je kon je nu en dan vrolijk maken over het opzichtige gelijk dat deze dwergen van de geest vertoonden en dat was dan dat.

Nu is het anders; Wilders vertegenwoordigt een substantieel deel van het electoraat, dat bijkans van bewondering in zwijm valt van elke kwaadaardige tweet. De dwaalleer van white privilege en de inherente slechtheid van de blanken, die het allemaal gemakkelijker hebben dan de lui die zich van kleur noemen, heeft vaste voet gevat op sommige universiteiten. ISIS en het salafisme hebben meer aanhang dan gezond is voor de multiculturele, veelzijdige, veelkleurige, veelrassige – of liever gezegd gemengd-rassige samenleving, waarvan we vroeger dachten dat we die in Nederland aan het opbouwen waren.

Obscurantistische ideologen drijven de kinderen van het licht in het nauw, de voorstanders van een open maatschappij waarin iedereen zichzelf mag zijn, de strijders voor een vrijheid, gelijkheid en broederschap, die niemand uitsluit. Fortuyn, Wilders, kalief Al Baghdadi, Theodor Holman, de boekverbranders op de Dam, ze hebben allemáál de verlichting gemist.

Zij hebben behalve elkaar alle drie dezelfde vijand: de bewuste burger die een maatschappij wil waarin iedereen kans krijgt zijn talenten te ontwikkelen en te gebruiken, een vrije samenleving waar kleur, godsdienst, noch levensstijl er toe do zo lang de lichamelijke integriteit en de persoonlijke keuzevrijheid maar onaangetast blijven.

Soms ben ik bang dat u en ik het onderspit delven. Dat onze kinderen terechtkomen in een duistere eeuw.

Beluister dit opiniestuk hier.

Lees hier waarom alleen blanken racist kunnen zijn.
Lees hier waarom je blanken geen blanken mag noemen.
Lees hier het gedicht van Theodor Holman.
Lees hier het bericht van Reuters en de ISIS-richtlijnen voor de behandeling van slavinnen.
Lees hier een artikel uit het ISIS-blad Dabiq waarin wordt uitgelegd waarom slavernij zo’n goed idee is mede in het licht van het eind der tijden.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (135)