1.740
63

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Ze mogen weleens ‘dankuwel’ zeggen

De Kunduz-coalitie is erg voldaan over het akkoord, maar er komen nog een paar lijken uit de kast. De rekening zal ze gepresenteerd worden op 12 september ... 

Donderdagavond hadden de kamerleden van de Kunduz-coalitie het heel druk met stralen en zelffelicitaties. In twee dagen hadden zij het vaderland gered. Er lag een akkoord dat voor de deadline bij de keurmeesters in Brussel kon worden ingediend. Zij lieten zich door de vervelende vraagjes van Diederik Samsom en Emile Roemer niet uit hun voortreffelijk humeur brengen. Ze hadden het gewéldig gedaan met zijn allen. Wilders werd genegeerd. Die heeft zijn eigen cordon sanitaire gebouwd. Hém laten ze voortaan lullen.

De komende dagen zal duidelijk worden, wat dit akkoord werkelijk inhoudt en wat het concreet voor allerlei bevolkingsgroepen betekent. Dat is nu nog volstrekt onduidelijk.  Een lijk viel meteen al uit de kast. De schaduwspringers rond Jan Kees de Jager vergaten dat heel, heel veel zestigers met prepensioen zijn. Het is allemaal leuken aardig als je de pensoenleeftijd – ongetwijfeld op instigatie van D66 – eerst met één maand en dan telkens met twee maanden verhoogt, maar daardoor komenal die prepensionados  een paar maanden zonder inkomen te zitten.  Dat kost gewone werkmensen, die door zuinigheid met vlijt een paar duizend euro bij elkaar gespaard hebben, op de valreep hun appeltje voor de dorst. 
Als de Kunduz-coalitie dat niet op de een of andere manier repareert, zal dit tot grote onrust leiden onder alle ouderen. Welke streken kunnen hun nog meer geleverd worden nu de politiek zo frivool met hun belangen omspringt? Inkomensloze jaren soms, zoals de bejubelde Italiaanse premier Monti  voor zijn ouderen in petto heeft.  Dat gevoel van angstige woede of woedende angst heeft ongetwijfeld belangrijke electorale gevolgen. Bovendien zullen ouderen zeer spaarzaam worden, ook al omdat zij door de btw-verhogingen met allerlei prijsstijgingen worden geconfronteerd.
Er zullen nog wel meer van dit soort lijken uit de kast van Kunduz rollen. Dan zal zich extra zwaar wreken dat de burgers drie woordjes uit Den Haag nog niet  gehoord hebben.
“Dank U wel”.
“U weet niet hoe wij Uw opofferingsgezindheid waarderen”.
Dat soort woorden. Of misschien wat uitgebreider:
“Wij weten dat wij grote fouten gemaakt hebben. Wij hebben zelf in Brussel op die drie procent gehamerd en nu krijgt U de rekening gepresenteerd. Dat spijt ons heel erg en wij bieden hier onze excuses voor aan. Wij hebben een zo goed en evenwichtig mogelijk bezuinigingsprogramma proberen op te stellen binnen die beperking van de drie procent en wij weten dat wij veel van U vragen.  Natuurlijk is het zo dat maar een heel klein deel van de Nederlandse bevolking verantwoordelijk is voor de crisis voor de groei van de staatsschuld, die is ontstaan omdat wij de financiële sector moesten redden. Daar kunt U helemaal niets aan doen. Dat weten wij. Toch is het niet te vermijden dat we met zijn allen Nederland uit de modder halen en dat wij allemaal onze bijdrage leveren. Als U zegt, wij krijgen de rekening gepresenteerd voor kosten die anderen gemaakt hebben, dan zit daar heel wat in. Daarom zijn wij U ontzettend dankbaar over Uw bereidheid om de problemen in te zien, tot de uwe te maken en om een bijdrage te leveren aan het herstel van Nederland”.
Maar dat soort geluiden hoor je niet in Den Haag. Wel uitingen van zelfvoldaanheid. De burger zal op zijn beurt de rekening presenteren: op 12 september in het stemhok.

Update:

het bovenstaande schreef ik fris van de lever, onder de indruk van het kamerdebat. Daarna volgde een onrustige nacht. Ik had een angstdroom, dat wil je niet weten. Ik stond in de Tweede Kamer een plan te verdedigen. Als parlementariër voor het CDA had ik samen met collega Slob een oplossing gevonden voor de prepensionados die straks drie maanden zonder inkomen zitten door de plotse verhoging van de pensioenleeftijd. Ik zei: “Als echte gezinspartij willen wij de verantwoordelijkheid leggen waar hij hoort. Bij het gezin, net als in de tijd van onze grote inspirator Abraham Kuyper.  Wij zullen prepensionados daarom volledig compenseren en de gemaakte kosten waar mogelijk verhalen op kinderen en als die er niet zijn op kleinkinderen. Als we nu al beginnen met maandelijkse heffingen, dan wordt de pijn verdeeld. Te denken valt ook aan een eenmalige heffing met een sociaal leenstelsel a la dat voor studenten. Een en ander kan makkelijk worden uitgevoerd door DUO”. Ik hoorde het geroffel op de tafeltjes, dat de kamerleden hebben overgenomen van hun collega’s in de Bondsdag. Langzamerhand veranderde dat geroffel van karakter. Het veranderde in het zware gebrom van een motor: er stond een vrachtwagen stationair te draaien voor de deur. Het ochtendlicht prikte in mijn ogen. Een nieuwe dag was begonnen.

Badend in het zweet lag ik op mijn matras.  Het dekbed had ik blijkbaar weggetrapt. ..

Opgelucht ging ik eerst maar eens koffie zetten….


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (63)