2.678
56

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Zeg nee tegen strafbaarstelling van illegaliteit

Teken de petitie!

Het kabinet wil illegaal verblijf in Nederland strafbaar stellen. Vraag is: wat heeft het voor nut om asielzoekers te straffen alleen omdat zij uitgeprocedeerd zijn? Is het bovendien wel humaan om mensen te vervolgen en te straffen met als enige reden dat zij illegaal in Nederland verblijven?

Er zijn ook asielzoekers die illegaal in Nederland verblijven omdat ze niet kunnen terugkeren naar hun land, omdat de  autoriteiten in hun land weigeren mee te werken aan hun terugkeer. Deze “illegalen” werken dus wel degelijk mee aan hun terugkeer. Desondanks kunnen ze niet worden uitgezet. Maar het kabinet maakt geen uitzondering in haar plannen. Alle illegaal in Nederland verblijvenden kunnen volgens deze maatregel worden opgepakt en opgesloten; kinderen, vrouwen, mannen; allemaal.

Deze maatregel betekent in de praktijk dat wie illegaal in Nederland is een boete van bijna 4.000 euro riskeert. Als zij die boete niet kunnen betalen, dan verdwijnen ze achter de tralies. In eerste instantie wordt illegaal verblijf volgens dit plan gezien als een overtreding. Maar wanneer iemand voor de tweede keer wordt opgepakt vanwege illegaal verblijf, dan pleegt hij een misdrijf en riskeert hij een gevangenisstraf van negen maanden.

Heel veel organisaties hebben inmiddels hun zorgen geuit over deze maatregel. De Nederlandse Vereniging van Gemeenten ziet grote problemen voor vrouwen en kinderen. Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat Nederland met deze maatregel de mensenrechten van de asielzoekers schendt. En al deze organisaties vragen het kabinet om eerst een onderzoek te doen naar de gevolgen van deze maatregelen voor de mensen om wie het gaat en voor de samenleving.

De maatregel heeft bovendien als gevolg dat ook de hulpverleners kunnen worden vervolgd en gestraft. Dit is het gevolg van de uitwerking van dit plan uit het regeerakkoord. Straks durven de illegalen kinderen niet meer naar school uit angst om door de politie opgepakt te worden. De illegale vrouwen durven geen arts meer te bezoeken. En dan is er nog de toename van uitbuiting en mensenhandel als gevolg van deze maatregel.

Het kabinet kan beter investeren in een effectief terugkeerbeleid, door afspraken te maken met landen om hun onderdanen terug te nemen, in plaats van hen forse geldboetes op te leggen en ze vervolgens op te sluiten. Wat heeft dit voor nut? Het is een schijnoplossing. Het kabinet kan zich beter richten op serieuze problemen in ons land, zoals de bestrijding van de werkloosheid.

Vandaag werd bekend dat de Angolese jongen Mauro een verblijfsvergunning heeft gekregen. De kwestie Mauro leidde tot heftige discussies over de grenzen van humaniteit. En over de vraag hoe wij als beschaafde samenleving om moeten gaan met kwetsbare groepen in ons land. Deze vraag doet zich nu weer voor.

Willen wij dat mensen in ons land worden vervolgd en gestraft alleen omdat zij uitgeprocedeerd zijn? Of zeggen we nee tegen deze inhumane maatregel?

Als u ook tegen deze onmenselijke maatregel bent, kunt u mij steunen in mijn actie door deze petitie te tekenen. Uw steun is zeer welkom.


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (56)