2.355
31

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg

Ivan Wolffers (1948) studeerde af als arts. Sindsdien schrijft hij over medische onderwerpen, variërend van medicijnen tot zijn eigen prostaatkanker. Hij promoveerde in de medische antropologie en werd in 1989 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij tot zijn emeritaat in 2014 Gezondheidszorg en Cultuur doceerde.

Zet onderwijs in om conservatieve toekomst te voorkomen

Onderzoekers spreken van een culturele oorlog tussen progressieven en conservatieven

Dit is een onderzoek dat iedereen snel moet lezen. Het is gedaan in de Verenigde Staten. Daar komt nu eenmaal het meeste onderzoek vandaan. Het neemt niet weg dat het erg leerzaam is voor de rest van de wereld en ik moet zeggen dat na het lezen van het onderzoek de wereld van de politiek niet meer hetzelfde voor me is.

Conservatieve en progressieve Amerikanen hebben een geheel verschillende denkcultuur, iets wat ervoor zorgt dat ze anders op de problemen waar we mee te maken hebben reageren en ook op een andere wijze stemmen. Betekent dit dat de democratie zinloos is omdat die twee culturen nu eenmaal telkens met elkaar zullen botsen en niet anders kunnen stemmen dat ze doen? De onderzoekers denken dat je anders kunt leren denken. Dat is tenminste hoopvol.

Hoe denken ze dan? Conservatieven zijn meer intuïtieve, holistische denkers, terwijl progressieven eerder analytisch denken. Conservatieven bekijken het geheel, zetten gemeenschappen en families op de eerste plaats. Progressieven wonen vaker in steden, zijn individualistischer, hebben minder banden met gemeenschap en familie en breken tijdens het denken het probleem op in delen (analytisch).

Analytische denkers komen met name voor in westerse samenlevingen. Psychologen van de Universiteit van British Colombia gaven ze de naam WEIRD: Western, educated, industrialized, rich and democratic societies.  Wereldwijd gezien heeft 15 procent van de wereldbevolking een analytische manier van denken.

De onderzoekers spreken van een culturele oorlog: mensen zitten opgesloten in hun eigen manier van denken, die het altijd met elkaar oneens zijn. Aan de ene kant degenen die intuïtief vanuit de belangen van de groep reageren en aan de andere kant zij die de problemen uit elkaar halen en analytisch bekijken met minder oog voor de gemeenschappen waar ze nauwelijks nog deel van uitmaken.

Maar hoe stel je nu vast of iemand een conservatieve of een progressieve manier van denken heeft? Het zal je verbazen. De tests die ze daarvoor gebruiken gaan als volgt: je laat drie voorwerpen zien en vraagt er twee uit te halen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld wanten, sjaal en hand. Progressieve denkers kiezen vaker sjaal en wanten omdat ze te maken hebben met abstracte categorieën zoals koude en kleding.

Conservatieve denkers noemen meestal hand en want omdat ze intuïtiever en concreter zijn in hun denken: geen geklets, een want doe je aan je hand. Ik neem maar aan dat zulke tests grondig zijn uitgeprobeerd en dat het allemaal klopt, want ik weet wel hoe ik denk, maar niet wat ik zou kiezen. Hand en want rijmt trouwens in het Nederlands en dat maakt het voor liefhebbers van taal mogelijk ook een voorkeurskeuze.

Nu schijnt het dat je conservatieve denkers kunt leren op analytische wijze over die hand, want en sjaal te denken en …. Dan worden ze wat progressiever. Ineens zie ik in waarom progressieve mensen altijd zoveel belang hechten aan onderwijs en ook waarom conservatieve denkers vaak de voorkeur geven aan bepaalde vormen van onderwijs. Die willen zelfs bepaalde boeken uit de schoolbibliotheek verbannen. Bijvoorbeeld boeken over de evolutietheorie. Je zou eens analytisch gaan denken.

Ik ben aardig in de war sinds ik het onderzoek heb gelezen. Ineens zie ik in waarom politici die als er sneeuw ligt honend zeggen “waar is nu de opwarming van de aarde?” ondanks hun stomme onwetende opmerking toch de kiezers/lachers op hun hand krijgen.

Ineens begrijp ik dat een analytische manier van denken te ver weg van de gemeenschap van gewone mensen is en dat we dat niet gemakkelijk zullen veranderen. Geef ons onderwijs alsjeblieft om een conservatieve toekomst te voorkomen. Niet knoeien met het leenstelsel voor studenten. Hou de want en de sjaal bij elkaar.


Het laatste boek van Ivan Wolffers is ‘Als de tijd voor altijd stil zou staan

Volg Ivan Wolffers ook op Twitter
Ivan schrijft voor Joop elke dag een Gezond Weetje van de Dag: 
klik hier voor een overzicht


Laatste publicatie van IvanWolffers

  • Broer van God

    Oktober 2017


Geef een reactie

Laatste reacties (31)