Laatste update 17:27
2.162
45

oud-bestuurslid GroenLinks Den Haag

Ik ben op 2 november 1975 geboren in Khartoum (Soedan) en woon sinds 2005 in Den Haag. Ik ben vader van twee kinderen. In mijn dagelijkse leven ben ik financial officer bij een maatschappelijke organisatie (Maatwerk bij terugkeer).
Sinds mijn jonge jaren heeft de politiek mijn aandacht getrokken. Het begon in Soedan waar ik vandaan kom. Destijds was ik actief in de studentenafdeling van de communistische partij op de Ahlia Universiteit. Het was mij duidelijk dat sociale ongelijkheid de maatschappij geen goed doet.
In 2006 heb ik het besluit genomen om mijn politieke activiteiten in Nederland voort te zetten. Het gedachtegoed van GroenLinks sprak mij aan. De visie die GroenLinks voor dit land heeft, kwam overeen met mijn visie. Daarom ben ik sinds september 2012 penningmeester van GroenLinks Den Haag geworden. Ik hou me bezig met het investeren in groene economie, armoedebestrijding, vrouwenemancipatie, tolerantie bevorderen, integratie en acceptatie van minderheden en hoe om te gaan met de verharding die laatste jaren in de maatschappij plaats vond en ten slotte met de politieke ontwikkeling in het Midden Oosten. In 2014 ben ik gestopt als bestuurslid.

Zijlstra, etnisch profileren en de bestrijding van criminaliteit

Wat hij per abuis vergat te zeggen, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen

Zijlstrablij300Het is niet vreemd dat de heer Halbe Zijlstra weinig moeite heeft met rassendiscriminatie en etnisch profileren. De heer Zijlstra laat juist zien hoe egocentrisme en het gebrek aan inlevingsvermogen in de ander het publieke debat verstoort.

De VVD-fractievoorzitter is van mening dat het doodnormaal is om bepaalde bevolkingsgroepen als risicogroep te beschouwen ze door oom agent onder het vergroot glas gelegd worden. Want het is nu eenmaal zo dat mensen met een andere huidskleur en culturele achtergrond oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.

Wat hij per abuis vergat te zeggen, of waar hij misschien niet over heeft nagedacht, is dat de VVD politici ook een risicogroep vormen als het om gaat  criminaliteit onder bestuurders en politici. Volgens de jaarlijkse integriteitsmonitor van de VU en de Erasmus Universiteit Rotterdam is er, ondanks de grotere aandacht voor en de maatregelen tegen corruptie, in 2015 sprake van een toename van het aantal integriteitsschandalen onder bestuurders en politici, met een gemiddelde van vijf keer per maand. De partijgenoten van de heer Zijlstra voeren de lijst aan. ‘‘Maar daar hebben wij het niet over’’ zou de heer Zijlstra kunnen zeggen.

De VVD is de partij die criminaliteiten zegt te willen bestrijden, maar hoe kan een partij het land regeren en de criminaliteiten willen bestrijden als ze zelf op zo’n grote schaal met integriteitsproblemen worstelt.

Dit laat zien waar het probleem zit. Het probleem zit hem in het egocentrische gedrag dat steeds meer heerst in dit land, daarom worstelen we met integratievraagstukken, criminaliteitsbestrijding en discriminatie.

Wij willen dat nieuwkomers gaan integreren maar tegelijkertijd dat ze niet bij ons in de wijk komen wonen. Wij willen dat iedereen aan de werk gaat, maar we vinden ook dat we mensen mogen weigeren louter vanwege hun culturele achtergrond of etniciteit. Wij vinden dat wij iedereen mogen kwetsen omdat wij vrijheid van meningsuiting kennen, maar als iemand iets zegt dat ons niet bevalt dan behoort hij plots aan onze normen en waarden te voldoen.

Ik zou het wel raar hebben gevonden als de heer Zijlstra zijn eigen partijgenoten als hoger risicogroep had beschouwd. Het gaat namelijk niet om het partijlidmaatschap, al is dat de meest in het oog springende overeenkomst. De oplossing begint met het afstand nemen van dergelijk egocentrisch gedrag en te streven naar een gelijkwaardige behandeling van iedereen. En als de politie fouten maakt of er afspraken blijken gemaakt voor het toepassen van etnisch profileren dat hard aan te pakken. Want er staat nu eenmaal niemand boven de wet en de voorbeeldfunctie van politie en politici vereist extra alertheid.

 

Geef een reactie

Laatste reacties (45)