2.347
51

Adviseur, jurist

Een door de wol geverfde in oorsprong juridische generalist met als specialiteit sociaal recht (Participatiewet, Wmo en ook Jeugdwet). Heeft een grote algemene en historische kennis en daarom een grote belangstelling voor wat er zich in de samenleving afspeelt. Politiek betrokken en breed ontwikkeld, waaronder ook op het terrein financiën.

Zijn de Oranjes voor de fiscus meer gelijk dan anderen?

Huidige Koningschap kan alleen getolereerd worden als door de vorst het goede voorbeeld gegeven wordt

cc-foto: Christoph

De laatste tijd komen zaken in de openbaarheid die vraagtekens zetten bij de gelijkheid voor de wet van alle inwoners van Nederland. Ik vond het nogal schokkend te ontdekken op welke wijze de Oranjes met betaling van successierecht omgaan. Van voldoening van de aanslag kan volgens mij alleen sprake zijn als een verschuldigd bedrag buiten de macht van de schuldenaar wordt gebracht en dat geldt naar mijn idee ook bij betaling met kunstwerken. Welke wijze van voldoening een geheel nieuw pad voor me is.

Waar ik benieuwd naar ben is het verslag van de adviescommissie van de fiscus. Deze commissie moet voor de betaling beoordelen of een voorwerp museaal is en aan de voorwaarden voor betaling voldoet. Enkel de voorwerpen in een ander kamertje zetten, zoals nu gebeurd lijkt te zijn, lijkt mij als het ware een dikke middelvinger naar de Nederlandse fiscus en de Nederlandse burger opsteken. Ik kan dit niet onder het geven van het goede voorbeeld rangschikken.

Omdat kennelijk afstamming je recht kan geven op de titel koning, waardoor je voor een groot gedeelte buiten het normale leven wordt geplaatst, ben ik van mening dat we niet lichtvaardig tot kroning moeten overgaan. Net zoals een ambassadeur zijn geloofsbrieven moet overhandigen, denk ik dat een ‘dna’-onderzoek, of we hier wel echt met een afstammeling te maken hebben, zou moeten plaatsvinden. De burgers hebben daar recht op. Dit temeer omdat koning Willem III toen hij met de jonge en aantrekkelijke Emma trouwde lichamelijk en geestelijk nogal op zijn retour was, laat ik netjes zeggen.

Dat kinderen geboren in een huwelijk wettig zijn, ook al zijn ze van een andere vader, lijkt mij op een koninklijke familie niet van toepassing omdat afstamming daar juist heel essentieel is. Ikzelf ben trouwens voor een tijdelijk stadhouderschap, iets dat historisch veel beter bij Nederland past.

In geldzaken hebben de Oranjes altijd handige adviseurs benut, tot zelfs routes via belastingparadijzen toe. Waar ik gezien de opwarming van de aarde benieuwd naar ben is of de koninklijke familie nog steeds een groot belang heeft in Shell en of dat wel in overeenstemming is met de positie van het vorstenhuis als baken van stabiliteit en als lichtend voorbeeld. Shell is financieel zeer stabiel dat wel, maar ook zeer klimaatvervuilend. Dat lijkt mij niet het goede voorbeeld voor een vorst.

Alle tekenen in de wereld dus ook Nederland wijzen erop dat er een toenemende splitsing gaande is tussen hoog en laag leven. Er is een te groot verschil binnen onze samenleving in bezit en dus macht en kansen. Beetje bij beetje wordt de rechtstaat afgebroken of klinkt de roep daartoe steeds luider. Laten we het zo zeggen, de restauratie naar feodale tijden is in volle gang maar de Nederlandse burger lijkt daar niet om te malen.


Laatste publicatie van Harry Bleeker

  • Homo Vanus

    Waarover men spreken kan, daarover moet men niet zwijgen

    september 2020


Geef een reactie

Laatste reacties (51)